Op het water

Een drijvend zonnepark in combinatie met een batterij

Projecten Zonnepark de Beldert – Buren

Samen met de lokale energiecoöperatie eCoburen is Novar bezig met de realisatie van een drijvend zonnepark op de noordelijke plas van recreatiegebied de Beldert in Buren.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


30.000Zonnepanelen op de grond
18 MWpPiekvermogen per jaar
6.000Huishoudens voorzien

Over het drijvend zonnepark De Beldert

Novar en eCoburen hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van innovatief zonneproject. Hierbij gaat het om een watergebonden zonnepark op de noordelijke plas van het recreatiegebied de Beldert. De waterplas is een voormalig zandwinplas, gekenmerkt door steile taluds en dieptes tot 25 meter. In de toekomst beogen Novar en eCoburen hier duurzame energie, natuur en (extensieve) recreatie op één plek bij elkaar te brengen. Het beoogde drijvend zonnepark bedraagt 10 hectare en wordt gecombineerd met een batterij op land. Daarnaast wordt het gebied rondom (een gedeelte van) de waterplas als natuurrecreatiegebied ingericht. Hier worden bijvoorbeeld bomen en struweel aangeplant. Ook wordt er een wandelpad aangelegd dat langs tal van ecologische voorzieningen voert, zoals een oeverzwaluwwand en insectenhotels. Ten slotte vormt een vogelkijkhut met uitzicht over de waterplas het eindpunt van het wandelpad.

Landschappelijke inpassingsplan

Bovendien hebben Novar en eCoburen samen met verschillende belanghebbenden als omwonenden en de gemeente een plan voor landschappelijke inpassing opgesteld. Ook is er nauw overleg geweest met een landschapsarchitect en een ecoloog. Hierbij lag de nadruk op de inrichting van het gebied rondom de waterplas: gezocht werd naar een goede balans tussen een (extensief) natuurrecreatiegebied en het woon- en leefklimaat van omwonenden. Het definitieve landschappelijke inpassingsplan bevat diverse elementen met maatschappelijke meerwaarde, zoals de aanleg van een (ecologisch) wandelpad en een laadvoorziening voor e-bikes. Daarmee krijgt het plangebied een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers. Deze is gericht op rust en natuurbeleving en biedt tegenwicht aan de intensieve recreatieve functies van de zuidelijke plas van de Beldert, waardoor het gebied een gebalanceerd recreatief aanbod krijgt. 

Financiële participatie

Met het doel om de lokale omgeving te laten meeprofiteren van de opbrengsten van het project hebben Novar en eCoburen binnen het initiatief verschillende vormen van financiële participatie toegepast. Zo hebben beide partijen ervoor gezorgd dat er een omgevingsfonds opgericht waarin tijdens de exploitatieperiode van het zonnepark jaarlijks een bedrag wordt gestort. Ook is het streven dat burgers en bedrijven uit de lokale omgeving via energiecoöperatie eCoBuren voor 50% eigenaar worden van het zonnepark. Ten slotte zorgt Novar er samen met de energiecoöperatie voor dat er een omwonendenregeling wordt opgetuigd, waardoor directie omwonenden de mogelijkheid krijgen om hun woning te verduurzamen.

Waar zijn we nu?

De omgevingsvergunning is op 20 september 2023 verleend. Ondanks dit goede nieuws zullen er nog een aantal hordes genomen moeten worden totdat het drijvend zonnepark gerealiseerd is, zoals het verkrijgen van subsidie, de financiering en de uiteindelijke bouw van het zonnepark.

water

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Novar rekent in het ontwerp van het drijvende zonnepark in recreatiegebied de Beldert in Buren op circa 30.000 zonnepanelen op het water. Hiermee zijn deze panelen samen goed voor een piekvermogen van 18 MW. Verder kunnen met de opwek van dit drijvende zonnepark jaarlijks ongeveer 6.000 huishoudens worden voorzien van groene stroom! Ook de batterij die bij het zonnepark geplaatst zal gaan worden, gaat een goede bijdrage leveren aan de energietransitie.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De omgevingsvergunning is op 20 september 2023 verleend. Nu volgt het financieringsproces.

Laatst bewerkt op 29 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact