Solcellspark Munsterjansdijk - eibergen

En solcellspark med fullständig integrering i landskapet

Projekt Solcellspark Munsterjansdijk - Eibergen

Byggnationen kommer att vara klar i slutet av 2023 och solcellsparken Munsterjansdijk i Eibergen kommer att ha levererat sin första el till nätet.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


24.000Solpaneler
12,9MWp genererad kapacitet per år
3.500Tillhandahållna hushåll

Munsterjansdijk - Eibergen

Varför denna solcellspark?

Novar arbetar för närvarande med att realisera solcellsparken Munsterjansdijk i Eibergen. Den regionala energistrategin Achterhoek (RES) syftar till att producera 1,35 TWh hållbar energi till 2030. Med den planerade solcellsparken ger kommunen Berkelland ett bra bidrag till att uppnå detta mål.

Solcellsparkens placering

Planområdet ligger på Munsterjansdijk i Eibergen, öster om Neede. Med N18 och sportparken de Bijenkamp på sin södra sida har det relativt få närliggande grannar.

Vad är mervärdet med denna solcellspark?

Solcellsparken Munsterjansdijk är delvis omgiven av blandad lövskog. På den södra sidan, parallellt med N18, löper ett vattenråds huvudvattendrag. På så sätt har parken passats in i landskapet. Byggandet av denna solpark kommer också att dämpa marken så att dess naturliga potential kommer fram tidigare.

Hur kan invånarna delta?

För att få de lokala invånarna att delta lanserade Novar en aktion. Genom denna aktion har medel gjorts tillgängliga för att uppmuntra individer och offentliga institutioner att göra hållbara investeringar.

Finansieringen av solcellsparken slutfördes i början av februari 2023. Sedan dess har Novar varit fullt engagerad i att färdigställa och lansera parken. Byggnationen av solcellsparken påbörjades i mitten av april 2023!

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Projektområdet är på 12,5 hektar, varav 9,5 hektar kommer att användas för att installera nästan 24 000 solpaneler. Med denna park på 12,9 MWp kan 3 500 hushåll försörjas med el från förnybara energikällor varje år. Den genererade energin kommer att matas tillbaka till elnätet.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

I slutet av 2023 kommer solcellsparken att vara i drift.

Senast ändrad den 23 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt