Zonnepark Munsterjansdijk – eibergen

Een zonnepark met volledige landschappelijke inpassing

Projecten Zonnepark Munsterjansdijk – Eibergen

Eind 2023 is de bouw afgerond en heeft zonnepark Munsterjansdijk in Eibergen haar eerste stroom geleverd aan het elektriciteitsnet.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


24.000Zonnepanelen
12,9MWp opgewekte capaciteit per jaar
3.500Huishoudens voorzien

Munsterjansdijk – Eibergen

Waarom dit zonnepark?

Momenteel is Novar druk bezig om zonnepark Munsterjansdijk in Eibergen te realiseren. De Regionale Energiestrategie (RES) van de Achterhoek heeft als doelstelling om 1,35 TWh aan duurzame energie te produceren in 2030. Met dit beoogde zonnepark levert de gemeente Berkelland een goede bijdrage aan het behalen van deze doelstelling.

De locatie van het zonnepark

Het plangebied is gelegen aan de Munsterjansdijk in Eibergen, ten oosten van Neede. Met aan de zuidzijde de N18 en sportpark de Bijenkamp heeft het relatief weinig nabije buurtbewoners.

Wat is de meerwaarde van dit zonnepark?

Zonnepark Munsterjansdijk wordt deels omgeven door een gemengd loofbos. Aan de zuidzijde, parallel aan de N18, loopt een hoofdwatergang van het waterschap. Op deze manier is het park landschappelijk ingepast. Ook wordt door de bouw van dit zonnepark de grond verschraald om zo de natuurpotentie eerder tot haar recht te laten komen.

Hoe kunnen bewoners participeren?

Om directe omwonenden te laten participeren, heeft Novar een actie opgezet. Door middel van deze actie is er geld beschikbaar gesteld om particulieren en overheidsinstellingen te stimuleren om duurzame investeringen te doen.

Begin februari 2023 is de financiering van het zonnepark afgerond. Vanaf dat moment heeft Novar volledig ingezet op de afronding en lancering van het park. De bouw van het zonnepark is halverwege april 2023 van start gegaan!

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Het projectgebied is 12.5 hectare, waarvan 9,5 wordt gebruikt voor het plaatsen van bijna 24000 zonnepanelen. Met dit park van 12,9 MWp kunnen jaarlijks 3500 huishoudens van duurzame energie worden voorzien van stroom. De opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Eind 2023 is het zonnepark in gebruik genomen.

Laatst bewerkt op 23 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact