På marken

Arbeta med energikooperativet

Projekt Solcellsparken Oirlo - Leunen

Novar arbetar med ett solparksinitiativ i kommunen Venray. Genom att göra detta vill vi tillföra ekologiskt och socialt värde till miljön.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


48.600Solpaneler
6.850Tillhandahållna hushåll
32,5 MWpFörsörjda hushåll

Oirlo - Leunen

Novar planerar att utveckla en solcellspark i Venray kommun. Tomten ligger öster om Beemdweg, längs A73, norr om De Locht. Längre västerut ligger naturreservatet Leunse Paes i Leunen, och i söder Hoogriebroekse Bos i Oirlo . Genom att integrera solcellsparken på rätt sätt tillför vi området ett landskapsmässigt, ekologiskt och socialt värde. De lokala invånarnas åsikter, byråden i Oirlo och Leunen och energikooperativet BeePower är naturligtvis mycket värdefulla i utvecklingsprocessen och är aktivt involverade i planeringen.

Egenskaper för solcellsparken

Planområdet omfattar nästan 25 hektar. Av dessa kommer cirka 14 hektar att användas för den tekniska anläggning som genererar förnybar energi. Detta kommer årligen att generera förnybar energi som kan förse en tredjedel av hushållen i kommunen med energi. Förutom att generera förnybar energi kommer cirka 11 hektar att ägnas åt att utveckla den lokala naturen och den biologiska mångfalden.

Cirka 4,5 hektar kommer att användas för gräsmark mellan raderna och längs stängslet. Dessutom kommer cirka 6,5 hektar att användas för landskapsarkitektur. Detta inkluderar anläggning av buskage, fågelskogar och blomster- och örtrika gräsmarker som kommer att ha en positiv effekt på utvecklingen av den lokala floran och faunan. De vinbärsbärande snåren och fågelskogarna ger näringsrika och skyddade områden som lockar till sig många fåglar och i synnerhet små djur. Särskilt den örtrika gräsmarken gynnar insekter som vildbin, humlor och fjärilar. Örtrika gräsmarker sås inte bara på solparkens kanter, utan uppstår också mellan raderna av paneler.

Särskilt jämfört med den nuvarande situationen där tomterna används för intensivt åkerbruk, kommer övergången till ett tyst och näringsrikt område att ge en enorm ökning av insekter, fåglar och eventuellt andra små djur som lever i och runt Leunse Paes och Hoogriebroekse Bos. Utvecklingen passar också väl ihop med landskapselement som förknippas med en bronsgrön landskapszon.  

Deltagande

Även för denna solpark låter vi närområdet delta processmässigt och finansiellt. De första detaljerna har vi redan tagit fram genom flera personliga samtal med närboende och byalag under den första planeringsfasen. Dessa diskussioner har bland annat lett till att närboende och byalag är positiva till vårt tillvägagångssätt och till solcellsparken. Som svar på signalen om trafikosäkerhet på Beemdweg har vi också lagt till en gång- och cykelväg i utformningen och hörnet av korsningen mellan De Locht och Beemdweg har utformats som en allmän äng med möjligheter till en plockträdgård och en viloplats med bänkar. En utbildningsplats kommer eventuellt att inrättas på denna plats där till exempel lokala invånare och skolklasser kommer att informeras om solparken, förnybar energiproduktion, koldioxidbesparingar och klimatmål.  

Lokalt ägd solcellspark

Energikooperativet BeePower och Novar tecknade ett samarbetsavtal i november 2020. Utgångspunkten för detta samarbetsavtal är delat lokalt ägande av den föreslagna solcellsparken.

Som vinnare av upphandlingen av solparker i Venray kommun arbetar Novar i nära och transparent samarbete med olika parter i området: direkta grannar, byråden i Oirlo och Leunen samt energikooperativet BeePower, för att ytterligare utforma den inlämnade planen.

Energikooperativet BeePower spelar en viktig roll i detta. Tillsammans med kooperativet undersöker Novar hur lokalbefolkningen kan bli delägare i solparken. Tillsammans med BeePower är målet att uppnå 50% lokalt ägande. Denna form av delaktighet är det ultimata exemplet på hur en solpark kan skapa lokalt mervärde.

Dessutom kommer solcellsparken även att ge ett socialt mervärde på andra områden. Till exempel kommer en miljöfond att inrättas för att initiera hållbarhets- och boendeinitiativ i de berörda byarna, naturutveckling kommer att äga rum på och runt solparken, och den planerade solparken kommer att stimulera lokal sysselsättning. Här kan du tänka dig att lägga ut gräsklippningsarbetet på entreprenad.

BeePower har ordet

"För oss är lokalt ägande det ultimata exemplet på hur en solcellspark kan skapa socialt mervärde. Energikooperativet BeePower står för lokalt deltagande, engagemang och stöd. Tillsammans med Novar förverkligar och driver vi en solcellspark som passar områdets egenskaper och önskemål. Tillsammans med grannskapet strävar vi efter 50% ägande, vilket ger oss delägarskap och inflytande över solparkens utveckling, förverkligande och drift. Det är ett nöje att förvandla en plan till verklighet tillsammans med Novar i full transparens. Ett underbart perspektiv."

Anställda i Novar

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Denna 25 hektar stora solpark, varav netto 14 hektar kommer att användas för förnybar produktion, kan generera energi till en tredjedel av hushållen i kommunen. I konstruktionen kommer 48.600 solpaneler att installeras.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Designen är klar och tillstånden har ordnats. Vi håller för närvarande på att slutföra finansieringen så att projektet verkligen kan förverkligas.

Novar Novar
"Tillsammans med det omgivande området strävar vi efter ett ägande på 50%, vilket ger oss delägarskap och medbestämmande i utvecklingen, förverkligandet och driften av solparken"
- Energikooperativet Beepower
Novar Novar

Senast ändrad den 14 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt