Op de grond

Samenwerken met de energiecoöperatie

Projecten Zonnepark Oirlo – Leunen

Novar werkt aan een zonneparkinitiatief in de gemeente Venray. Wij willen hierbij een ecologische en maatschappelijke waarde toevoegen aan de omgeving.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


48.600Zonnepanelen
6.850Huishoudens voorzien
32,5 MWpHuishoudens voorzien

Oirlo – Leunen

Novar is voornemens om een zonnepark te ontwikkelen in de gemeente Venray. Het perceel ligt ten oosten van de Beemdweg, langs de A73, ten noorden van De Locht. Verder naar het westen ligt natuurgebied de Leunse Paes in Leunen, en naar het zuiden het Hoogriebroekse Bos in Oirlo . Met een juiste inpassing van het zonnepark voegen we landschappelijk, ecologisch en maatschappelijk waarde toe aan de omgeving. Vanzelfsprekend is de mening van omwonenden, de dorpsraden van Oirlo en Leunen, en de energiecoöperatie BeePower zeer waardevol in het ontwikkelproces en zijn zij actief betrokken bij de planvorming.

Karakteristieken van het zonnepark

Het plangebied omvat bijna 25 hectare. Hiervan zal ongeveer 14 hectare gebruikt worden voor de technische installatie die duurzame energie opwekt. Hiermee wordt er jaarlijks duurzame energie opgewekt wat een derde van de huishouden binnen de gemeente kan voorzien van energie. Naast het opwekken van duurzame energie wordt er ongeveer 11 hectare besteed aan de ontwikkeling van de lokale natuur en biodiversiteit.

Ongeveer 4,5 hectare wordt ingezet voor het grasland tussen de rijen en langs het hekwerk. Verder wordt ongeveer 6,5 hectare ingezet voor landschappelijke inpassing. Dit omvat onder andere het plaatsen van struweel, vogelbosjes en bloem- en kruidenrijk grasland wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de lokale flora & fauna. Het besdragend struweel en de vogelbossen zorgen voor voedselrijke en beschutte plekken die vooral veel vogels en kleine fauna aantrekken. Het kruidenrijke grasland zorgt met name voor de toename van insecten als de wilde bij, hommels en vlinders. Kruidenrijk grasland wordt niet alleen ingezaaid aan de randen van het zonnepark, maar ontstaat ook tussen de rijen met panelen.

Zeker ten opzichte van de huidige situatie waar de percelen voor intensieve akkerbouw worden gebruikt, zal de overgang naar een rustig en voedselrijk gebied zorgen voor een enorme toename aan insecten, vogels en mogelijk andere kleine dieren die in en rondom de Leunse Paes en het Hoogriebroekse Bos leven. De ontwikkeling past ook goed bij landschapseigenschappen die horen bij een Bronsgroene landschapszone.  

Participatie

Ook voor dit zonnepark laten wij de omgeving qua proces en financieel mee participeren. De eerste invulling hebben we reeds gegeven doordat we verschillende persoonlijke gesprekken met omwonenden en de dorpsraden hebben gevoerd tijdens de eerste fase van de planvorming. Deze gesprekken hebben er onder andere toe geleid dat de omwonenden en dorpsraden positief zijn over onze aanpak en het zonnepark. Ook hebben we n.a.v. het signaal over verkeersonveiligheid op de Beemdweg een wandel-/hardlooppad toegevoegd aan het ontwerp en de hoek van de kruising van De Locht en de Beemdweg ingericht als openbare weide met de mogelijkheden voor een pluktuin en een rustplaats met bankjes. Op deze plek zal mogelijk een educatiepunt worden ingericht waar bijvoorbeeld de lokale bevolking en schoolklassen geïnformeerd worden over het zonnepark, de opwek van duurzame energie, CO²besparingen en de klimaatdoelstellingen.  

Lokaal eigendom zonnepark

Energiecoöperatie BeePower en Novar hebben in november 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het uitgangspunt van deze samenwerkingsovereenkomst is een gedeeld lokaal eigendom van het beoogde zonnepark.

Als winnaar van de tender voor zonneparken binnen de gemeente Venray is Novar in nauwe en transparante samenwerking met verschillende partijen uit de omgeving: direct omwonenden, de dorpsraden van Oirlo en Leunen, en energiecoöperatie BeePower, bezig om het ingediende plan verder vorm te geven.

De energiecoöperatie BeePower speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de coöperatie is Novar aan het onderzoeken hoe de lokale bevolking mede-eigenaar kan worden van het zonnepark. Samen met BeePower wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Deze vorm van participatie is het ultieme voorbeeld van hoe een zonnepark lokaal meerwaarde kan creëren.

Hiernaast levert het zonnepark ook op andere gebieden een maatschappelijke meerwaarde. Zo wordt er een omgevingsfonds opgezet waarmee in de betreffende dorpen duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven geïnitieerd kunnen worden, op en rondom het zonnepark vindt er natuurontwikkeling plaats en het beoogde zonnepark stimuleert de lokale werkgelegenheid. Hierbij kunt u denken aan het uitbesteden van maaiwerkzaamheden.

BeePower aan het woord

“Lokaal eigendom is voor ons het ultieme voorbeeld van hoe een zonnepark maatschappelijk meerwaarde kan creëren. De energiecoöperatie BeePower staat voor lokale participatie, betrokkenheid en draagkracht. Samen met Novar realiseren en exploiteren we een zonnepark wat past bij de karakteristieken en wensen van de omgeving. Gezamenlijk met de omgeving streven we naar 50% eigendom waardoor we gedeeltelijk eigenaar worden, en medezeggenschap krijgen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark. Het is een genoegen om in volledige transparantie samen met Novar van een plan werkelijkheid te maken. Een prachtig vooruitzicht.”

Novar-medewerkers

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Dit zonnepark van 25 hectare, waarvan netto 14 hectare gebruikt wordt voor duurzame opwek, kan energie opwekken voor een derde van de huishoudens binnen de gemeente. In het ontwerp worden er 48.600 zonnepanelen geplaatst.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp is gereed en de vergunningen zijn geregeld. We zijn momenteel de laatste hand aan de financiering aan het leggen zodat het project echt gerealiseerd kan worden.

Novar Novar
“Gezamenlijk met de omgeving streven we naar 50% eigendom waardoor we gedeeltelijk eigenaar worden, en medezeggenschap krijgen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark”
– Energiecoöperatie Beepower
Novar Novar

Laatst bewerkt op 14 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact