Project subtitel

Duurzame energieopwekking boven waterberging

Projecten Zonnepark Otterpeel – Maashorst

Novar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in combinatie met waterberging in de Odiliapeel. Op 8 februari 2024 hebben we hiervoor een inschrijving gedaan op de gemeentelijke tender. We ontwikkelen een zonnepark dat ook meerwaarde heeft voor de omgeving. Daarom willen we zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden betrekken en mee laten profiteren.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie naar michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl


46.778Zonnepanelen op de grond
33,5 MWpPiekvermogen per jaar
10.671Huishoudens voorzien

Wat is de locatie van het zonnepark?

Het plangebied Otterpeel bevindt zich in de Odiliapeel in Uden. De Odiliapeel is een bosrijke omgeving in de gemeente Maashorst, gelegen in het agrarische landschap van Noord Brabant, in de gemeente Maashorst.

Novar heeft deze locatie gekozen op basis van de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie in Maashorst van juni 2021. De projectlocatie is 19,8 hectare, waarvan we ongeveer 11,9 hectare gebruiken voor de zonnepanelen. De overige hectare worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing.

Hoe ziet het zonnepark eruit?

We willen het zonnepark zo ontwikkelen dat het past bij de omgeving. In het gebied rondom het plangebied speelt natuur een belangrijke rol. De locatie sluit aan bij de bestaande natuurgebieden Odiliapeelsebossen en Trentsebossen. Met de landschappelijke inpassing en de gekozen ecologische maatregelen versterkt het plangebied de lokale biodiversiteit.

Het Waterschap geeft daarnaast aan dat de kwetsbare natuur in het gebied moeite heeft om water vast te houden. Daarom richten we het gebied in voor waterberging, waardoor het regenwater langer vastgehouden wordt. Hierdoor creëren we meerwaarde voor de natuur rondom het plangebied.

Batterij

Onderdeel van het projectplan is het plaatsen van een energieopslagsysteem (batterij) bij het zonnepark. Bij dit zonnepark realiseren we een batterij van 10MW/40MWh. Wanneer het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, wordt de batterij ingezet om opgeslagen elektriciteit te leveren of af te nemen, waardoor congestie op het net kan worden voorkomen.

Ons proces

Waar zijn we nu?

Momenteel zitten we nog in het begin van het proces. We hebben de eerste gesprekken gevoerd met de omgeving en lokale belangenverenigingen en er is een inloopavond georganiseerd. De opgehaalde input is waar mogelijk verwerkt in het projectvoorstel. Op 8 februari 2024 hebben we dit projectvoorstel ingediend voor de gemeentelijke tender. Begin mei 2024 laat de gemeente weten welke projecten doorgang kunnen vinden om verder te mogen gaan met de ontwikkeling richting de vergunningsaanvraag.

Planning vervolg participatieproces

Wanneer er in ons voordeel besloten zou worden, betekent dit nog niet dat we het zonneveld mogen gaan bouwen. Er volgt eerst nog een participatieproces met de omgeving, er moeten nog onderzoeken uitgevoerd worden, en er moeten nog technische berekeningen en tekeningen gemaakt worden. Echter beslist de gemeente pas over het verlenen van de vergunning, wanneer deze is ingediend.

Financiële participatie

Wanneer we in mei te horen krijgen dat we door mogen gaan met de vergunningsaanvraag zullen we de verdere ontwikkeling oppakken met de lokale energiecoöperatie Uleco. Zij zullen voor 50% lokaal eigenaar worden van het zonnepark. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Maashorst via Uleco kunnen investeren en profiteren van de opbrengsten van het zonnepark.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over dit project?

Misschien kunt u meteen het antwoord vinden bij de veel gestelde vragen over dit zonnepark: FAQ zonnepark Otterpeel feb 2024

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl

Services07

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

De energieopgave van de gemeente Maashorst is 0,15 TWh in 2030. Deze opgave gaat de gemeente invullen met duurzame energie. Wanneer zonnepanelen op alle geschikte gebouwen in Maashorst liggen (40% van de opgave) en 25% energiebesparing is behaald, moet ook op gronden duurzame energie worden opgewekt om de doelstellingen te halen. Deze resterende energievraag kan worden ingevuld door 55 hectare grond te gebruiken voor zonnepanelen.

Met een oppervlakte van circa 19,8 hectare en een verwachte opwek van rond 29.400 MWh/jaar kan het zonnepark Otterpeel een waardevolle bijdrage leveren aan de energietransitie.

Laatst bewerkt op 15 februari 2024

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact