Solcellspark Boxtel - Beerze

Gemensamma insatser för hållbar produktion i Boxtel

Håll dig uppdaterad om detta projekt?

Prenumerera på nyhetsbrevet


Samarbete för att utveckla Solar Park Boxtel-Beerze

Boxtels kommun har som ambition att vara en energineutral kommun år 2030. Ett av de steg som Boxtel kommun har tagit är att gå ut med ett anbud för att realisera solcellsparker. Flera initiativ ansökte och utvärderades av en bred oberoende kommitté.

Novars initiativ är en av de planer som valdes ut och fick utvecklas vidare mot en tillståndsansökan. Den föreslagna solcellsparken ligger söder om Scheepdonkseweg, mellan Beerze och Loxvenseweg, nära Ladonk industriområde.

Energiecoöperatie Boxtel och Energiecoöperatie Dommelstroom arbetar tillsammans med Novar för att vidareutveckla Zonnepark Boxtel-Beerze.

Vår process - Var befinner vi oss nu och vad har redan gjorts?


Vi befinner oss fortfarande i designfasen av projektet och har ännu inte ansökt om något tillstånd. Sommaren 2023 började vi informera och involvera det omgivande området. Köksbordssamtal hölls, ett offentligt invånarmöte organiserades och samtal hölls med olika lokala parter.

Rapport från boendemöte.

Rapporten från invånarmötet den 26 juni 2023 hittar du här.

Miljödialogen har legat på is ett tag eftersom kommunen ville ha ett förtydligande av ett brev som minister Hugo de Jong skickat om de villkor som solcellsparker måste uppfylla. Kommunen har fått detta förtydligande och har nu indikerat att de fyra utvalda projekten i Boxtels kommun kan gå vidare med sin miljödialog.

Invånarkväll för första cirkeln av lokalinvånare

Som ett uppföljande steg skulle vi vilja engagera oss med de boende som bor närmast planområdet och/eller har utsikt från sina hem. Vi tror att deras intressen i vissa frågor väger tyngre än de som boende i resten av området har. Till exempel när det gäller utsikten över solcellsparken. Vi anser att det är viktigt att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och idéer om hur solcellsparken ska integreras i landskapet och hur till exempel kanterna ska se ut. De berörda hushållen har fått en inbjudan att göra detta.

Med hjälp av knapparna nedan kan du hitta information för att läsa på om projektet. Under boendekvällen kommer vi att kunna förklara detta mer i detalj och de boende kan diskutera det vidare med oss och med varandra.

Vi vill gärna ha synpunkter från de boende i området på solcellsparkens utformning och på dess landskapsarkitektur.

Innan planen lämnades in för den kommunala upphandlingen genomfördes en snabbanalys av Flora & Fauna 2020. Denna uppdaterades i oktober 2023. En quickscan Flora & Fauna är en genomgång av naturlagstiftning och naturpolitik. Du kan läsa rapporten här.

Klimatavtalet innehåller en "participation fan" som förklarar hur de som bor i närheten av energiprojektet kan dra ekonomisk nytta av projektet. Även omgivningen kan delta ekonomiskt i projektet. Tillsammans med omgivningen vill vi ta reda på vilket sätt - eller kombination av sätt - som är önskvärt. Det finns energikooperativ i området som har indikerat att de vill hjälpa till att forma detta. Med deras hjälp skulle också vårt eget lokala boendekooperativ kunna inrättas.

Kan invånarna fortfarande ha synpunkter på planen?

Invånare och andra berörda parter uppmanas aktivt att ge sina synpunkter på utformningen och landskapsarkitekturen och att dela med sig av sina idéer och önskemål till oss. Vi försöker använda alla synpunkter för att förbättra planen för solcellsparken, så att den passar väl in i omgivningen och samtidigt lämnar tillräckligt med utrymme för att stärka den biologiska mångfalden i området. Dessutom kan invånarna bidra med idéer om hur de vill delta ekonomiskt.

Kan de boende också delta ekonomiskt?

Novar samarbetar med boendekooperativ från Boxtel och Sint-Michielsgestel: Energiecoöperatie Boxtel och Energiecoöperatie Dommelstroom kommer att arbeta tillsammans för att organisera ekonomiskt deltagande för boende i området. Detta kommer snart att göra det möjligt för invånarna att saminvestera i solcellsparken.

20.000Solpaneler på marken
13 MWpHögsta årliga effekt
4.230Tillhandahållna hushåll

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Vi befinner oss fortfarande i projektets designfas. Med input från omgivningen kommer vi att forma planen ytterligare. Under sommaren 2024 räknar Novar med att lämna in tillståndsansökan.


Hur går en licensansökan till?


Senast ändrad den 21 maj 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt