Zonnepark Eekerpolder – Midden-Groningen

Het mooiste zonnepark van Nederland

Projecten Zonnepark Eekerpolder – Midden-Groningen

In samenwerking met energie coöperatie Eekerpolder heeft Novar het initiatief voor zonnepark Eekerpolder – in gemeente Midden-Groningen opgezet.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


150.000zonnepanelen op de grond
90MWp opwekcapaciteit
16.000huishoudens voorzien

Zonnepark Eekerpolder – Midden-Groningen

De Regionale Energiestrategie (RES) Groningen heeft als doelstelling om voor 2030 minimaal 5,7 TWh aan duurzame energie te produceren. Dit zonnepark is geïnitieerd om hier een goede bijdrage aan te gaan leveren.

De locatie van het zonnepark

Het zonnepark ligt in de gemeente Midden-Groningen, tussen Zuidbroek en Scheemda. Het plan gebied ligt ten zuiden van de A7, aan de Eekerweg.

Hoe kunnen bewoners participeren?

Zonnepark Eekerpolder – Midden Groningen is een initiatief dat Novar samen met energie coöperatie Eekerpolder heeft opgezet. Het gezamenlijk doel is om het mooiste zonnepark van Nederland te realiseren. Hierbij ligt de nadruk op een goede samenwerking voor het creëren van voldoende draagvlak, de landschappelijke inpassing en het contact met diverse stakeholders.

In samenspraak met energiecoöperatie Eekerpolder en landschapsarchitecten van de provincie en gemeentes Midden-Groningen en Oldambt is naar voren gekomen dat tussen de 25 en 30% van de totaaloppervlakte van het zonnepark wordt teruggegeven aan ecologische inpassing. Hieronder vallen bijvoorbeeld verbrede watergangen, mooie stukken struweel en andere beplanting die ten goede komt aan de ecologie. Daarnaast wordt er een recreatieve meerwaarde gecreëerd zodat ook passanten kunnen genieten van het nieuwe energielandschap. Naast stopplaatsen met picknickbankjes wordt er ook een uitkijktoren geplaatst zodat een ieder kan genieten van het landschap.

zonnepark Eekerpolder

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Het beoogde zonnepark heeft een oppervlakte van 68.6 hectare. Met bijna 150.000 zonnepanelen is het goed voor een capaciteit van circa 90 MWp en kan daarmee meer dan 16.000 huishouden voorzien van duurzame energie.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De vergunning voor zonnepark Eekerpolder is verleend.

Laatst bewerkt op 14 augustus 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact