Zonnepanelen op water

Oplossingen Opwekken Zonnepanelen op het water

We weten allemaal dat verduurzamen nu moet. Dus laten we het samen doen. Wat denk je van zonnepanelen op het water? In Nederland moeten we creatief omgaan met onze ruimte. Bruikbare landbouwgrond willen we ontzien en niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Daarom kijken we naar andere oplossingen. Zonnepanelen op het water, een zogenaamde zonneplas, is een goede, duurzame oplossing.  

Plan een adviesgesprek in

Weten welke oplossing het beste bij jou past? Ga in gesprek met een van onze experts.

Vloeivelden Hollandia

Zon én water

Om een grote verduurzamingsslag te maken, is creatief denken nodig. Andere oplossingen dan we gewend zijn. Wij durven anders te denken. Met drijvende zonneparken wekken we duurzame energie op. En dat werkt goed. De schittering van het water verhoogt namelijk de opbrengst aanzienlijk. Inmiddels hebben we al verschillende projecten voor zon op water in ontwikkeling, in Markelo en Eesterga.   

Een plas vol panelen 

Als ondernemer weet jij wat het beste is voor je bedrijf. De keuzes die je maakt zijn niet alleen voor nu, ook voor de toekomst. Dus maak een duurzame keuze.  

Heb je een waterplas van minimaal 10 hectare, bijvoorbeeld een zandwinningsplas? Wij gaan graag met je in gesprek over de bestemming van de plas na de zandwinning. Natuurlijk brengt dat voordelen met zich mee. Verkoop jij je plas aan Novar, dan profiteer je bijvoorbeeld gelijk van de opbrengsten van het verkopen van de plas.  

Duurzame keuze

Direct profiteren

Toekomstbestendig

Zo pakken we het aan 

Wij bouwen zonnepanelen op water wanneer een waterplas minimaal 10 hectare groot is. We werken dan met zogenaamde drijvers. De constructie is op deze manier goed bestand tegen de weersinvloeden die voor golven zorgen. Met de drijvers bewegen de panelen gewoon mee.  

We zorgen ervoor dat de constructie van het drijvende zonnepark goed vastligt. De constructie blijft zo op z’n plek en oefenen we zo min mogelijk invloed uit op de ecologie aan de randen van de waterplas. De randen van de plas hebben de hoogste ecologische waarde die we natuurlijk niet willen verstoren.  

Jouw locatie

Geschikte locaties voor een drijvend zonnepark 

De meest geschikte locatie voor een drijvend zonnepark is een (oude) zandwinplas. In deze plassen mag je namelijk vaak niet zwemmen. Dat komt omdat de plassen erg diep zin en er kans is op instortingsgevaar. Soms vindt er zelfs nog zandwinning plaats in zo’n plas. Ook dan is het plaatsen van zonnepanelen een mooie oplossing. We benutten de ‘overbodige’ ruimte slim, terwijl de reguliere zandwinning gewoon doorgaat.  

Natuurlijk zijn ook andere waterplassen geschikt voor zonnepanelen. Denk aan (voormalige) visvijvers, baggerdepots, waterzuiveringslocaties, spaarbekkens op andere vormen van binnenwateren.  

Tijd voor actie

Jij hebt de locatie, wij de kennis. Samen gaan we verduurzamen. Wil je meer weten over het verduurzamen van jouw waterplas? Neem contact met ons op.  

Zonnepanelen op water

In vrijwel elke waterplas is een bepaalde mate van biodiversiteit aanwezig. Deze biodiversiteit kan bijvoorbeeld bestaan uit vegetatie langs de oever, de aanwezigheid van macrofauna, vissen en amfibieen in de waterplas en watervogels die (‘s winters) rusten op de waterplas.

Bij het ontwikkelen van een drijvend zonnepark doen we er alles aan om de leefkwaliteit te bewaren en indien mogelijk te versterken. Dit kan op veel verschillende manieren en op basis van de aanwezige flora en fauna komen we met een specifiek plan. Dit met als doel om de waterplas, na de exploitatieperiode, op te leveren met een betere en gevarieerdere biodiversiteit.

De eerste meerjarige onderzoeksresultaten rondom de ecologische effecten van drijvende zonneparken zijn positief: de waterkwaliteit en biodiversiteit blijven stabiel. Het ecologisch effect van drijvende zonneparken hangt natuurlijk wel sterk samen met de kenmerken van de waterplas en het pv-systeem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de diepte, omvang en bestaande biodiversiteit van de waterplas en de bedekkingsgraad van het pv-systeem. Bij het vinden van geschikte locaties en bij de inrichting van het drijvend zonnepark houdt Novar hiermee vanzelfsprekend rekening.

Daarnaast biedt een drijvend zonnepark ook kansen om de biodiversiteit te verhogen. Novar treft hiervoor ecologische maatregelen, zoals het plaatsen van takkenrillen onder de panelen, de aanleg van rietkragen langs de oever en de aanleg van een oeverzwaluwwand lang de kant. Door de ecologische effecten van het drijvend zonnepark te monitoren gedurende de exploitatieperiode van het zonnepark, draagt Novar daarnaast bij aan meerjarig onderzoek naar de ecologische impact van drijvende pv- systemen.

Dat is afhankelijk van de bestemming op de locatie, maar doorgaans vragen we voor zon op water een omgevingsvergunning aan voor de periode van 25 tot 30 jaar. Als de plas in het beheer ligt van het waterschap, is er ook een watervergunning vereist.

De huidige generatie drijvende systemen is veilig. De drijvende platforms zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden. Hier liggen berekeningen aan ten grondslag, bijvoorbeeld voor de verankeringsconstructie. De veiligheid wordt daarnaast gewaarborgd door gedurende de exploitatieperiode het pv systeem te monitoren en te onderhouden.

Op grote plassen worden rondom het drijvende systeem golfbrekers aangelegd, zodat de impact van golfslag geminimaliseerd wordt. Bij de verankering wordt flexibiliteit aangebracht zodat het drijvend systeem bestand is tegen schommelende waterniveaus.

Wanneer een paneel op het water kapot is, dan moeten we daarbij kunnen komen. Dat kan door middel van een onderhoudsboot of met een directe verbinding met de oever. Bijvoorbeeld door middel van een brug. Zo bereik je de drijvende installatie. Vervolgens heb je twee verschillende opties om bij de panelen te komen: via wandelpaden over de drijvers of via een karretje op een rails.

Bij een drijvend systeem heb je te maken met onderdelen die op of in het water liggen, namelijk (kunststof) drijvers, de verankeringsconstructie en kabel(s) van de wal naar het drijvend systeem. Dit is een extra aandachtspunt voor onderhoud/monitoring, omdat de materialen kunnen degraderen.

Bij Novar hebben we momenteel twee zon-op-waterprojecten in ontwikkeling:

Bij beide projecten besteden we veel aandacht aan de ecologische integratie, vooral met betrekking tot de oevers van de waterplassen.

Drijvende zonnepanelen of “floatovoltaics” hebben verschillende voordelen:

  • Water reflecteert de zon. Dit zorgt voor een hogere opbrengst van de drijvende zonnepanelen.
  • Het water heeft daarnaast een koelend effect op de zonnepanelen, wat de efficiëntie van de drijvende zonnepanelen verhoogt.
  • De panelen liggen veel lager (<1m) dan panelen op een grondgebonden zonnepark. De ruimtelijke impact is daarom beperkter.
  • Een drijvend zonnepark benut ruimte die geen functie meer heeft, of voegt juiste een extra functie toe.  Zo worden onder meer oude baggerdepots, zandwinplassen of spaarbekkens getransformeerd tot een duurzame bestemming.
  • Schadelijke blauwalg heeft minder kans om zich te ontwikkelen wanneer er zonnepanelen op het water zijn geplaatst.

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact