Zonnepanelen op de grond

Oplossingen Opwekken Zonnepanelen op de grond

Wij geloven dat duurzame energie de wereld beter maakt. Daarom realiseren wij zonneprojecten op land om meer energie op te wekken uit groene bronnen. Als marktleider in zonneprojecten op land, weten wij als geen ander hoe je een succesvol zonnepark realiseert. We doen dit met jarenlange ervaring, nieuwe technologieën en een flinke dosis daadkracht.

Plan een adviesgesprek in

Weten welke oplossing het beste bij jou past? Ga in gesprek met een van onze experts.

Zon op grond

Bekijk video

Zonneparken realiseren 

Om een zonneproject te realiseren, onderzoeken we eerst de locatie. Wij bouwen zonneprojecten op de grond vanaf 10 hectare. Op een stuk grond van 10 hectare kun je rekenen op 30.000 zonnepanelen. De panelen leveren groene stroom via een omvormer naar een transformatorstation dat op het zonnepark staat. Vanaf hier gaat de groene stroom naar jouw organisatie of naar het landelijke elektriciteitsnet. 

Samen bepalen we of we de groene energie rechtstreeks naar jouw organisatie leveren, of aansluiten op het stroomnet. Is het net vol, dan regelen we een andere oplossing. Novar verzorgt de financiering, subsidie en we bouwen een solide business case. Totale ontzorging dus.  

Zonnepark Bontepolder

Geschikte grond

Voordat we een zonneproject op land ontwikkelen, onderzoeken we eerst de locatie. Bijna alle gronden zijn geschikt om een zonnepark op te realiseren. We gaan alleen anders te werk. Soms komt uit een onderzoek voort dat een locatie archeologische meerwaarde heeft. Dan kiezen we voor een constructie die we in zijn geheel op de grond plaatsen, zonder de ondergrond aan te tasten.  

Heb je agrarische grond? Dan kijken we naar hoe we dit dubbel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met schapen die onder de panelen grazen. Ons zonnepark is omkeerbaar. Na een periode van 25 tot 30 jaar brengen wij de locatie dus weer terug in oorspronkelijke staat. 

Jouw grond

Grond inzetten voor een zonnepark 

Bij Novar zijn er verschillende manieren om jouw grond in te zetten voor een zonnepark. Wil jij je grond verhuren of verkopen? Dan zorgen wij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het park. Ga je je grond verhuren, dan stellen we een overeenkomst met opstalvoorwaarden op. Hierin staat de vergoeding per maand, de exploitatieperiode (25 tot 30 jaar) en de oplevering van de grond na afloop van de samenwerking.  

Een andere optie is het verkopen van je grond aan Novar. We hoeven dan geen afspraken te maken over de exploitatieperiode van het zonnepark. Bij de notaris regelen we de overdracht van de grond. Het grootste voordeel bij het verkopen van grond is dat je direct de volledige verkoopwaarde ontvang, in plaats van een periodieke betaling.  

Batterij zonnepark Bontepolder

Van A tot Zero.

Een complete oplossing

Bij Novar kiezen we voor een complete oplossing voor jouw energievraagstuk. Het houdt niet op bij alleen energie-opwek. Waar kan, maken we de oplossing compleet met opslag. Samen kijken we naar het complete plaatje.

Van A tot Zero

Een complete oplossing van jouw energievraagstuk

Wij zijn er voor elke stap van jouw project. Of je nu al het werk aan ons laat, of het samen wil oppakken. Novar fixt het. Van ontwerp tot financiering, van bouw tot beheer. Van A tot Zero. Zo checken we je dak, verzekering en netcapaciteit. We vragen subsidie en vergunningen aan en installeren de zonnepanelen terwijl je zelf gewoon doorwerkt. En als je wil, verzorgen we ook het beheer en onderhoud. Jij bepaalt, wij fixen het.  

Wil jij liever helemaal ontzorgt worden en ben je tevreden met een iets lager rendement, of wil je zakelijk investeren in zonnepanelen en neem je de touwtjes het liefst zelf in handen? Voor elk soort bedrijf biedt Novar een geschikte oplossing.   

Zonneparken

De zonnepanelen in een zonnepark worden gekoppeld aan elkaar in een zogeheten ‘string’. De grootte van één zo’n string verschilt per zonnepark. Een zonnepaneel van Novar is opgebouwd uit 72 individuele zonnecellen. Onze panelen zijn groter dan de particuliere zonnepanelen die bijvoorbeeld op woonhuizen liggen Het is belangrijk dat alle panelen goed werken, want het zwakst presterende zonnepaneel bepaalt de opbrengst van de hele rij. We kunnen van afstand monitoren of een zonnepaneel minder presteert en daar (meestal) van afstand ook actie op ondernemen. Kunnen we het niet op afstand oplossen? Dan gaat een monteur van Novar naar het zonnepark toe!

Bijna alle ondergrond is geschikt om een zonnepark op te plaatsen, we gaan alleen anders te werk. We bouwen bijvoorbeeld zonneparken op dijken, vuilstortlocaties, maar ook op agrarische gronden.

Zo hebben we in maart 2018, als één van de eerste in Nederland, een zonnepark op de vuilstortlocatie van Avri gebouwd. We hebben hier rekening gehouden met de helling van de locatie en de onderliggende folie die niet aangetast mocht worden. Palen in de grond slaan ging dus niet op de ‘normale’ manier. Daarnaast doen we altijd onderzoek naar de locatie van het zonnepark. Hierbij komt soms naar voren dat de locatie archeologische meerwaarde heeft. Je kunt dan niet zomaar met een schep de grond in! We kiezen dan voor een constructie die we in zijn geheel op de grond plaatsen, zo tasten we de ondergrond niet aan.

Bij grondgebieden die op dit moment agrarisch worden ingezet, proberen we altijd een dubbelfunctie te realiseren. Door bijvoorbeeld schapen te laten grazen onder de zonnepanelen. We houden altijd in gedachten dat ons zonnepark omkeerbaar is. Een vergunning wordt namelijk voor 25 tot 30 jaar afgegeven. Na deze periode brengen wij de locatie weer terug in oorspronkelijke staat.

Wat een zonnepark oplevert, hangt af van de hoogte en de duur van de SDE++ subsidie en de stroomleveringsovereenkomst met de energieleverancier die de stroom aan haar klanten verkoopt. Wanneer je ervoor kiest om je grond te verhuren, dan heb je geen kosten en alleen maar opbrengsten (in de vorm van een maandelijkse vergoeding). Zonneparken kunnen een interessante bron van inkomsten zijn. Realiseer je zelf een zonnepark, dan bepaalt het aantal zonnepanelen hoe groot de opbrengsten zijn. Wil je weten wat de opbrengsten voor jou zijn? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Een zonnepark heeft verschillende voordelen.

 • Duurzame opwekking van zonne-energie
 • Geen overlast
 • Rustgebied voor 25 tot 30 jaar

Het grootste voordeel is uiteraard de duurzame opwekking van zonne-energie. Zo dragen we bij aan de globale klimaatdoelstellingen en de verduurzaming van energie in Nederland. Maar er zijn meer voordelen.

Een zonnepark veroorzaakt geen overlast. Er is geen reflectie van zonnepanelen en geluid is niet hoorbaar. Alleen van de omvormers komt een licht zoemend geluid. De omvormers plaatsen we daarom altijd in het midden van het park zodat er bij de randen van het park geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. Visueel passen we het zonnepark zo goed mogelijk in de omgeving. Dat kan door bijvoorbeeld een grondwal te plaatsen of bosstroken langs de omheining van het park. Zo onttrekken we het zicht op het zonnepark.

Het gebied is dus niet alleen een rustgebied voor de komende 25 tot 30 jaar, het draagt daarnaast ook bij aan een een verbetering van biodiversiteit én wekt tegelijk duurzame energie op voor veel huishoudens in Nederland. Natuurlijk, het landschap verandert fysiek. Zonneparken nemen veel ruimte in beslag. Maar er gebeurt iets moois dat we met onze ogen niet direct kunnen zien: de zonnepanelen werken ontzettend hard om onze energie op te wekken.

Op dit moment zijn onderzoekers van de Rijksuniversiteit bezig met een onderzoek naar de ecologische effecten van een zonnepark op de biodiversiteit. Hier wordt onderzoek of zonneparken kansen kunnen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels. In dit onderzoek worden van 15 zonneparken, waaronder een van Novar, de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart gebracht.

Er zijn verschillende manieren om jouw grond in te zetten voor een zonnepark en de mate waarin wij daarbij betrokken zijn. Grofweg zijn er drie mogelijkheden:

 • Je start een eigen project waarbij wij ondersteunen
 • Je verhuurt de grond aan Novar
 • Je verkoopt de grond aan Novar

Wil je jouw grond verhuren of verkopen? Dan zorgen wij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Totale ontzorging noemen we dat. We starten met een vrijblijvend onderzoek of de locatie geschikt is voor een zonnepark. Het is belangrijk dat de grootte van het zonnepark minimaal 10 hectare is, dat we het toekomstige park kunnen aansluiten op het bestaande stroomnet én wat de eisen zijn van de lokale overheid voor de bouw. Het duurzaamheidsbeleid van jouw gemeente speelt daarbij een grote rol. Voor de bouw van een zonnepark is namelijk een vergunning vereist.

Jouw grond verhuren

Het is mogelijk om jouw grond te verhuren voor zonnepanelen aan Novar. In dat geval vestigen we, na een succesvol voortraject, de opstalvoorwaarden bij een notaris. In deze overeenkomst staan alle afspraken die we gezamenlijk na moeten komen tijdens de opstalperiode. Daarin staat onder andere de vergoeding per maand, de exploitatieperiode (25 tot 30 jaar) en de oplevering van de grond na afloop van de samenwerking. Wij leveren de grond af zonder zonnepanelen en zoals deze was voor de samenwerking.

Jouw grond verkopen

Een andere optie is jouw grond verkopen aan Novar. We hoeven dan geen afspraken te maken over de exploitatieperiode van het zonnepark, maar regelen we bij de notaris de overdracht van de grond. Het grootste voordeel is dat je direct de volledige verkoopwaarde van de grond ontvangt in plaats van een periodieke betaling.

Grond verkopen of verhuren?

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken voor jouw grond: verhuur of verkoop. Voor Novar maakt het geen verschil welke keuze je maakt! We kunnen je wel adviseren wat voor jou de beste mogelijkheid is, we hebben veel ervaring met beide opties. We raden je ook aan om met een externe en onafhankelijke adviseur in gesprek te gaan. Ook daar hebben we contacten voor. Ben je geïnteresseerd of heb je nog meer vragen? Neem dan contact met ons op!

De aanleg van een zonnepark gebeurt in vier fases:

 • Ontwikkelen
 • Financieren
 • Bouwen
 • Beheren

Voordat een zonnepark duurzame energie opwekt, is er een periode van 3 tot 5 jaar voor de ontwikkeling van een zonnepark aan vooraf gegaan. Tijdens deze periode werkt een vast kernteam aan het project. Als eigenaar heb je een vast aanspreekpunt gedurende de hele periode. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Vraag nu vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Afspraken maken

We beginnen met het maken van een aantal afspraken. Niet alleen over de ontwikkeling van het zonnepark, maar ook over de vergoeding die we per hectare kunnen bieden, wie de belastingen betaalt tijdens de exploitatieperiode en voor hoeveel jaar we de samenwerking aangaan.

Gemeente en omwonenden

Als we eruit zijn, gaan we naar de gemeente. Hiervoor schrijven wij een principeverzoek en dienen dit in bij de gemeente. Wanneer er door de gemeente principemedewerking wordt verleend, starten we met het gebiedsproces. Gedurende deze fase vragen we ook om input en feedback van omwonenden en buurtbewoners via een inloopavond en/of werkgroepen. De betreffende gemeenteambtenaar is hierbij aanwezig.

Aanvraag vergunning

Vervolgens dienen we de aanvraag voor een vergunning voor een zonnepark in. Het kan zijn dat we op dit moment al een jaar verder zijn na onze eerste ontmoeting. Het voortraject is ontzettend belangrijk, waarbij iedereen goed geïnformeerd moet worden. Na het indienen van het plan volgt er een tijd van afwachten. Het gaat namelijk om een uitgebreide WABO-procedure.

SDE subsidie aanvragen

De volgende stap is het aanvragen van de SDE++-subsidie voor het zonnepark. Deze subsidie kan maar één keer per jaar aangevraagd worden. Het is belangrijk dat we de aanvraag op het juiste moment doen tegen het juist tarief.

Resterende financiering van het zonnepark

Zodra de subsidie geregeld is, vragen we de resterende financiering voor het zonnepark aan. In deze fase vergelijken we de voorwaarden van verschillende financierders om uiteindelijk samen te werken met de meest gunstige verstrekker. Als dit eenmaal rond is, gaan we naar de notaris om vervolgens zo snel te beginnen met de bouw van het zonnepark!

Lees hier meer over de financiering van een zonnepark.

Monitoren, beheren en zonnepark probleem oplossen

Na de bouw van het park verdwijnen we niet uit beeld. We beheren het zonnepark tijdens de gehele looptijd. Is er iets mis met een zonnepaneel? Dan monitoren we dat van afstand en kunnen het probleem met het zonnepaneel vaak direct oplossen. Daarnaast doen we ook onderzoek naar de mogelijkheden van balanceren. Dat betekent dat we zonne-energie en windenergie combineren!

Een zonnepark levert enorm veel vermogen. We kunnen niet gewoon een stekker in het stopcontact steken. Een zonnepark wordt altijd op het bestaande energienet aangesloten. Hiervoor maken we in een vroeg stadium afspraken met de netbeheerder die de netstations in de omgeving beheert. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk. Is het mogelijk om het zonnepark aan te sluiten op het huidige (of toekomstige) energienet?

Om de fysieke aansluiting op het energienet te maken moet er een kabel geplaatst worden. Deze kabel is enorm kostbaar. Wanneer er geen netstation in de omgeving beschikbaar is, is de kans groot dat het zonnepark niet gebouwd kan worden. De kosten van de kabel zijn dan té hoog om het zonnepark rendabel te maken. Hier lees je meer over de netinpassing van zonneparken.

We vinden het belangrijk dat er voldoende lokaal draagvlak is voor een zonnepark. Iedereen kan meedoen en meedenken, dit belang wordt onderschreven in de Participatiewaaier. Wij benaderen de omgeving al in een vroeg stadium over de plannen. In dit stadium leggen we de omgeving aan de hand van keukentafelgesprekken en inloopavonden uit wat het belang is van duurzame energie in Nederland en de werking van een zonnepark. Daarnaast vragen we de omgeving om mee te denken aan de landschappelijke inpassing. Samen komen we tot mooie ideeën. Zo hebben we in Buitenpost een fruitboomgaard kunnen realiseren en in Coevorden hebben we fysiek iets terug kunnen geven aan de lokale maatschappij door middel van een donatie van zonnepanelen.

Op de pagina Participatie zonnepark gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden én de onmogelijkheden voor buurtbewoners en omwonenden.

Het is mogelijk om te investeren in zonneparken. Het is een relatief veilige investering, dus het vinden van een financierder is in de meeste gevallen niet lastig voor Novar.

 • We bieden regelmatig de mogelijkheid om door middel van obligaties mee te profiteren van de opbrengsten van onze zonneparken. Hierbij werken we samen met het platform ZonnepanelenDelen. De mogelijkheid bieden we aan op het moment dat er bijna geen risico’s meer zijn. Dit is veelal rond de start van de bouw of na de realisatie van het zonnepark.
 • Een andere mogelijkheid van investeren, is door mede-eigenaar te worden. Het is een vorm die je veelal terugziet bij energiecoöperaties. In een aantal gevallen heeft de grondeigenaar van het zonnepark besloten om ook mede-eigenaar te worden.

Het zijn mogelijkheden waar we ervaring mee hebben en welke altijd bespreekbaar zijn. Heb je interesse om te investeren in zonneparken? Neem dan zeker contact met ons op of lees meer over duurzaam investeren in zonneparken.

Inmiddels hebben we bij Novar sinds 2014  tientallen zonneparken in Nederland gerealiseerd en zijn er nog eens ruim twintig in ontwikkeling. Zo is zonnepark Dorhout Mees op dit moment het grootste zonnepark van Nederland. Daarnaast vinden wij het enorm belangrijk om creatief met onze ruimte in Nederland om te gaan. Zo hebben wij zonnepark Hollandia gerealiseerd op de oude vloeivelden van de afvalwaterzuivering van de fabriek. Benieuwd naar al onze zonneparken? Neem een kijkje bij al onze projecten.

Voordat we een zonnepark bouwen, is er al heel wat werk verricht.

 • Ontwikkelen: We onderzoeken hoe we het zonnepark in het stroomnet kunnen inpassen, wat de optimale opstelling is en hoe het zonnepark past bij de omgeving. Ook leggen we de eerste (contract)afspraken vast.
 • Financieren: We kijken naar de beste optie: de grond verkopen of verhuren voor zonnepanelen. Daarbij vragen we SDE subsidie aan voor het zonneproject.
 • Bouwen: Na een grondige voorbereiding start de bouw van het zonnepark. Het vaste kernteam van het project, dat ook bij de eerder fases betrokken was, blijft het aanspreekpunt voor jou als eigenaar.
 • Duurzame energie opwekken: De totale ontwikkeling van een zonnepark neemt zo’n 3 tot 5 jaar in beslag.

Benieuwd hoeveel energie jouw grond kan opwekken? Vraag nu een adviesgesprek aan.

De opbrengst van zonnepanelen op landbouwgrond hangt af van hoe je jouw grond gebruikt voor een zonnepark en hoe intensief onze betrokkenheid is. Er zijn drie opties:

 1. Je start zelf een project en wij bieden ondersteuning. Je draagt de kosten en geniet ook van alle opbrengsten.
 2. Je verhuurt je grond aan Novar en krijgt maandelijks een vergoeding.
 3. Je verkoopt je grond aan Novar en ontvangt meteen de volledige verkoopwaarde.

De grond voor een zonnepark moet minstens 10 hectare groot zijn. Daarnaast moeten we het nieuwe park kunnen verbinden met het huidige stroomnet en voldoen aan de lokale overheidsvoorschriften voor de bouw. Voor Novar maakt jouw keuze niet uit! We adviseren je graag over de beste optie, aangezien we ervaring hebben met alle mogelijkheden.

Een zonnepark is een stuk land met zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Bij Novar bouwen we zonneparken van minimaal 10 hectare (100.000 m2). Op een park van 10 hectare staan ongeveer 30.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden vaak op een stellage 1 meter boven de grond geplaatst. De hoogte waarop de panelen worden geplaatst hangt af van de afspraken die worden gemaakt. De panelen leveren duurzame stroom via een omvormer naar een transformatorstation. Dit station staat op het zonnepark. Vanaf hier wordt de opgewekte stroom naar het landelijke elektriciteitsnet of aan jouw organisatie geleverd. De energieleverancier levert vervolgens de duurzame stroom aan lokale bedrijven en particulieren.

In een zonnepark kunnen zonnepanelen op twee manieren in een reeks worden opgesteld.

 • De meest voorkomende opstelling is de zuid-opstelling. De zonnepanelen staan in een schuine hoek en zijn gericht naar het zuiden. Deze opstelling zorgt voor een hoge piek in opbrengst wanneer de zon overdag op zijn sterkst is.
 • De andere optie is de oost-west-opstelling. Hierbij worden de panelen in de vorm van een puntdak (^) geplaatst. Bij deze optie is de opbrengst geleidelijker en meer gericht op de ochtend- en avondzon.

De keuze tussen een van deze opstellingen is vooral gericht op de piekbelasting van de zon-opbrengst. Kan het lokale energienet deze piekbelasting aan? Dan gaan we meestal voor een zuid-opstelling. Locatie speelt ook een rol. Zo zijn er in Zeeland zijn meer zonuren per jaar dus daar wordt de stroom geleidelijker opgewekt. Een oost-west opstelling komt hier beter tot zijn recht. Daarnaast speelt ook het visuele aspect mee. Als in een gemeente alle zonneparken een zuid-opstelling hebben dan zal het eerstvolgende park waarschijnlijk ook gebouwd worden in deze opstelling!

We kijken altijd per zonnepark welke opstelling optimaal is. Omdat we inmiddels veel ervaring hebben, kunnen we hier concrete berekeningen op loslaten. In Nederland is een combinatie van beide opstellingen op 1 zonnepark vaak gewenst. Op deze manier kunnen we de hele dag voldoende energie opwekken, zonder dat er pieken ontstaan op het energienet.

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact