Alle thema's

Duurzaam investeren

Door duurzaam investeren kan jij een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Bijvoorbeeld door te investeren in zonneparken om zo jouw steentje bij te dragen. Novar gelooft in het verbeteren van de wereld met duurzame energie.


Investeren in groene energie
Duurzaam investeren 2 min. leestijd

Investeren in groene energie

Investeren in groene energie is belangrijk voor een betere toekomst. We kunnen er niet omheen dat het klimaat aan het veranderen is. Groene energie draagt bij aan een betere wereld en tegelijkertijd kun jij profiteren van een mooie opbrengst. Wat is groene energie? Groene energie, ook wel duurzame energie genoemd, wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen...


Duurzaam investeren 4 min. leestijd
Investeren in zonne-energieprojecten

Iedereen heeft er wel van gehoord, de klimaatdoelen van Nederland. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie uit duurzame…

Duurzaam investeren

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker want het klimaat wacht niet. Het is nu tijd om actie te ondernemen en samen Nederland te verduurzamen. Om klimaatverandering tegen te gaan en onze klimaatdoelen te halen. En dat kan met duurzaam investeren.

Wanneer je jouw geld investeert, bezorg je een project kapitaal. Met de verwachting deze som geld, jouw inleg, te vergroten. Het verschil tussen investeren en duurzaam investeren, is dat bij duurzaam investeren de gevolgen voor mens en milieu worden meegewogen. Dit zorgt uiteindelijk voor een win-win situatie, waarbij jij jouw kapitaal kunt investeren vergroten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan duurzame toekomst en beter milieu.

Investeren is voor iedereen met spaargeld. Je kan bijvoorbeeld investeren in aandelen, vastgoed, vakantieparken of technologie. Maar dus ook in duurzame projecten, zoals zonneparken.

Wist je dat je niet altijd met geld hoeft te investeren? Het beschikbaar stellen van tijd, middelen en mogelijkheden op jouw terrein is ook een vorm van investeren. Dus ook iedereen met een bedrijfspand, groot dak, agrarisch bedrijf of met braakliggend terrein kan duurzaam investeren door middel van een zonnepark of zonnedak.

Op dit moment is het grootste deel van de energie die we in Nederland gebruiken, opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. CO2 zorgt voor klimaatverandering en milieuvervuiling. Bovendien raken deze bronnen op. Daarom is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar duurzame en lokale alternatieven voor energieopwekking.

Een oplossing is het inzetten van zonnepanelen. Die vervuilen de lucht niet omdat zij geen gebruik maken van fossiele brandstoffen en dus ook geen CO2 uitstoten. Het enige wat zonnepanelen nodig hebben, is de zon! Zolang de zon schijnt, blijven de panelen hun werk doen.

Daarom zijn zonnepanelen een waardevolle en duurzame investering. Door jouw land, water of dak beschikbaar te stellen, ontvang je jaarlijks rendement over de opbrengst van de panelen. Hiermee lever je een bijdrage aan duurzaamheid en een betere toekomst.

Een steeds groter deel van de opgewekte energie in Nederland is afkomstig van zonnepanelen. Dit is mede dankzij zonneparken. Inmiddels staan er meer dan honderd zonneparken in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen zullen er in de komende jaren hier nog honderden bijkomen.

Novar heeft al meer dan 450.000 zonnepanelen geïnstalleerd en ontwikkelt op dit moment 120 nieuwe zonneparken. Onze projecten zijn heel divers. Zo hebben we zonneparken op de grond van 20.000 panelen tot zonneparken van 300.000 zonnepanelen. Benieuwd naar hoe het grootste zonnepark van Novar eruit ziet bekijk dan snel Dorhout Mees. Ook de zonnedaken zijn verschillend in grootte, van 1.200 tot wel 30.000 zonnepanelen. Of wat dacht je van dubbel ruimtegebruik? Ondertussen zijn er al een aantal zonneparken op water en de grootste solar carport ter wereld gebouwd. Ook als er andere oplossingen nodig zijn, kijken we hier naar. Kan niet, bestaat niet.

 

De overheid zet zich in om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben en de klimaatdoelen te behalen. Daarvoor is zonne-energie nodig. De zonnepanelen zetten de stralen om in elektriciteit. Hierbij komt geen CO2 vrij waardoor de energie duurzaam is. Samen met windenergie is zonne-energie de belangrijkste vorm die Nederland wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen. Om dit doel te behalen zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond nodig.

De Rijksoverheid stimuleert daarom de productie van zonne-energie via subsidies en belastingvoordelen. Dit doet zij omdat zonnepanelen relatief duur zijn. Er zijn ook regelingen voor grote projecten van bedrijven.

Bij het verduurzamen van je bedrijf kan er vaak gebruik worden gemaakt van een subsidieregeling. Een gedeelte van de financiering van een zonnepark (of andere energie-oplossingen) bestaat uit de SDE subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie. Met de SDE-regeling motiveert de regering duurzame energieoplossingen.

Het aanvragen van de SDE subsidie is complex. Of je in aanmerking komt voor de SDE subsidie is per situatie verschillend. Hiervoor worden een aantal toetsingen uitgevoerd en er wordt heel erg veel informatie gevraagd. Een lastig proces waar ervaring goed van pas kan komen. Novar kan jou ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie.

Ben jij geïnteresseerd in duurzaam investeren? Wil jij jouw grond, dak of wateroppervlakte verhuren? Of denk je er aan om zelf een zonneproject te starten? Neem gerust contact met ons op!

Novar realiseert grootschalige zonneparken en zonnedaken, ook bij bedrijven. Wil jij ook duurzaam investeren en een zonneproject starten? Dan kunnen wij helpen met het regelen van de financiering. Het realiseren van een zonnepark kost veel geld (legeskosten, regelen netcapaciteit, kosten landschapsarchitect etc.), dus hulp bij de financiering is vaak nodig.

Wil jij je steentje bijdragen aan een duurzame toekomst, maar het project niet zelf starten? Dan is het verhuren van dak of grond een goede optie. In dat geval regelen wij de financiering en jij ontvangt maandelijks rendement.