De kosten voor de zonnepanelen voor een bedrijf verschillen sterk. Deze hangen samen met het gekozen soort paneel, de hoeveelheid aangekochte panelen en de partij waar wordt ingekocht. Er zijn drie soorten panelen:

  • Monokristallijne zonnepanelen: ze hebben het hoogste rendement, maar zijn ze ook het duurst.
  • Polykristallijne zonnepanelen: het verschil in rendement tussen polykristallijne- en monokristallijne zonnepanelen loopt op tot enkele procenten.
  • Amorfe zonnepanelen: dit type zonnepaneel is het goedkoopst door de lage productiekosten, maar heeft ook het laagste rendement.

Rendement versus opbrengst is dus een belangrijke afweging voor een zonnedak. De uiteindelijke keuze en kosten zijn daardoor per project verschillend.