Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
08/11/2022

Alliantie Zon biedt petitie aan bij Tweede Kamer

Realiseren van grootschalige zon-PV in de knel ondanks hoge energieprijzen

De Alliantie Zon, bestaande uit GroenLeven, KiesZon, Solarfields, Sunrock en TPSolar, hebben vandaag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerder luidden wij als ontwikkelaars van grootschalige zon-PV projecten in een nieuwsbericht al de noodklok over hoe binnen de huidige beleidskaders de grootschalige uitrol van zonne-energie (zowel op dak als op land) nauwelijks meer mogelijk is. Onderliggende redenen zijn fors hogere kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit.

Paradox in de energietransitie

Om de petitie te onderbouwen was een oplegger bijgevoegd van het rapport genaamd ‘Paradox in de energietransitie: ontwikkeling zon-PV in de knel ondanks hoge energieprijzen’, uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. In dit rapport worden de huidige problemen voor de realisatie van zonne-energie projecten op een rijtje gezet en een drietal aanbevelingen gedaan richting de regering om het tij te keren. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is bijvoorbeeld dat ondanks de hoge energieprijzen slechts 45% van de zon-PV projecten tot ontwikkeling komt. Veel projecten staan door de gestegen kosten nu onder water, zowel op land als op daken.

Het is 10 voor 12

Dat het inmiddels 10 voor 12 is, bleek ook vorige week uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2022 gepubliceerd door het PBL. Uit de KEV2022 bleek nog maar eens dat we in een veel hoger tempo duurzame energie op moeten gaan wekken dan we tot nu toe hebben gedaan. De kans dat we de doelen op tijd halen wordt met de maand kleiner. De ontwikkeling van grootschalige zon-PV heeft hier een essentiële bijdrage in, de uitdagingen zijn dus groot maar gelukkig zijn de oplossingen voorhanden. Daarom roepen wij met behulp van deze petitie de regering op tot ingrijpen. Zo kunnen wij door met het ontwikkelen van duurzame energie, waardoor de klimaatdoelen in het zicht blijven.

Oproep aan de regering tot ingrijpen

De drie dingen die de regering kan doen om het tij te keren en te borgen dat er voldoende zonne-energie wordt gerealiseerd:

1. Pas de SDE regeling aan zodat hogere kosten worden meegenomen

a. Een correctie op beschikte SDE++ subsidies voor gestegen ontwikkelkosten in de huidige marktsituatie.

b. Bij toekomstige SDE++ berekeningen rekening houden met de verhoogde complexiteit en strengere eisen.

c. Een voorbeeld te nemen aan Duitsland, waar vergoedingen en daadwerkelijke kosten dichter bij elkaar liggen doordat directe realisatie noodzakelijk is.

2. Creëer een additioneel stimuleringsinstrument voor specifieke meerkosten die gepaard gaan met strengere eisen, zoals multifunctioneel ruimtegebruik en participatie, maar niet goed in te passen zijn in een generiek instrument als de SDE++.

3. Benut het potentieel van de RES-en en stimuleer en faciliteer provincies en gemeenten om deze plannen tot uitvoer te brengen.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact