Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
07/07/2021

Eerste zonnepark met batterij van Solarfields in ontwikkeling

Verschenen in Solar Magazine | Solarfields realiseert zijn eerste zonnepark met batterij. Jelmer Pijlman: ‘Energieopslag is noodzaak in een complex multimodaal hernieuwbaar energiesysteem, en een grote kans voor ons als energieproducent.’

Met 14 gerealiseerde projecten en 299 megawattpiek totaalvermogen op de teller is Solarfields de Nederlandse marktleider in grondgebonden zonneparken. In het vierde kwartaal gaat de schop in de grond van het eerste zonnepark met een batterij, en wel in de buurt van het Zeeuwse Terneuzen. Dat is een primeur voor de ontwikkelaar.

Meer kansen

‘Het gebrek aan netcapaciteit is een groeiende uitdaging’, aldus Jan Martijn Buruma, projectdirecteur bij Solarfields. ‘Een manier om dit probleem te tackelen, is de combinatie van een zon pv-project met een batterij. In zo’n geval is plaatsing een must. Maar deze vorm van energieopslag biedt meer kansen, bijvoorbeeld in de vorm van uitgestelde levering of handel op de frequentiemarkt. Om dit soort potentiële voordelen binnen een positieve businesscase waar te maken, kun je van alles berekenen en op papier zetten. Maar het is ingewikkelde materie waarin je alleen verder komt door het ook echt te doen.

Exploitatierisico

De pilot van Solarfields betreft een zonnepark op een voormalige vuilstort met een piekvermogen van 17,5 megawattpiek. Daarbij wordt een batterij met een vermogen van 1 megawatt en opslagcapaciteit van circa 1 megawattuur of meer geplaatst. Buruma: ‘De exacte keuzen wat betreft de financiering en configuratie zijn nog niet gemaakt. We willen natuurlijk een systeem van voldoende omvang voor serieuze testen. Het doel is leren; hoe werkt het, hoe richt je het optimaal in wat betreft de hardware en het managementsysteem, wat zijn de prestaties, wat levert het op…? Tegelijkertijd is het minimaliseren van het exploitatierisico van belang. We doen dit op eigen kracht.’ 

Kleinere marges

Het meest recente succes vierde Solarfields op 21 april van dit jaar. Toen opende Koning Willem-Alexander Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen. Dat telt maar liefst 300.000 zonnepanelen die op palen zijn geplaatst in de vloeivelden van Avebe.

‘Om het probleem van het gebrek van netcapaciteit te omzeilen, is het direct aangesloten op het gesloten distributiesysteem (GDS) van dat aardappelmeelbedrijf’, vertelt Jelmer Pijlman, directeur van Solarfields. ‘Dit soort creatieve oplossingen is steeds vaker nodig om zonneparken te realiseren. Het plaatsen van batterijen is ook een manier om dat te doen. Het zijn echter dure systemen die druk zetten op de toch al steeds kleiner wordende marges van grootschalige zonne-energieprojecten. We moeten er dus ervaring mee opdoen. Wat dat betreft zou de SDE++ voor uitgestelde levering waar nu sprake van is, zeer welkom zijn. Tegelijkertijd wil ik het belang van energieopslag breder zien.’

Vijzelgenerator en waterstof

Hanzehogeschool Groningen kijkt momenteel naar de mogelijkheden van energieopslag op Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen door overproductie van stroom te gebruiken om water over te pompen naar bassins. De op deze wijze opgeslagen energie kan later via een vijzelgenerator weer in elektriciteit worden omgezet. Ook is Solarfields een onderzoek gestart naar de combinatie van zonneparken en het produceren van waterstof

Pijlman: ‘De energietransitie stond tot nu toe voornamelijk in het teken van het produceren van zoveel mogelijk groene stroom en die op het net zetten. Dat oude model maakt nu, bijvoorbeeld met de opkomst van elektrische mobiliteit en de warmtetransitie, plaats voor iets nieuws. Er ontstaat een complex, multimodaal hernieuwbaar energiesysteem waarbij een steeds grotere interconnectie is tussen vraag en aanbod van groene energie in diverse markten en sectoren. Het vastleggen van energie om die in wat voor vorm dan ook op een later moment te leveren, is daar een integraal onderdeel van. Ik zie dat niet als een bedreiging, maar als een logische en noodzakelijke ontwikkeling, Die brengt nieuwe kansen met zich mee, maar het betekent wel dat wij als ontwikkelaar en energieproducent de volgende stappen moeten zetten om die te pakken. Dat doen we dan ook.’

Verschenen in Solar Magazine
Geschreven door  Marco de Jonge Baas


Lees verder

GDS Avermieden
Persbericht 17/07/2024

Bouw eigen netstation Avermieden gestart

Lees meer
Blog 12/06/2024

Feestelijke opening Bontepolder

Lees meer
Algemeen 05/06/2024

Zien we jou op PROVADA 2024?

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact