Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
29/07/2019

Geen bezwaar direct omwonenden zonnepark Heemserpoort

Groningen, 29 juli 2019 – Tijdens de inzageperiode van de ontwerpvergunning voor zonnepark Heemserpoort zijn er geen zienswijzen binnengekomen van direct omwonenden. Dit is een positieve ontwikkeling binnen het traject van het zonnepark.

Sander Leone, de projectontwikkelaar van het zonnepark, is tevreden met het resultaat en dankbaar dat omwonenden zich open hebben gesteld voor gesprekken. Op deze manier is het mogelijk geweest om in samenspraak met de omgeving het zonnepark te ontwikkelen. Zodra de vergunning voor het zonnepark door de gemeente wordt verleend, kan de subsidie (SDE+) voor het zonnepark worden aangevraagd.

Lokale participatie

Solarfields vindt het belangrijk dat omwonenden nauw wordt betrokken gedurende het ontwikkelproces van het zonnepark. Daarom is afgelopen najaar een informatieavond gehouden voor de omwonenden van het zonnepark. Voor deze informatieavond is veel interesse getoond. Gedurende deze avond is de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de betrokken partijen. Naar aanleiding van de informatieavond hebben er nog enkele persoonlijke gesprekken plaatsgevonden met direct omwonenden. Om duurzame initiatieven in de omgeving te stimuleren wordt er vanuit het zonnepark een gebiedsfonds opgericht. Een deel van de opbrengsten van het zonnepark komt hiermee direct ten goede aan de lokale omgeving van het zonnepark.

Zonnepark Heemserpoort

Zonnepark Heemserpoort beslaat een oppervlakte van ongeveer 12 hectare en bestaat uit ruim 48.580 panelen. Hiermee kunnen ruim 4.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Jaarlijks produceert het zonnepark na realisatie 13.300.000 kWh aan elektriciteit. Het beoogde zonnepark levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel.

Solarfields

Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert hiervoor onder meer zonne-energie systemen. Wij realiseren op verschillende locaties waaronder op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact