Nieuws
Persbericht 06/09/2023

Grote batterijen kunnen Nederlandse samenleving jaarlijks €2 miljard besparen

Amsterdam, 6 september 2023 – In een recente studie geeft TenneT aan dat, om de leveringszekerheid te garanderen, zij een behoefte ziet aan 9GW energieopslag in 2030. Volgens een recent onderzoek van het economisch adviesbureau Ecorys kunnen dergelijke batterijsystemen jaarlijks tot wel 2 miljard euro besparen voor Nederland.

De maatschappelijke impact van batterijen op leveringszekerheid


Eerder dit jaar waarschuwde de landelijke netbeheerder TenneT dat, zonder adequate energieopslag, Nederlanders te maken kunnen krijgen met frequente stroomuitval. Ecorys stelt in een eerdere studie in opdracht van de ACM tot welk welvaartsverlies dit kan leiden. Grootschalige batterijsystemen kunnen deze onderbrekingen minimaliseren en daarmee een belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen.

In opdracht van zes grote batterij-ondernemers, allen lid van Energy Storage Nederland (ESNL), de brancheorganisatie voor de Nederlandse energieopslag sector, heeft Ecorys deze vervolgstudie uitgevoerd. De opdracht was te onderzoeken hoeveel maatschappelijke waarde batterijen zouden toevoegen in het elektriciteitssysteem. Ecorys concludeert dat alleen al de maatschappelijke waarde kan oplopen tot wel 2 miljard euro per jaar. Zij zegt hierover: “Onderbreking in de levering van elektriciteit heeft verlies van welvaart tot gevolg. Bedrijven kunnen minder produceren en hun apparatuur lijdt mogelijk schade, terwijl huishoudens hun consumptiegedrag moeten aanpassen. Grootschalige batterijsystemen aangesloten op het elektriciteitsnet kunnen op momenten van schaarste elektriciteit leveren en zo maatschappelijke waarde creëren door de leveringszekerheid te vergroten.”

“Dit rapport toont voor de eerste keer de grote maatschappelijke waarde van batterijen. Laten wij – net als in landen om ons heen – een uitzondering maken voor batterijen in de transporttarieven waarmee financieel gezien de realisatie van batterijen in Nederland mogelijk wordt en onze nationale leveringszekerheid niet langer in gevaar komt”, zegt Jeroen Neefs van ESNL.


“Deze waarde komt nog bovenop de bijdragen die batterijen leveren aan de samenleving in de vorm van lagere en stabielere energieprijzen, maar ook doordat bijvoorbeeld straks meer energie uit zon en wind kan worden ontsloten waardoor de Nederlandse CO2-uitstoot omlaag kan of dat netbeheerders straks lagere inkoopkosten betalen om het net in balans te houden.” Aldus Jeroen Althoff (namens de 6 batterij-ontwikkelaars).

Feiten die daarnaast aandacht verdienen


• TenneT geeft aan dat er in 2030 tussen de 10 en 13 gigawatt aan batterijen nodig zijn om de leveringszekerheid in Nederland binnen de gestelde norm te houden.
• Eind 2023 is naar schatting “pas 150 megawatt” operationeel, minder dan 2% van de in 2030 voor afdoende leveringszekerheid benodigde capaciteit.
• Uitgaande van de huidige transporttarieven zijn grootschalige batterijprojecten de komende jaren naar verwachting vrijwel niet financierbaar.
• Door de hoge Nederlandse tarieven voor batterijen is sprake van ongelijk speelveld met buurlanden, wijken investeerders uit en zal batterijcapaciteit hier nauwelijks toenemen.

Over Ecorys


Ecorys is een onafhankelijk internationaal onderzoeks- en adviesbureau met Nederlandse roots, opgericht in 1929. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Ecorys werkt aan uitdagende projecten voor zowel publieke als private sector opdrachtgevers. Hun multidisciplinaire teams van specialisten combineren onderzoek, consultancy en beleidsadvies om klanten te helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Met een wereldwijd netwerk en kantoren in meerdere landen biedt Ecorys innovatieve oplossingen in een veranderende wereld. Hun ethos draait om het leveren van oplossingen die een positieve en duurzame impact hebben op de samenleving.

Over de initiatiefnemers van dit onderzoek


Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de 6 grootste onafhankelijke batterijontwikkelaars van Nederland (Lion Storage, GIGA Storage, Novar, Semper Power, Dispatch Grid Services en LC Energy), allen lid van ESNL (Energy Storage Nederland). ESNL is de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslag sector. Samen met technologiebedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders en financiers werkt ESNL aan een stabiele, onafhankelijke en duurzame energievoorziening. Energy Storage NL is daarmee de belangenbehartiger, netwerker en het kenniscentrum voor Nederlandse energieopslag sector.

Bronnen


  1. https://www.tennet.eu/nl/nieuws/netbeheerders-brengen-wegen-naar-klimaatneutraal-2050-kaart

2. https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stelt-de-value-lost-load-voll-vast


Lees verder

Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer
Persbericht Biedplichtcontract Enexis
Persbericht 18/01/2024

Enexis en Novar sluiten uniek contract over flexibele energielevering 

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact