Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
25/08/2021

Wat is de SDE++ subsidie?

De wens en komst van een zonnepark brengt veel vragen met zich mee. Wij proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Vandaag leggen we één van de meest gebruikte termen uit: SDE-subsidie. Want wat is dat eigenlijk?

SDE++ subsidie

Ben jij van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of CO2-verlagende technieken toe te passen? Dan is de kans groot dat je gebruik kunt maken van een tegemoetkoming. Namelijk SDE-subsidie: Subsidie Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De SDE++ 2021 is open voor aanvragen van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar dat wordt verdeeld over de aanvragen. Het doel van SDE++ is dat de overheid duurzaamheid en CO2-reductie wil stimuleren. En zo onze klimaatdoelen haalbaar en betaalbaar maken.

Plusjes

Al die plusjes zijn niet voor niets, ze geven in zekere zin een verbreding van het pakket aan. In 2008 werd de SDE-subsidie in het leven geroepen. Met groot succes. Zowel bedrijven als particulieren konden van deze regeling gebruik maken. Het succes was, wat de overheid betreft, zelfs te groot. Daarom is in 2011 de regeling herzien: SDE+ werd in het leven geroepen. De regeling was niet langer beschikbaar voor particulieren. Ook afgelopen jaar is de regeling weer op de schop gegaan. Om onze klimaatdoelen te halen is de focus nu verlegd. Van projecten die gericht zijn op het opwekken van hernieuwbare energie, ligt de focus nu vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot. Waardoor er meer projecten in aanmerking komen.

Hoe werkt SDE++ subsidie?

Deze subsidieregeling is gebaseerd op de compensatie van gereduceerde CO2-uitstoot. Ook het duurzaam produceren van energie bespaart CO2. Verderop vertellen we daar meer over. De subsidie is in het leven geroepen omdat het bij duurzame projecten vaak niet lukt om de investering volledig terug te verdienen. SDE++ slaat deze brug tussen de kosten en de opbrengsten. De subsidie loopt over een periode van twaalf tot vijftien jaar en wordt ieder jaar uitbetaald op basis van de uiteindelijke duurzame opwek of CO2-reductie.

Rekensommetje

Met de nieuwe focus op CO2-reductie, kan er niet één op één worden uitbetaald in een X-aantal euro’s per kWh zoals dat voorheen werd gedaan. De verschuiving vraagt daarom om een andere berekening. Bij de SDE+ gaat het om het aantal duurzame opgewekte kilowattuur, terwijl het bij de SDE++ om het aantal tonnen gereduceerde CO2 gaat. Bij projecten gericht op hernieuwbare energie, wordt er gekeken naar wat de energie heeft uitgespaard op het gebied van niet-hernieuwbare energie. Er wordt dus gekeken naar de vermeden CO2-uitstoot.

De subsidie die je krijgt heeft een maximum bedrag over de hele looptijd van de subsidie (12 of 15 jaar). Dit maximum wordt bepaald aan de hand van het opgegeven vermogen en de productie. De productie is gemaximeerd op basis van een maximum aantal vollasturen per technologie. De subsidie wordt per jaar uitgekeerd. Het gaat om de hoeveelheid energie die je produceert, of om de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot. Ook de hoogte van de opbrengsten telt mee.

De formule om het totale subsidiebedrag te berekenen is:
Maximale SDE++-bijdrage = (basisbedrag of aanvraagbedrag – basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag) *vollasturen* vermogen looptijd in jaren.

Politiek gevoelig

Sinds een aantal jaar wordt het basisbedrag per regio bepaald, omdat de productie of reductie van een installatie per regio kan verschillen. Zoals bijvoorbeeld windmolens: die leveren langs de winderige kust natuurlijk meer energie op dan verder landinwaarts. Een andere variabele factor is het correctiebedrag. Omdat deze uiteindelijk door de overheid wordt bepaald, is dit bedrag politiek gevoelig. Een ‘groen’-kabinet compenseert waarschijnlijk beter en levert een investeerder dus meer op.

Fases en risico

De aanvraag van de subsidie is in fasen verdeeld. Hierbij gaat de overheid uit van goedkope energie eerst en tegenwoordig dus vooral van een zo hoog mogelijke CO2-vermindering. Als eerste wordt de aanvraag voor lage subsidieprijzen opengesteld. Later voor hogere prijzen, voor minder rendabele projecten. Zo krijgen de projecten die het minste compensatie per kWh nodig hebben voorrang op andere aanvragen. Deze fasering brengt voor aanvragers een flinke risico-inschatting met zich mee: in welke fase moet je jouw project aanmelden om de meeste kans te maken op subsidie (= zo’n laag mogelijke compensatie) maar wél je businesscase te halen?

Voor wie is SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. De overheid zelf is uitgesloten van deze subsidieregeling. Je kunt de subsidie aanvragen als je een project gaat ontwikkelen dat hernieuwbare energie oplevert. Of als je een CO2-reducerende techniek toepast. Hierbij is het vereist dat jij de ‘beoogde producent’ bent. Dit houdt in dat je zelf de productie-installatie in bedrijf neemt en gebruikt.

Categorieën

De subsidie-aanvragen worden onderverdeeld in een aantal categorieën. Zoals hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of CO2-arme warmte. In totaal zijn er vijf hoofdcategorieën die weer worden onderverdeeld in subthema’s. Hierbij kun je denken aan warmtepompen, biomassa en wind. Er zijn algemene voorwaarden om mee te mogen doen aan de SDE++ subsidie en nog specifieke, aanvullende eisen per categorie.

Aanvragen SDE++ subsidie

Om de subsidie aan te kunnen vragen moet je, zoals eerder gezegd, aan een aantal eisen voldoen. Belangrijke extra’s die worden gevraagd bij de subsidie-aavnraag zijn onder andere vergunningen voor jouw beoogde productie-installatie en een haalbaarheidsstudie van jouw project. Op deze manier is de overheid in zekere zin van succes verzekerd.

Vooraf

Dit houdt voor een zonnepark bijvoorbeeld in dat gemeente alle nodige vergunningen moet hebben verleend. Dat de grondeigenaar akkoord moet zijn en dat er bewijs moet zijn dat de opgewekte elektriciteit ook op het net kan worden gezet: een transportindicatie. Dit houdt in dat wanneer de subsidieronde in oktober open gaat, er al bergen werk moeten zijn verzet om een aanvraag te kunnen doen. Hoe de volledige aanvraagfase er uitziet vind je via de Rijksoverheid.

Meer weten?

De overheid baseert hun keuzes onder andere op adviesrapporten van het Planbureu voor de Leefomgeving, die rapporten kan je hier bekijken. Het aanvragen van SDE++ is een complex verhaal met veel keuzemomenten en risicobepalingen. We hebben de informatie over de SDE++ ronde 2021 voor je op een rij gezet. Weet je niet zo goed waar je moet beginnen of heb je nog meer vragen? Neem dan vooral contact met ons op.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact