Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
23/11/2022

Omwonenden enquête 2022

Hoe is het om naast een zonnepark te wonen? En wat is de impact van zo’n park op het landschap en de omgeving voor de omwonenden? Vragen waarop we misschien wel een antwoord kunnen verzinnen, maar liever horen van de naburige bewoners van onze zonneparken. We hebben daarom voor de derde keer op een rij een enquête gehouden onder de omwonenden van vier verschillende zonneparken.

Waarom doen we onderzoek?

Om aan de klimaatdoelen, die gesteld zijn voor 2030, te voldoen zijn zonneparken hard nodig. We moeten samen minder gas gebruiken, maar willen wel allemaal een warm huis. Andere vormen van energievoorziening zijn dus noodzakelijk. En dat heeft impact op onze leefomgeving.

Niet iedereen staat te springen wanneer er een zonnepark in zijn of haar buurt wordt aangelegd. We snappen dat zo’n verandering in de omgeving zorgen met zich mee kan brengen. We horen daarom graag wat de impact van een zonnepark in de buurt is en belangrijker: hoe we deze impact zo positief mogelijk kunnen maken voor omwonenden. Bijvoorbeeld door het bouwen van zonneparken met landschappelijke inpassing.

We doen het steeds beter

Uit de enquête van dit jaar blijkt dat er een stijgende lijn zit in wat omwonenden van onze zonneparken vinden. We scoren dit jaar een gemiddelde van 7,13. Dat is goed om te horen. Omwonenden snappen dat verandering noodzakelijk is. Zo zegt een van de ondervraagden het volgende:

Een derde ondervindt zelf liever geen hinder, maar zeker 92% erkent dat we allemaal moeten bijdragen aan de energietransitie.

Na de bouw omwonenden positiever

Voor de bouw van het zonnepark stonden 67% van alle omwonenden positief of neutraal tegenover de komst. Een jaar later, na de bouw van het park, is deze positieve of neutrale houding gestegen naar 83%. Dit geeft aan dat het zonnepark geen negatieve effecten heeft gehad, sterker nog: omwonenden zijn enthousiaster geworden over de komst van het park.

Weerstand verminderen

Niet iedereen is positief. 33% van de omwonenden geven aan dat ‘verlies van uitzicht’ de voornaamste reden is voor enige weerstand tegen het zonnepark. Om deze weerstand te verminderen kiezen we samen met omwonenden steeds vaker voor landschappelijke inpassingen. Bijvoorbeeld door bestaande bomen te behouden of het planten van nieuwe bomen en struiken.

Bewonersavonden met omwonenden

Deze landschappelijke inpassingen bespreken we tijdens bewonersavonden. Samen met de bewoners kijken we hoe de bouw van een zonnepark in z’n werk gaat en luisteren we naar op- en aanmerkingen. De bewonersavonden worden door de omwonenden hoog gewaardeerd met een 8 als gemiddelde. Omwonenden gaven aan dat er genoeg ruimte was voor eigen inbreng en dat er werd geluisterd naar deze inbreng.

Uitdagingen

Het grootste deel van de omwonenden geeft aan dat een zonnepark toch wel veel stilte en rust geeft. Wel vinden ze dat de landschappelijk inpassing van een park tijd nodig heeft en daar zijn de bewoners dan ook minder positief over. De belangrijkste reden: het duurt langer dan gewenst. We erkennen dat het groeien van bomen en struiken helaas niet van de één op de andere dag gerealiseerd kan worden. Hier ligt voor ons dan ook een mooie uitdaging.

Solarfields

Voor deze enquête zijn de omwonenden van W.A. Scholten (Foxhol), Waterlanden (Goor), Solarcarport Biddinghuizen en Vuilstort Farmsum uitgenodigd deel te nemen.
Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact