Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
20/06/2016

Ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Marum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben bekend gemaakt dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een zonnepark aan de zuidoostkant van het dorp Marum.

De voorgenomen aanleg van het zonnepark past goed bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het plaatsen van zonnepanelen past echter niet binnen de regels van de bestemmingsplannen die daar ter plaatse gelden. Omdat de gemeente de realisatie van het bouwplan mogelijk wil maken, wordt een procedure gevolgd om af te wijken van deze bestemmingsplannen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 juni 2016 tot en met donderdag 28 juli 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Marum (bezoekadres: Molenstraat 45) tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur (kamer 30). U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.marum.nl/ovip.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter visie ligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (een gemotiveerde reactie) indienen over het ontwerpbesluit. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, Molenstraat 45, 9363 BA Marum. Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met een van de medewerkers van het taakveld Bouwzaken, telefoonnummer 0594 64 13 33.


Lees verder

Persbericht 21/11/2023

DIF Capital Partners neemt een meerderheidsbelang in Novar

Lees meer
Blog 16/11/2023

Group Controller gezocht

Lees meer
Agri-PV
Persbericht 13/11/2023

Eerste onderzoek naar combinatie zonnepark en melkveehouderij gestart

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact