Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
24/01/2017

Provincie trekt beroep zonnepark Marum in

De provincie trekt het beroep in dat zij had ingesteld tegen de aanleg van zonnepark Alberdaheerd in Marum. Het beroep was aangetekend omdat het zonnepark niet voldeed aan de Omgevingsverordening. De provincie heeft echter ook een stevige ambitie wat betreft het versnellen van de overgang naar het gebruik van duurzame energie. In goed overleg hebben de provincie en gemeente Marum een aantal voorwaarden afgesproken waaronder het zonnepark toch op de locatie Alberdaheerd gerealiseerd kan worden. Beide overheden zijn blij gezamenlijk een werkwijze te hebben gevonden waarmee het zonnepark gerealiseerd kan worden.

Het bedrijf Solarfields wil op de locatie grenzend aan de geplande nieuwbouwwijk Alberdaheerd ten zuidoosten van Marum een zonnepark aanleggen van bijna 8 hectare. Het zonnepark kan ongeveer een op de drie inwoners van Marum van stroom voorzien. De provincie Groningen wil de overgang naar duurzame energie vergroten. Daarom heeft ze in de Omgevingsverordening ruimte gegeven aan gemeenten om gemakkelijker en sneller zonne-energie te realiseren.

Voorwaarden zonnepark Marum

Het voorstel voor de aanleg van een zonnepark aan de Alberdaheerd voldeed echter niet aan de omgevingsverordening. Daarom stelde de provincie beroep in tegen dit initiatief. De gemeente Marum heeft in overleg met de provincie een aantal voorwaarden afgesproken om het park nu toch te kunnen realiseren. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente Marum binnen afzienbare tijd toezegt de woningbouwplannen aan de noordzijde van de Alberdaheerd formeel te maken door dit te verwerken in het bestemmingsplan. Daarmee sluit het zonnepark in de toekomst in ieder geval aan op het stedelijk gebied en voldoet daarmee aan de Omgevingsverordening. Een andere voorwaarde is dat de gemeente Marum samen met de initiatiefnemer en de provincie Groningen een plan uitwerkt hoe het zonnepark zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving waarbij rekening wordt gehouden met het kenmerkende coulisselandschap.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact