Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
29/06/2021

Vier miljoen euro subsidie voor warmtenet Groningen

Provincie en gemeente Groningen stellen ieder twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden na ar de nieuwe warmtecentrale op Zernike. Met deze innovatieve toepassing kunnen circa 1500 (extra) woningen in het noordwesten van de stad van duurzame warmte worden voorzien. De aanleg van de seizoensopslag en de warmteleiding tussen de opslag en de warmtecentrale start in 2022.

Innovatief warmteproject

In 2050 moeten alle woningen goed geïsoleerd zijn en verwarmd worden zonder aardgas. Groningen wil voorop lopen bij het gebruik van duurzame energie. Daarom stimuleren de provincie Groningen en de gemeente Groningen de ontwikkeling van innovatieve warmteprojecten om van het aardgas af te gaan. Deze twee subsidies voor uitbreiding van het warmtenet in Groningen worden mogelijk gemaakt met financiering van Nationaal Programma Groningen.

Zomer en winter

WarmteStad ontwikkelt een warmtenet in de gemeente Groningen. Verschillende duurzame bronnen worden hiervoor ingezet, waaronder restwarmte van nabijgelegen datacenters. Daarnaast heeft WarmteStad met Solarfields en K3Delta een plan ontwikkeld om zonnewarmte als duurzame warmtebron in te zetten op het voormalig slibdepot in Dorkwerd. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Daarom gaat WarmteStad deze warmte opslaan op een diepte van 175 meter. De isolerende werking van de dikke bodemlaag zorgt voor een zeer goed opslagrendement. Deze techniek wordt elders in de stad met warmte-koudeopslag (WKO) al toegepast. De seizoensopslag is ook geschikt voor andere warmtebronnen die WarmteStad in de toekomst mogelijk gaat inzetten voor het warmtenet, zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater).

Concrete stappen zetten

Nienke Homan, gedeputeerde Energietransitie: “De stap maken naar een duurzame warmtevoorziening is ingewikkeld, kostbaar en er is veel kennis voor nodig. We willen vaart maken  met de warmtetransitie. Met deze subsidie steunen we een innovatief project, waardoor we concrete stappen maken in het aardgasvrij maken van woningen. Vervolgens kunnen andere initiatieven profiteren van de innovaties en ervaringen die hier zijn opgedaan. Zo dragen we bij aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.”

Voortrekker

Philip Broeksma, wethouder Energietransitie, ziet de subsidie als een belangrijke impuls voor de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal te kunnen zijn en het bestendigen van het koploperschap. “WarmteStad zet belangrijke stappen en vervult daarbij een voortrekkersrol. We stimuleren initiatieven die onze nieuwe duurzame systemen zo efficiënt en robuust mogelijk maken. Daar is dit project een goed voorbeeld van. De inzichten die we nu opdoen, kunnen we bovendien ook in de andere wijken en dorpen weer gebruiken.”

Warmtebronnen optimaal combineren 

Dick Takkebos, directeur van WarmteStad, is ontzettend blij met de financiële steun in de rug. “Provincie en gemeente spreken hiermee vertrouwen uit in onze ambitie en aanpak. De seizoensopslag maakt het mogelijk om productie en afname van duurzame warmte perfect op elkaar af te stemmen en daarbij verschillende duurzame warmtebronnen optimaal te combineren. Dat is een geweldige opsteker om onze warmte niet alleen duurzaam te maken, maar ook betaalbaar te kunnen houden.”

Warmtenet Groningen

In de toekomst worden met het warmtenet van WarmteStad meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd. Het leidingnetwerk met heet water is inmiddels meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd. Vanaf 2022 worden vanaf Paddepoel ook verbindingen naar Vinkhuizen en Kostverloren gelegd.

Aanvragen mogelijk

Warmtebedrijven, gemeenten en andere initiatiefnemers kunnen nog de provinciale subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen aanvragen. Hiervoor moeten de initiatiefnemers zorgen voor cofinanciering en de projecten moeten binnenkort van start gaan. Subsidie kan verleend worden voor onder andere de aanleg van warmteleidingen voor woningen en gebouwen, warmteopslag, groengas netwerken en aanpassingen aan de gebouwde omgeving.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact