Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
10/02/2016

Zonneakker De Watering

Solarfields heeft een intentieovereenkomst getekend voor het realiseren van een zonneakker op locatie De Watering in Coevorden. Hiermee kan een duurzame invulling worden gegeven aan de locatie aan de westkant van de N34. Uniek aan het project is dat het niet alleen gericht is op het lokaal opwekken van energie, maar dat de inwoners en bedrijven van de gemeente breed bij het project worden betrokken. Zo kunnen bedrijven en inwoners investeren, worden lokale bedrijven bij de uitvoering betrokken en worden er werkervaringstrajecten en schoolprojecten aan gekoppeld.

Solarfields heeft met Energie Coöperatie Coevorden, parkmanagement Coevorden en Ecotecworld hebben de handen ineengeslagen en onder regie van de gemeente Coevorden een consortium opgericht dat uitvoering gaat geven aan de plannen. De grond op De Watering is in de jaren negentig door de gemeente Coevorden aangekocht voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein. Door veranderingen in onder andere het provinciale beleid is deze bestemming inmiddels niet meer mogelijk. In 2014 en 2015 nam de gemeenteraad moties aan waarin het college werd gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor productie van duurzame energie op de locatie. Wethouder Jeroen Huizing: “Nadat verschillende partijen zich bij ons meldden met plannen voor De Watering hebben we ze bij elkaar gebracht, waar dit consortium uit voort is gekomen. We zijn blij dat we met deze intentieovereenkomst een stap zetten naar een duurzame invulling van De Watering. Met deze samenwerking gaat de grond niet alleen voor ons als gemeente wat opleveren, maar ook voor Coevorden. Inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren en educatie krijgt een belangrijke rol in het project van ECC en PMC. Het past ook goed binnen onze klimaatdoelstellingen, waarbij we als gemeente de voorwaarden willen scheppen voor het opwekken van groene energie.”

Het consortium gaat de grond van de gemeente huren of pachten en realiseert een zonneakker van bijna twintig hectare groot. Johan Boekema van Energiecoöperatie Coevorden: ”Dat is op dit moment de grootste zonneakker van Drenthe. Daarmee zetten we echt een goede stap richting een duurzame energievoorziening.” De zonnepanelen die op De Watering worden geplaatst, produceren naar verwachting jaarlijks 10 miljoen kWh, dat is energie voor 2.750-3.000 huishoudens. Leden van de Energiecoöperatie Coevorden en bedrijven die zijn aangesloten bij PMC kunnen in de zonneakker investeren. Hiermee worden de investeringen en het rendement lokaal gehouden. Investeerders krijgen jaarlijks een goede rente uitgekeerd. Wanneer de zonneakker is gerealiseerd gaat PMC ook onderzoeken of aan haar deelnemers groene stroom aangeboden kan worden. In een later stadium worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waar inwoners meer te weten kunnen komen over de mogelijkheden om aan het project deel te nemen.

Met de intentieovereenkomst kan de subsidie in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) worden aangevraagd. Pas als de subsidiebeschikking binnen is, gaat het project van start. Solarfields is samen met Ecotecworld verantwoordelijk voor de technische realisatie, financiering, bouw en onderhoud van de zonneakker.


Lees verder

Dorkwerd
Algemeen 14/02/2024

De zon als oplossing voor de verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag

Lees meer
Persbericht Biedplichtcontract Enexis
Persbericht 18/01/2024

Enexis en Novar sluiten uniek contract over flexibele energielevering 

Lees meer
Zonnepark-paard
Blog 27/12/2023

Één wet die alles regelt

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact