Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
14/12/2015

Zonnedijk voor entree Eemshaven

Solarfields heeft de vergunningaanvraag ingediend voor de aanleg van ca. 19.000 zonnepanelen op de dijk aan de zuidzijde van de Eemshaven. Formeel is dit gedaan door PLY Energy, zijnde het moederbedrijf van Solarfields. Het totale zonnepark zal naar verwachting 4,3 miljoen KWh per jaar aan elektriciteit gaan produceren. Hetgeen gelijk is aan het energieverbruik van 1.300 Nederlandse huishoudens. Deze investering van enkele miljoenen euro’s in groene energie past geheel in de ambitie van de Eemshaven als Energy Port.

Aan de zuidzijde van de Eemshaven ligt op de grens tussen de Eemshaven en het agrarisch gebied een dijk. De dijk is eigendom van Groningen Seaports en is gelegen direct naast de Kwelderweg en ligt besloten tussen de rotonde van de N33 en het spoortrace naar de Eemshaven. Deze dijk maakt onderdeel uit van de Oostpolder. Bij de aanleg van de Eemshaven is de zeedijk verlegd en daarmee is de functie van de dijk als waterkering komen te vervallen. Op de dijk zijn inmiddels windmolens gerealiseerd en het voornemen bestaat nu om een zonnepark aan te leggen op deze dijk.

Verkeersveiligheid

Voor verkeersonveilige situaties en/of overlast voor de omgeving zal geen sprake zijn. De zonnepanelen worden naar het zuiden gericht en liggen onder een dusdanige hoek dat eventuele reflectie overdag altijd omhoog gericht zal zijn. De zonnepalen hebben een donkere kleur en zijn mat. De kruin van de dijk zal zichtbaar blijven.

Voortgang traject

De verwachting is dat de vergunningaanvraag medio 2016 zal zijn afgerond waarna subsidie zal worden aangevraagd. Na een positieve beschikking op de subsidieaanvraag, kan worden begonnen met de aanleg van het zonnepark. Het is de verwachting dat het zonnepark in het eerste kwartaal van 2017 in bedrijf wordt genomen.

Landschappelijke inpassing

Zonneparken zijn een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van andere vormen van duurzame energie daar ze landschappelijk eenvoudiger zijn in te passen en ze met een relatief korte doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden. Zonneparken kunnen daarom op korte termijn een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland nastreeft.


Lees verder

Visualisatie-Dorkwerd
11/05/2023

Bouw grootste zonthermiepark van Nederland bewijst belang van zonnewarmte in energietransitie.

Lees meer
18/04/2023

Time for Novar

Lees meer
Algemeen 18/04/2023

Tijd voor Novar.

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact