Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
24/06/2017

Zonnepark kan oude, vervuilde afvalstortplaats laten opbloeien

De grond van afvalstortplaatsen is vervuild, wat moet je op zo’n plek? Idee: leg een zonnepark aan, die vervuiling doet dan niet ter zake. In Zutphen zijn er vergevorderde plannen, het zonnepark moet 1.400 huishoudens van energie kunnen gaan voorzien.

Een vuilnisbelt is zó twintigste-eeuws… Fort de Pol in Zutphen heeft die functie allang niet meer. Over de manier waarop we met afval en energie omgaan wordt tegenwoordig heel anders gedacht. Op de voormalige afvalstortplaats wordt nu energie gewonnen. Een van de drie Zutphense windmolens staat er. En er zijn vergevorderde plannen voor een zonnepark.

Het Groningse bedrijf Solarfields (vrij vertaald: zonnevelden) heeft zijn oog op Zutphen laten vallen. Solarfields laat zich leiden door beleid van provincies en gemeenten, zegt projectleider Jop Smit (26) ,,In Zutphen kunnen we substantieel bijdragen aan het realiseren van de ambities die de gemeente en de provincie Gelderland op het gebied van duurzame energie hebben gesteld.”

,,Het blijkt dat voormalige vuilstortlocaties zich uitstekend lenen voor een zonnepark. De grond is vervuild en je kunt er niet gemakkelijk andere activiteiten op beginnen. Grond is in Nederland een schaars goed, dus het is mooi dat je deze zeer incourante gronden op deze manier invulling kunt geven.”

Lokale betrokkenheid

Vanuit Groningen bestrijkt Solarfields heel Nederland. ,,In de praktijk blijkt het ontwikkelen van zonneparken wel een lokale aangelegenheid. Vandaar dat de meeste van onze parken zich in het noorden en oosten van het land bevinden.” Het bedrijf benadrukt dat goed overleg met omwonenden, grondeigenaren en overheden het uitgangspunt is. ,,Lokale betrokkenheid is belangrijk. Zorgvuldigheid in procedures ook.” Gisteravond hield Solarfields een inloopbijeenkomst in zaal ‘t Hart in Eefde.

Solarfields heeft ruim dertig zonneprojecten in portefeuille, die samen een installatievermogen hebben van 300 megawatpiek. Watpiek is de meeteenheid voor de capaciteit van zonnecellen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten.

Transitie

,,Duurzaamheid en duurzame energie vind ik persoonlijk erg belangrijk”, zegt Smit. ,,De transitie naar duurzame energie gaat wat ons betreft te traag. We proberen het proces te versnellen door zonneparken te ontwikkelen.” Wat het gebruik van zonne-energie betreft loopt Nederland ver achter bij bijvoorbeeld België en Duitsland.

Het Zutphense project zet weer wat zoden aan de dijk. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van vijf hectare, oftewel 50.000 vierkante meter. Een grootte van ruwweg zeven voetbalvelden. ,,We gebruiken het bovenste plateau en het zuidtalud van de voormalige vuilstort.” Het park kan een vermogen leveren van 5 megawatpiek. Daarvan kunnen 1.400 huishoudens hun energie betrekken. Dat gebeurt niet via een rechtstreekse aansluiting. ,,Bij dit soort projecten gaat de stroom altijd via het openbare elektriciteitsnet naar de consument”, zegt Smit.

Met de aanleg van het zonnepark is zes miljoen euro gemoeid. Er worden in totaal 14.500 panelen geplaatst. Dat klinkt als veel. De zon heeft de afgelopen weken volop geschenen, maar het is hier niet de Sahara, schijnt-ie wel genoeg om het zonnepark 365 dagen per jaar te kunnen laten functioneren? En hoe rendabel is het park?

Het zit wel goed, zegt Smit: ,,Bij onze berekeningen maken we gebruik van het jaarlijkse gemiddelde aantal zonuren. Dat aantal is groot genoeg. Om het echt rendabel te maken, moet het zonnepark minimaal 25 jaar bestaan.”


Lees verder

Blog 12/06/2024

Feestelijke opening Bontepolder

Lees meer
Algemeen 05/06/2024

Zien we jou op PROVADA 2024?

Lees meer
Zonnepanelen-grond
Persbericht 01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact