Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
26/01/2023

Groene waterstofproductie H₂ Hollandia bereikt nieuwe fase met verleende vergunning

Nieuw-Buinen, 26 januari 2023, – De vergunning voor het realiseren van de installatie voor de productie van waterstof in Nieuw-Buinen is verleend onder projectnaam H₂ Hollandia. Het systeem zal groene waterstof produceren uit zonnestroom van het naastgelegen zonnepark Vloeivelden Hollandia. Het vergunde systeem kan, met de lokaal geproduceerde zonnestroom, circa 300.000 kilo groene waterstof per jaar produceren. De directe koppeling met het zonnepark en de schaal van de installatie maken het project uniek in Nederland.

Jan-Martijn Buruma, director Storage & Hydrogen bij Solarfields, zegt hierover: “Gezamenlijk met Repowered en Avitec hebben we deze mijlpaal bereikt en zijn we een stap dichterbij de realisatie van een groene waterstofinstallatie. Dit is uniek en een mooie stap in de verduurzaming van de waterstofproductie van Nederland!”

H₂ Hollandia

In november 2021 is projectteam H₂ Hollandia een studie gestart om te kijken of een waterstofinstallatie soelaas kon bieden voor de overtollige stroom (welke niet in het net kan worden ingevoed) vanuit zonnepark Vloeivelden Hollandia. Uit deze studie is gebleken dat een gedeelte van de overtollige stroom effectief kan worden omgezet in groene waterstof wat als brandstof kan dienen voor de lokale energietransitie. Na het succesvol afronden van deze studie is het vergunningstraject van start gegaan om de productie-installatie te realiseren.

Groene waterstofproductie

Groene waterstof wordt geproduceerd door het opsplitsen van water (H₂O) in waterstof (H₂) en zuurstof (O₂). Dit proces heet elektrolyse en er is elektriciteit nodig om het proces te laten plaatsvinden. Gebruik je duurzaam geproduceerde elektriciteit, zoals zonnestroom, dan produceer je groene waterstof zonder uitstoot. In Nederland is op dit moment zo’n 5 megawatt productiecapaciteit voor groene waterstof, waarvan het grootste losstaande project 1,5 megawatt bedraagt. H₂ Hollandia zal met 5 megawatt productiecapaciteit ruim 3 keer groter zijn dan de grootste installatie op dit moment, ongeveer gelijk aan de totale capaciteit in Nederland.

Zonnepark Vloeivelden Hollandia

Zonnepark Vloeivelden Hollandia is met bijna 300.000 zonnepanelen één van de grootste zonneparken in Nederland. De elektrolyser wordt direct gekoppeld aan het zonnepark. Hiermee kan 100% groene waterstof worden geproduceerd. Bij een zonnepark is altijd sprake van curtailment. Dit is stroom dat niet aan het net kan worden geleverd en daarmee verloren gaat. Met behulp van de waterstofinstallatie kan een groot gedeelte van deze overtollige stroom toch effectief worden gebruikt. In totaal gaat het om zo’n 10% van de gehele waterstofproductie.

Afname groene waterstof

Wanneer alles volgens plan verloopt zal de eerste waterstofproductie in 2024 plaatsvinden. De eerste potentiële afnemers hebben zich reeds gemeld. Dit betreffen voornamelijk afnemers uit de industriële sector en de mobiliteitsmarkt. Met name de toepassing van groene waterstof in zware vrachtwagens, of andere zware voertuigen, lijkt veel belovend in een moeilijk te elektrificeren sector. Uitdaging blijft wel de gehele infrastructuur van (groene) waterstof, er zijn nog relatief weinig stations waar je waterstof kunt tanken. De bestaande tankstations worden weinig gebruikt door gebrek aan groene waterstof. Om groene waterstof in de mobiliteit een succes te laten worden, moeten zowel productielocaties als tankstations worden gerealiseerd. Het is dan ook de ambitie van de betrokken partijen om waterstof beschikbaar te maken, door meer productielocaties te realiseren.

Subsidiebeschikkingen

Het produceren van groene waterstof is door de kostbare techniek en de hoge huidige stroomprijzen moeilijk zonder subsidie te realiseren. Om het H2 Hollandia project financieel haalbaar te maken is dan ook subsidie nodig. Op het moment van schrijven zijn er twee subsidies toegekend. De Provincie Drenthe ondersteunt met een ontwikkelsubsidie, waarmee de ontwikkelfase van het project gedeeltelijk gefinancierd kan worden. Daarnaast heeft het project een investeringssubsidie toegekend gekregen van RvO. Dit betreft de Demonstratie Energie- & Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie, gericht op innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie.

Over Novar

Novar is marktleider op het gebied van zon. Bij Novar geloven we dat we de wereld kunnen verbeteren met duurzame energie. Méér groene stroom, mínder CO2-uitstoot en een mooie opbrengst voor de locatie-eigenaar en eventueel omwonenden die kunnen participeren. We voelen de urgentie om nú stappen te zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren we zonneparken van formaat. Op grond, dak en water. Wij hebben de ambitie om, voor 2030, 1 miljoen huishoudens te voorzien van duurzame stroom.

Over Avitec

Bij Avitec realiseren we samen met jou projecten in de grond-, weg- en waterbouw. In de ruim 30 jaar van ons bestaan, zijn deskundigheid en samenwerken onze uitgangspunten geweest. Een opdrachtgever heeft niets aan mooie woorden: het eindresultaat moet gewoon goed zijn. Daar staat Avitec voor, ieder project weer.

Over Repowered

Repowered is een purpose driven organisatie en heeft als missie om duurzame energie beschikbaar te maken op momenten dat het ook daadwerkelijk nodig is. Dit doen wij vanuit onze jarenlange expertise in de energiesector, vanuit zowel de energiehandel als netbeheer en hebben daarbij een duidelijke visie op de rol en kansen van flexibiliteit in het energiesysteem.


Lees verder

Blog 12/06/2024

Feestelijke opening Bontepolder

Lees meer
Algemeen 05/06/2024

Zien we jou op PROVADA 2024?

Lees meer
Zonnepanelen-grond
Persbericht 01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact