waterstofproject h2hollandia nieuw-buinen

Overschot aan zonne-energie wordt omgezet in groene waterstof.

Projecten Waterstofproject H2Hollandia

Bij zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt op dit moment waterstofproject H2Hollandia gerealiseerd. Dit is uniek qua schaal en in combinatie met het zonnepark.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


0Zonnepanelen
300000Kg waterstof per jaar
0Huishoudens voorzien

Waterstofproject H2Hollandia – Nieuw-Buinen

Novar heeft op dit moment waterstofsysteem H2Hollandia in ontwikkeling bij zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen. Dit project wordt naar verwachting in Q2 van 2024 opgeleverd.

Waarom een waterstofsysteem?
Waterstof heeft erg veel potentiële energie, per kilo bijvoorbeeld drie keer meer dan diesel. Dit maakt het een interessante energiedrager. Mede hierdoor hebben we ervoor gekozen om met een gedeelte van de zonne-energie die in het aangrenzende zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt opgewekt, 100% groene waterstof te produceren. 
Door de directe koppeling met het zonnepark wordt het elektriciteitsnet niet belast. Daarnaast zorgt het waterstofsysteem ervoor dat er geen energie verloren gaat. Als het zonnepark te veel energie opwekt op een zonnige dag, kan deze niet leverbare piek gebruikt worden door de overige stroom om te zetten in waterstof.
 
Hoe werkt waterstof?
Waterstof is geen energiebron, maar een energie drager. Een energiebron levert meer energie op dan we erin stoppen, zoals de zon. Een energiedrager gebruikt een energiebron om de energie op een andere manier op te slaan zodat het ergens anders (op een later moment) gebruikt kan worden. Het laatste is dus het geval bij waterstofgas. Je kunt de waterstof vervolgens voor tal van andere functies gebruiken, bijvoorbeeld om auto’s op te laten rijden.
 
Hoe wordt waterstof geproduceerd?
Waterstof kan op drie manieren worden geproduceerd. De manier van productie leidt tot grijze, blauwe of groene waterstof.
Grijze waterstof wordt geproduceerd door Steam Methane Reforming (SMR). Dit is het meest voorkomende productie proces. Hierbij wordt aardgas gebruikt om methaan te splitsen in waterstof en CO2.
Het productie proces van blauwe waterstof is gelijk aan grijze, alleen hierbij wordt de geproduceerde CO2 afgevangen en opgeslagen zodat het niet in de atmosfeer terecht komt.
Waterstof productie zonder CO2 uitstoot leidt tot groene waterstof. Door een proces dat we ‘elektrolyse’ noemen, worden water moleculen gesplitst in waterstof en zuurstof.
 
Groene waterstof door H2Hollandia
H2Hollandia produceert groene waterstof die wordt opgeslagen in opslagcilinders. De waterstof kan vervolgens direct geleverd worden aan verscheidene afnemers, zoals zwaar transport. Naast de productie van waterstof levert dit productieproces ook pure zuurstof op. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor beluchting van waterzuiveringsinstallaties.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De vergunning is geregeld en er zijn twee subsidies toegekend. We zitten momenteel in de contractuele fase. Na het afsluiten van de contracten kan het project echt gerealiseerd worden.

Over dit project

Ontwikkelsubsidie en DEI+ subsidie
De vergunning voor het realiseren van het waterstofsysteem is verleend. Door de kostbare techniek en de hoge huidige stroomprijzen is het moeilijk om dit project zonder subsidie te realiseren. Daarom is subsidie nodig om H2Hollandia financieel haalbaar te maken.
Momenteel zijn er twee subsidies toegekend. Ten eerste ondersteunt de Provincie Drenthe het project met een ontwikkelsubsidie. Hiermee kan de ontwikkelfase van het project gedeeltelijk gefinancierd worden. Verder heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een investeringssubsidie toegekend aan dit project. Het gaat hier om de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie die zich richt op innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie.  

Vervolgstappen voor ontwikkeling
We zitten nu in de contractuele fase. We hebben contact met verschillende partijen over de verkoop van de groene waterstof en er staat een tender waarop verschillende partijen zich kunnen aanbieden om het systeem voor ons te realiseren.
Als de juiste contracten zijn afgesloten kunnen we beginnen met de bouw. Dit is geen tijdsintensief traject, maar we zijn afhankelijk van levertijden van de verschillende onderdelen. Deze kunnen soms erg lang duren.

Hoe draagt dit project bij aan de energietransitie?
Door de 5 MW elektrolyser te plaatsen bij het 115 MWp zonnepark Vloeivelden, produceren we met dit project ongeveer 300.000 kg waterstof per jaar. Hiermee kunnen we het curtailment (stroom dat niet aan het net kan worden geleverd en daarom verloren gaat) van het zonnepark halveren. Momenteel bestaat vier procent van de totale globale energie consumptie uit grijze waterstof. Er bestaat dus al een markt voor waterstof, maar op dit moment wordt hier gebruik gemaakt van grijze waterstof. Zoals eerder toegelicht, komt er CO2 vrij bij deze productie en dit draagt bij aan de klimaatcrisis.
Door met H2Hollandia groene waterstof te produceren, verminderen we de uitstoot van CO2 en dragen we bij aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Laatst bewerkt op 12 april 2023

Bekijk ook

Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia Distributie Overige oplossingen
Carport Biddinghuizen Overige oplossingen
zonthermiepark Dorkwerd Groningen Overige oplossingen

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact