waterstofproject h2 hollandia nieuw-buinen

Overschot aan zonne-energie wordt omgezet in groene waterstof.

Projecten Waterstofproject H2 Hollandia – Borger-Odoorn

Bij zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt op dit moment waterstofproject H2 Hollandia gerealiseerd. Dit is uniek qua schaal en door de combinatie met het zonnepark.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


0Zonnepanelen
300000Kg waterstof per jaar
0Huishoudens voorzien

Waterstofproject H2 Hollandia – Nieuw-Buinen

Novar ontwikkelt op dit moment -in samenwerking met Avitec en Repowered- waterstofsysteem H2 Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen. Dit project wordt naar verwachting in Q2 van 2024 opgeleverd. 

Waarom een waterstofsysteem?
Waterstof heeft erg veel potentiële energie, per kilo bijvoorbeeld drie keer meer dan diesel. Dit maakt het een interessante energiedrager. Mede hierdoor is ervoor gekozen om met een gedeelte van de zonne-energie die in het aangrenzende zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt opgewekt, 100% groene waterstof te produceren. 

Door de directe koppeling met het zonnepark, wordt het elektriciteitsnet niet belast door de waterstofproductie. Het waterstofsysteem gebruikt de zonnestroom namelijk vóórdat deze het net op gaat. Op zonnige dagen -als het zonnepark te veel energie opwekt- kan de elektrolyser een gedeelte van deze niet-leverbare piek toch omzetten naar waterstof. Zo kan het H2 Hollandia project bijna de helft van alle niet-leverbare stroom toch effectief gebruiken voor waterstofproductie.

Hoe werkt waterstof?
Waterstof is geen energiebron, maar een energie drager. Een energiebron levert meer energie op dan we erin stoppen, zoals de zon. Een energiedrager gebruikt een energiebron om de energie op een andere manier op te slaan zodat het ergens anders (op een later moment) gebruikt kan worden. Het laatste is dus het geval bij waterstofgas. Je kunt de waterstof vervolgens voor tal van andere functies gebruiken, bijvoorbeeld om auto’s op te laten rijden.

Hoe wordt waterstof geproduceerd?
Waterstof kan op drie manieren worden geproduceerd. De manier van productie leidt tot grijze, blauwe of groene waterstof. Grijze waterstof wordt geproduceerd door Steam Methane Reforming (SMR). Dit is het meest voorkomende productie proces. Hierbij wordt aardgas gebruikt om methaan te splitsen in waterstof en CO2.

Het productieproces van blauwe waterstof is gelijk aan grijze, alleen hierbij wordt de geproduceerde CO2 afgevangen en opgeslagen zodat het niet in de atmosfeer terecht komt.
Waterstof productie zonder CO2 uitstoot leidt tot groene waterstof. Door een proces dat we ‘elektrolyse’ noemen, worden water moleculen gesplitst in waterstof en zuurstof.

Groene waterstof door H2 Hollandia
H2 Hollandia produceert groene waterstof die op locatie in tubetrailers wordt gevuld. Dit zijn vrachtwagens met cilinders op hoge druk waar de waterstof mee kan worden vervoerd. De afnemer van H2 Hollandia gebruikt de flessentrailers om de waterstof naar de eindgebruiker te brengen. Bijvoorbeeld tankstations voor zwaar transport. Naast de productie van waterstof levert dit productieproces ook pure zuurstof op. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de beluchting van waterzuiveringsinstallaties. 

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De vergunning is geregeld en er zijn twee subsidies toegekend. Het project zit momenteel in de contractuele fase. Na het afsluiten van de contracten kan het project echt gerealiseerd worden.

Over dit project

Ontwikkelsubsidie en DEI+ subsidie
De vergunning voor het realiseren van het waterstofsysteem is verleend. Door de kostbare techniek en de hoge huidige stroomprijzen is het moeilijk om dit project zonder subsidie te realiseren. Daarom is subsidie nodig om H2 Hollandia financieel haalbaar te maken.
Momenteel zijn er twee subsidies toegekend. Ten eerste ondersteunt de Provincie Drenthe het project met een ontwikkelsubsidie. Hiermee kan de ontwikkelfase van het project gedeeltelijk gefinancierd worden. Verder heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een investeringssubsidie toegekend aan dit project. Het gaat hier om de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie van GroenvermogenNL voor waterstof en groene chemie. Bekijk de video over de samenwerking hier.    

Vervolgstappen voor ontwikkeling
Het project zit nu in de contractuele fase. Er is contact met verschillende partijen over de verkoop van de groene waterstof en er staat een tender waarop verschillende partijen zich kunnen aanbieden om het systeem te realiseren.
Als de juiste contracten zijn afgesloten kan er worden gestart met de bouw. Dit is geen tijdsintensief traject, maar het project is wel afhankelijk van levertijden van de verschillende onderdelen. Deze kunnen soms erg lang duren.

Hoe draagt dit project bij aan de energietransitie?
Door de 5 MW elektrolyser te plaatsen bij het 115 MWp zonnepark Vloeivelden, produceert dit project ongeveer 300.000 kg waterstof per jaar. Hiermee kunnen we het curtailment (stroom dat niet aan het net kan worden geleverd en daarom verloren gaat) van het zonnepark halveren. Momenteel bestaat vier procent van de totale globale energieconsumptie uit grijze waterstof. Er bestaat dus al een markt voor waterstof, maar op dit moment wordt hier gebruik gemaakt van grijze waterstof. Zoals eerder toegelicht, komt er CO2 vrij bij deze productie en dit draagt bij aan de klimaatcrisis.
Door met H2 Hollandia groene waterstof te produceren, verminderen we de uitstoot van CO2 en dragen we bij aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Het project
H2 Hollandia, een ambitieus project waarbij drie partijen -Avitec, Repowered en Novar- hun kennis delen om tot een groter geheel te komen. Gezamenlijk ontwikkelen de partijen deze groene waterstofproductie-installatie bij Zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen (Drenthe).

Laatst bewerkt op 1 mei 2024

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact