Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
30/01/2023

Scholt Energy en Solarfields zetten grootste zonnepark van Nederland, Dorhout Mees, in op balanceringsmarkten

Solarfields en Scholt Energy hebben een overeenkomst gesloten voor de inzet van het grootste zonnepark in Nederland, Dorhout Mees, op de balanceringsmarkten voor elektriciteit. Het zonnepark met 312.148 zonnepanelen is in staat om balanceringsvermogen te leveren voor balanshandhaving op het elektriciteitsnet. Dankzij dit project dragen de partijen bij aan de versnelling van de energietransitie en wordt er een extra verdienmodel gecreëerd.

Op een voormalig golfterrein in Biddinghuizen realiseerde Solarfields Nederlands’ grootste zonnepark van 144 MWp, waarmee 34.000 huishoudens per jaar kunnen worden voorzien van stroom. Het zonnepark leverde in juli 2022 de eerste stroom aan het net. Voor de netaansluiting is gebruik gemaakt van een gesloten distributiesysteem (GDS), opgezet in samenwerking met EQUANS. Met deze innovatieve oplossing wordt het middenspanningsnet ontzien en de schaarse beschikbare netwerkcapaciteit optimaal benut. Het zonnepark draagt bij aan de duurzame doelstellingen binnen de gemeente Dronten. De provincie streeft ernaar om in 2030 energie-neutraal te zijn.

Flexibel vermogen

Flexibel vermogen toevoegen aan het energiesysteem is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Decentrale energiebronnen, zoals een wind- of zonnepark, zijn een CO2-vrij alternatief om het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit te behouden. Het zonnepark Dorhout Mees zal ingezet worden op de Noodvermogen markt (mFRR). Hoogspanningsbeheerder Tennet contracteert dagdagelijks vermogen dat kan worden ingezet in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsvermogen ontoereikend zijn om de balans in het net te herstellen. Het gecontracteerde vermogen dient bij een activatie binnen 15 minuten volledig beschikbaar te zijn. Periodes van overproductie op het net worden met deze vorm balanceringsvermogen gereduceerd.

BSP Scholt Energy

Scholt Energy treedt in dit project op als Balancing Service Provider (BSP). Vanuit deze rol biedt Scholt Energy partijen toegang tot de balanceringsmarkten FCR, aFRR en mFRR. Met de inzet van een zonnepark op de Noodvermogenmarkt ontvangt de eigenaar zowel een beschikbaarheidsvergoeding als activatievergoeding. Om een zonnepark in te zetten op de Noodvermogenmarkt is het niet noodzakelijk dat Scholt Energy houder is van de PPA.

De overeenkomst met Dorhout Mees is voor Scholt Energy opnieuw een grote stap in haar ambitie om een groot en divers portfolio op te bouwen van flexibele assets welke ingezet wordt als Virtual Power Plant.

Solarfields

Solarfields is enthousiast over de eerste stappen die samen met Scholt Energy worden gezet. Zo wordt er gebruik gemaakt van een van de vele slimme mogelijkheden die zon-PV systemen kunnen toevoegen aan het net. Om in een keer een dergelijk groot, door de zon opgewekt, vermogen toe te kunnen voegen aan de balanceringsmarkt is het belangrijk om een geschikte poule beschikbaar te hebben. De keuze is hierbij gevallen op Scholt Energy. Naast het aanbieden van deze diensten op de mFFR markt zal Solarfields in de nabije toekomst ook andere diensten gaan ‘ontsluiten’.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact