Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
13/11/2018

Solarfields ontvangt vergunning voor zonnepark Molenwaard

Onherroepelijke omgevingsvergunning voor Zonnepark Molenwaard dankzij intensieve lokale participatie

De omgevingsvergunning voor Zonnepark Molenwaard in Hoogezand is verleend door de Gemeente Midden-Groningen. Zonnepark Molenwaard beslaat een oppervlakte van 35 hectare en wordt omsloten door ongeveer 250 woningen. Dankzij een lang en intensief voortraject, zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht en is er geen beroep ingesteld, waardoor de omgevingsvergunning onlangs onherroepelijk is geworden. Projectontwikkelaar Solarfields uit Groningen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van het zonnepark.

Lokale participatie
Tijdens een intensief voortraject met twee inloopbijeenkomsten en vier interactieve denktankbijeenkomsten is in samenwerking met omwonenden, de gemeente en het bureau LAOS Landschapsarchitectuur gewerkt aan een breed gedragen plan ten aanzien van het ontwerp en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. De eerste inloopavond in wijkcentrum Spokie is bezocht door ongeveer 150 inwoners van Hoogezand. Tijdens de denktankbijeenkomsten is samen met omwonenden voor elke rand een landschappelijke inrichting ontworpen die voldoet aan de wensen van de omwonenden die er het dichtst bij wonen. De definitieve plannen zijn uiteindelijk onderdeel geworden van de vergunningsaanvraag. Inwoners van de gemeente krijgen ook de mogelijkheid om financieel te participeren in het zonnepark d.m.v. obligaties.

Jaap Borg, gemeente Midden-Groningen: “Wij zijn als gemeente trots op Zonnepark Molenwaard. Vooral voor de wijze waarop de bewoners en de gemeente zijn betrokken bij dit project verdient Solarfields een compliment. Het traject is in een goede samenwerking met de omgeving en de gemeente doorlopen en kan wat ons betreft als voorbeeld dienen.”

Joshua van Middelkoop, projectontwikkelaar Solarfields: “De onherroepelijke vergunning is een belangrijke mijlpaal in het project. Namens Solarfields bedank ik de omwonenden voor hun participatie in de planvorming. Men is zich bewust van de noodzaak van de energietransitie. Getuige de hoge opkomst tijdens de bijeenkomsten en de vele ideeën, suggesties, opmerkingen en telefoontjes waren omwonenden bereid om mee te werken aan de planvorming van Zonnepark Molenwaard. Dat getuigt van een grote betrokkenheid. Ook wil ik de Gemeente Midden-Groningen – in het bijzonder de verantwoordelijke adviseurs op ruimtelijke ordening – bedanken voor de prettige samenwerking.”

Zonnepark Molenwaard
Zonnepark Molenwaard bestaat uit ruim 90.000 zonnepanelen en gaat duurzame energie leveren aan 10.000 huishoudens. Jaarlijks produceert het zonnepark 37.000.000 kWh elektriciteit. Het zonnepark beslaat een oppervlakte van 35 hectare, waarvan ongeveer 7 hectare wordt ingericht met o.a. nieuwe watergangen en grondwallen met beplanting. De zonnepanelen en het hekwerk staan hierdoor uit het zicht van de bewoners die aan de randen van het zonnepark wonen. Het trafostation van Enexis, waarop het zonnepark wordt aangesloten, ligt hemelsbreed op 200 meter afstand, aan de overkant van de Woldweg. Als alles meezit, start de bouw van het zonnepark in de zomer van 2019. Op deze pagina kunt u visualisaties en een 3D-animatievideo van het zonnepark bekijken.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact