Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
20/01/2021

Solarfields mag verder met ontwikkeling van zonnepark in Venray

Tot 1 december 2020 konden initiatiefnemers van zonneparken hun plannen indienen bij de gemeente Venray. Solarfields leverde het beste plan in en mag nu verder met de ontwikkeling van een 24 hectare groot zonnepark aan de Beemdweg in Oirlo.

Locatie zonnepark en omvang

Het park komt te liggen tussen  de A73, de Beemdweg en de Locht. De omvang van het park bedraagt ongeveer 24 hectare. Hiervan wordt 7 ha gebruikt voor de landschappelijke inpassing en 17 ha voor het opwekken van 24.000.000 kWh duurzame energie per jaar. Het zonnepark produceert jaarlijks evenveel duurzame energie als het verbruik van ongeveer een derde van de huishoudens in de gemeente Venray. 

Samenwerking omgeving 

In nauwe samenwerking met omwonenden, energiecoöperatie BeePower en de dorpsraden van Oirlo en Leunen is het plan tot stand gekomen. “Tijdens het maken van de plannen hebben we meerdere keren overleg gehad met de dorpsraden over het gebied waar we het zonnepark willen realiseren. Daarmee kregen we een beeld van wat er speelt in de omgeving en wat belangrijk is. Het toenemende verkeer op de Beemdweg bleek bijvoorbeeld een zorg te zijn. We hebben daarom een wandelpad toegevoegd langs de Beemdweg, zodat wandelaars en hardlopers vanuit de Leunse Paes veiliger langs de Beemdweg kunnen voor een wandel-/hardlooprondje rond de Paes of richting het Hoogriebroekse Bos” legt projectmanager Menno van Bremen uit. 

Participatie

Solarfields en energiecoöperatie BeePower hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de coöperatie 50% van het eigendom van het zonnepark kan verwerven. Jacques Lemmen van BeePower: “Voorafgaande aan de tender zijn we betrokken bij het project en hebben we de gesprekken met de dorpsraden georganiseerd.  Die gesprekken met de omgeving blijven we voortzetten, zodat we als omgeving kunnen meebeslissen over de verdere uitwerking van het project. Nu is het ook zaak om de kans te grijpen dat we als omgeving ook echt mede-eigenaar gaan worden. Naast mede-eigendom van het zonnepark wordt er ook een duurzaamheids-/leefbaarheidsfonds ingericht waarin gedurende 15/16 jaren een bepaald bedrag door de eigenaren van het zonnepark wordt gestort dat ten goede komt aan de dorpen Oirlo en Leunen. Dan hebben we niet alleen inspraak gehad, maar vloeien de financiële opbrengsten ook voor de helft naar de omgeving.” 

Ontwerp zonnepark

Behalve het wandelpad zijn er meer maatregelen opgenomen, die veelal gericht zijn op het inpassen van het zonnepark in de omgeving. De locatie ligt precies tussen de Leunse Peas en het Hoogriebroekse Bos die beiden een belangrijke natuur- en recreatieve status hebben. “Een zonnepark precies tussen twee natuurgebieden in lijkt op het eerste gezicht wellicht niet logisch.” aldus Sierk Hennes, ook projectmanager bij Solarfields. “Maar de percelen worden nu voor akkerbouw gebruikt. De Paes en het bos zijn van belangrijke ecologische waarden, waar allerlei insecten, vogels, en andere dieren leven. 

Het aantal insecten zoals vlinders en wilde bijen op de akkers is nu echter minimaal. Rondom het zonnepark planten we veel besdragende struiken. Die houden het zonnepark niet alleen uit het zicht, maar zorgen ook voor een beschutte en voedselrijke leefomgeving voor veel vogels en kleine dieren. 

Ook is de opstelling zo gekozen dat er meer dan genoeg zonlicht onder de panelen komt voor gras, bloemen en kruiden om goed te kunnen groeien. In zonneparken die we elders gebouwd hebben zien we een enorme toename van insecten en vogels. Een zonnepark tussen de Paes en het Hoogriebroekse Bos levert daardoor juist een meerwaarde op voor de ecologie in het gebied.“  

Vervolg

Aankomende maanden trekken Solarfields, BeePower, beide dorpsraden en omwonenden gezamenlijk op om het plan verder vorm te geven. Een onderdeel van het vervolgtraject is om de dialoog met de omgeving te vervolgen. Hierover volgt later meer informatie. 

De dorpsraden zijn zeer verheugd met de uitkomst van de tender. Alle betrokken partijen kijken met energie uit naar de komende periode.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact