Subsidies & financiering
Subsidies & financiering 6 min. leestijd

SDE subsidie

Kennisbank SDE subsidie

Wij begrijpen als geen ander dat er veel onbekende termen voorbij komen wanneer je je eenmaal verdiept in de ontwikkeling van een grootschalig zonnedak of zonnepark. Eén van deze termen is de SDE-subsidie. Wat is de subsidie? Hoe werkt de subsidie in 2023? Waar moet je op letten bij een aanvraag? Dit en meer leggen we op deze pagina graag aan je uit.


Wat is de SDE subsidie?

SDE subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Met deze regeling motiveert de Nederlandse regering duurzame energieoplossingen. Het is nog niet mogelijk om in Nederland subsidieloos een zonnepark of zonnedak te realiseren. Daarom heeft de overheid in 2011 de SDE+ subsidie ontwikkeld. De SDE is beschikbaar voor verschillende energie-oplossingen zoals zonne-energie, geothermie, biomassa en windenergie.

Als je kiest voor Novar als zakelijke partner voor jouw zonnepanelen, hoef je je geen zorgen te maken over de subsidieaanvraag. Wij regelen namelijk de SDE++ subsidie voor jouw zakelijke investering in zonnepanelen. Met onze expertise hebben wij al vele SDE-projecten tot een succesvol einde gebracht. Het enige wat jij nog hoeft te doen is jouw dak zakelijk verhuren of zonnepanelen kopen/ leasen. Voor zakelijke zonne-energie zijn er veel subsidies en fiscale voordelen.

Van SDE+ subsidie naar SDE++

Omdat we steeds meer rekening houden met CO2-uitstoot, is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om de regeling SDE+ subsidie per 2020 te veranderen. De nieuw vorm, de SDE++ subsidie, heeft als belangrijk nieuw uitgangspunt om de vermeden ton CO2-emissie mee te nemen. 

Een SDE subsidieaanvraag doe je voor een specifieke categorie. Voor zonnepanelen gebruik je de categorie ‘Elektriciteit’, voor zonthermie maak je gebruik van de categorie ‘Elektriciteit en Warmte’. Het is niet mogelijk om achteraf te wisselen, dus het is belangrijk je de juiste SDE++ subsidie aanvraagt.

De SDE rondes in 2022 en 2023

De SDE++ subsidie heeft de SDE+ subsidie vervangen in 2020. Waar het voorheen mogelijk was om twee keer per jaar een aanvraag te doen voor deze subsidie, is het nu nog maar één keer mogelijk. De SDE++ 2023 kan worden aangevraagd vanaf september. De ronde kent, net als in de voorgaande jaren, een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. Er is in 2023 meer budget beschikbaar namelijk € 8 miljard beschikbaar. Novar regelt vrijblijvend de aanvraag voor de SDE++.

De basis voor de regeling blijft gelijk. Per techniek wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de kostprijs berekend op basis van een referentie-installatie, waarbij de meeste projecten rendabel zijn. Deze kostprijs vormt de basis voor de SDE subsidie 2023 en wordt het basisbedrag genoemd. Het basisbedrag bepaalt de volgorde waarin de aanvragen worden behandeld. 

Het is daarom erg belangrijk dat je voor het juiste basisbedrag de subsidie aanvraagt. Schat je het bedrag te hoog in, dan is het mogelijk dat de subsidiepot leeg is voordat het project in aanmerking komt. Je valt dan buiten de boot en kunt pas in het volgende jaar een nieuwe aanvraag doen. 

Sinds 2020 wordt ook op de CO2 reductie gelet. De rangschikking is dus niet alleen op het basisbedrag, maar ook op deze emissie schaal. De verbreding naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2021 is een aantal aanvullende categorieën opgenomen, maar daarmee is deze verbreding nog niet afgerond. Ook dit jaar zijn er extra categorieën toegevoegd, naar verwachting zullen dit er nog meer worden in de komende jaren.

Hulp bij het aanvragen van de SDE subsidie?

Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van de SDE subsidie? Wij helpen je graag en kunnen voor jou de aanvraag uit handen nemen. Zonder kosten of verplichtingen.

Let op! Hoe eerder jouw aanvraag, hoe beter wij je aanvraag kunnen behandelen.

De nieuwe SDE++

De nieuw geïntroduceerde SDE++ subsidie zal een aantal zaken definitief veranderen. Dat zorgt voor een aantal uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld voor het juiste basisbedrag in combinatie met een gunstige CO2-uitstoot intekent? Bij een te laag bedrag kan een duurzame oplossing namelijk niet meer uit. Een te hoog bedrag betekent dat je de laatste in de rij bent. Bij Novar houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. 

Bij de verbrede regeling wordt er meer gestimuleerd op zogenaamde solar carports. Ook wordt er met deze nieuwe regeling onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen op grond en zonnesystemen op water. De projecten op water komen eerder in behandeling dan grootschalige projecten op land. Daarnaast krijgen dakgebonden systemen sneller een subsidie toegekend dan zonneparken op grond.

Als onderdeel van Holland Solar heeft Novar, samen met andere partners, een stem naar de overheid. Via deze weg adviseren wij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de besluitvorming over de subsidie.

SDE subsidie voor zonneparken

Het aanvragen van een SDE++ subsidie voor grootschalige zonneparken gaat anders dan andere duurzame projecten. Er moeten namelijk twee documenten bijgevoegd worden: de vergunning van de lokale gemeente met akkoord op de bouw én een bewijs dat het zonnepark op het energienet aangesloten kan worden.

De omgevingsvergunning (WABO) is een eis om een zonnepark te mogen bouwen. Dat geldt niet alleen voor zonneparken op grond, maar ook voor een zonnepark op water of een solar carport is deze vergunning noodzakelijk. De verleende omgevingsvergunning moet onherroepelijk zijn en sturen we mee bij subsidieaanvraag. 

Naast de vergunning, is het van belang dat het zonnepark op het energienet kan worden aangesloten. De opgewekte stroom leveren we namelijk terug aan het net. De kans is aanwezig dat de netbeheerder een verzwaring of zelfs een nieuwe aansluiting moet bouwen. Daarom is het van belang dat we in een vroeg stadium contact opnemen met de netbeheerder. Met een transport indicatie tonen we aan dat er voldoende capaciteit is om het zonnepark aan te sluiten. 

Hulp bij aanvragen SDE subsidie

Het aanvragen van de SDE subsidie is niet eenvoudig. Bij de aanvraag wordt enorm veel informatie gevraagd. Het is voor te stellen dat je op dat moment graag de hulp in wilt schakelen van een expert. Novar staat daarom voor je klaar om je te ondersteunen bij deze subsidie SDE aanvraag. 

Wanneer je er met je aanvraag niet helemaal uitkomt, staan we voor je klaar! Jij levert de onderdelen aan, wij doen de subsidie-aanvraag. Daarna zijn er meerdere mogelijkheden. Wij kunnen ook bij de resterende financiering ondersteunen of nemen het project van je over om je verder te ontzorgen. Benieuwd wat de meest passende oplossing voor jou is? Neem dan contact met ons op. Wij kijken samen in hoeverre we je kunnen ontzorgen in je grootschalige uitdaging!

De ontwikkeling van een zonnepark is een langdurig traject. De subsidieaanvraag vormt in dit proces slechts een klein onderdeel. Het is mogelijk om de gehele ontwikkeling van een zonnepark samen met Novar op te pakken. Ontzorging van A-Z noemen wij dat. Hierbij doen wij niet alleen de subsidieaanvraag, maar lopen we samen het hele proces door.

Ervaringen met het overnemen van een SDE project

Soms lukt het om de SDE subsidie binnen te halen, maar blijkt de uitvoering voor uitdagingen te zorgen. In deze gevallen is het mogelijk om een project aan Novar over te dragen of intensief samen te werken. Samen kunnen we er dan toch voor zorgen dat het zonnedak of zonnepark gerealiseerd wordt. Overdragen kan door middel van een formulier wat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is opgesteld. Het is mogelijk om het project in zijn geheel te verkopen of om deels eigenaar te blijven van het zonneproject. Heb je een project waar je hulp bij nodig hebt? Wij doen graag een kop koffie met jou neem snel contact met ons op!

Wil je SDE subsidie ontvangen? Let hier op!

Er zijn een aantal aspecten belangrijk bij de SDE subsidieaanvraag:

  • Een positieve transportindicatie
  • Toestemming van de eigenaar van de locatie (als je zelf geen eigenaar bent)
  • Een haalbaarheidsstudie (vanaf 0,5 Megawatt)
  • Omgevingsvergunning

Een positieve transportindicatie is een voorwaarde van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de SDE aanvraag in behandeling te nemen. Deze transportindicatie geeft aan dat er op dat moment voldoende capaciteit is om het zonnepark of zonnedak aan te sluiten op het energienet. De netbeheerder in de betreffende regio geeft deze benodigde indicatie af. 

Ben jijzelf niet de eigenaar van de beoogde locatie? Dan heb je vooraf toestemming van de eigenaar van de locatie nodig om de installatie te kunnen realiseren. Daarnaast is het vanaf 0,5 Megawatt verplicht om een haalbaarheidsstudie uit te (laten) voeren. Zonder haalbaarheidsstudie neemt de RVO de aanvraag niet in behandeling. 

Voor een project op grond is een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor geldt de uitgebreide WABO-procedure. Het duurt gemiddeld 26 weken voordat deze vergunning kan worden toegekend. Daarom is het ook enorm belangrijk om dit proces goed te timen. Natuurlijk zijn er ook andere onderdelen waar je op moet letten bij de SDE subsidie. Wij ontzorgen je hier graag mee!

De geschiedenis van de SDE subsidie

In 2008 is de SDE subsidie in het leven geroepen. Vanaf dat moment was de subsidie beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren. In 2011 is de SDE omgezet naar de SDE+ regeling. Vanaf dat moment was de regeling niet meer bedoeld voor particulieren en werd deze ingericht op economische efficiëntie. 

In 2011 werd het eerste zonnepark in Nederland gerealiseerd. Vanuit onze ambitie om Nederland te verduurzamen, zijn wij in 2014 met Solarfields in de markt gestapt. Grootschalige zonneparken kwamen in Nederland eigenlijk nog niet écht voor. Onze eerste toekenningen voor de SDE subsidie zijn in het voorjaar van 2016 gedaan en in 2018 hebben wij onze eerste zonneparken daadwerkelijk gerealiseerd.

Heeft de SDE subsidie nog toekomst?

We zien dat de tarieven voor de SDE subsidie blijven dalen. Wij verwachten dat deze tendens de komende jaren doorzet, waarna de regeling op den duur komt te vervallen. Dit zou mooi zijn! Want dat betekent dat het vanaf dat moment mogelijk is om zonder overheidssteun een rendabel zonnepark te bouwen in Nederland. 

Dat is op dit moment nog niet mogelijk. De subsidie is zelfs essentieel om een dergelijk duurzaam initiatief te bouwen. Onze verwachting is dat we tot 2024 deze subsidie nodig hebben. We hopen dat tegen die tijd de prijzen voor de technologieën dermate gedaald zullen zijn om zelf te kunnen bouwen. Het is een schatting, maar wel iets wat we in andere landen of met andere technieken al terugzien. Zo worden de eerste windmolens inmiddels zonder subsidie gebouwd.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Subsidies & financiering Zonnedak 6 min. leestijd
In 2024 ook SDE subsidie voor projecten op zwakke daken

Vanaf 10 september 2024 gaat de nieuwe subsidieronde van de SDE++ van start, met een speciale focus op lichtere zonnepanelen…

Subsidies & financiering Zonnedak 6 min. leestijd
SDE++ 2024: Een nieuwe ronde vol kansen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken is bij duurzame energieprojecten! Vanaf 10 september 2024 opent de nieuwe subsidieronde voor de…

Subsidies & financiering 6 min. leestijd
SDE Subsidie in 2023

In 2023 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie…

Naar kennisbank