Zonnepark
Zonnepark 2 min. leestijd

Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?

Kennisbank Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?

In dit wordt jou meer vertelt over het aansluiten van een zonnepark op het energienet. Ook wordt er kort ingegaan op de actieve rol van Novar bij de netinpassing. Niet alleen speelt Novar een rol bij netinpassing, maar zijn zij ook actief lid van Holland Solar. Lees snel het hele artikel voor alle informatie.


Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?

Een zonnepark levert enorm veel vermogen. We kunnen niet gewoon een stekker in het stopcontact steken. Een zonnepark wordt altijd op het bestaande energienet aangesloten. Hiervoor maken we in een vroeg stadium afspraken met de netbeheerder die de netstations in de omgeving beheert. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk. Is het mogelijk om het zonnepark aan te sluiten op het huidige (of toekomstige) energienet?

Om de fysieke aansluiting op het energienet te maken moet er een kabel geplaatst worden. Deze kabel is enorm kostbaar. Wanneer er geen netstation in de omgeving beschikbaar is, is de kans groot dat het zonnepark niet gebouwd kan worden. De kosten van de kabel zijn dan té hoog om het zonnepark rendabel te maken.

De actieve rol van Novar bij de ‘netinpassing’

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbaarheid van capaciteit vaak niet voldoende aansluit bij het aantal ontwikkelingen in die regio en energieprojecten niet aangesloten kunnen worden.  

Ook Novar herkent dit fenomeen en heeft zich gespecialiseerd om hieraan het hoofd te bieden. Ons grid team onderzoekt niet alleen proactief de mogelijkheden die er zijn om onze zonneparken aan te sluiten op het net, maar past ook al enkele unieke methoden toe die in dat formaat nog niet eerder zijn toegepast in Nederland. Zo werken we aan:

  • Het combineren van zonne- en windenergie. Dat doen we via cablepooling én via transformatoren (infra-pooling). Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van grote ongelijktijdigheid van energieproductie. Als het waait schijnt de zon meestal niet, en als de zon schijnt waait het meestal niet!
  • Het aansluiten van een zonnepark met een directe lijn op de fabriek
  • Het ontwikkelen van een gedeeld elektriciteitsnet met een aansluiting op het 220kV netwerk
  • Het ontwikkelen van een een nieuw netstation met een aansluiting op het 380kV netwerk

Omdat dit soort projecten bij ons geen theorie blijven hebben we unieke ervaring opgedaan binnen Nederland. Deze opgedane kennis kunnen we weer toepassen op nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft niet alleen invloed op het technische gebied, maar ook op juridisch en financieel vlak.

Actief lid van Holland Solar

Novar is actief lid van Holland Solar en vervult rollen in verscheidene werkgroepen waaronder de werkgroep Netinfra. Vanuit deze rol werken we samen met Netbeheer Nederland, TenneT en Ministerie van EZK. In deze werkgroep wordt niet alleen de huidige situatie besproken maar richten we ook de blik vooruit. Hierbij gaat het niet alleen over uitbreiding van het energienet, maar denken we ook mee over nieuwe wetgeving en nieuwe technologische toepassingen.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Zonnepark 2 min. leestijd
Wat is het grootste zonnepark van Nederland?

De zonneparken worden steeds groter. Dus wat is nou eigenlijk het grootste zonnepark van Nederland? Op dit moment is Dorhout…

Zonnepark 2 min. leestijd
Welke grond is geschikt voor een zonnepark?

Het is belangrijk om van te voren de ondergrond juist in kaart te brengen. Wij gaan geen enkele uitdaging uit…

Zonnepark 2 min. leestijd
Hoe kun je grond verhuren of verkopen voor een zonnepark?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een zonnepark, zoals het verhuren of verkopen van grond voor een zonnepark. In dit artikel…

Zonnepark 2 min. leestijd
Drijvend zonnepark

Een drijvend zonnepark maakt slim gebruik van ruimte. Toch zien we ze nog niet heel veel in Nederland. Begrijpelijk dat…

Naar kennisbank