Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
15/09/2022

Energiecoöperatie Eekerpolder is officieel mede-eigenaar van Nederlands grootste zonproject

Coöperatie Eekerpolder en Solarfields – producent van duurzame energie – hebben vandaag een aandelenoverdracht getekend bij Trip Advocaten. Dit betekent dat de coöperatie vanaf nu voor 50% eigenaar is van zonnepark Eekerpolder, ter grootte van 160 hectare. Een uniek moment: het komt zelden voor dat de omgeving in zo’n vroeg stadium aandeelhouder wordt van een zonnepark. Het te genereren dividend – zodra het project operationeel is – wordt direct naar de omgeving uitgekeerd.

Lokale omgeving formeel mede-eigenaar grootschalig energieproject

Coöperatie Eekerpolder – een lokale energiecoöperatie opgericht voor en door lokale bewoners van Oldambt en Midden Groningen – verkrijgt 50% van het aandelenbelang van Zonnepark Eekerweg BV, doordat de notaris de akte van aandelenlevering vandaag heeft gepasseerd. Met deze handtekening draagt Solarfields – de eigenaar van dit project – de helft van de aandelen over aan de lokale omgeving van Midden-Groningen en Oldambt

Zonnepark Eekerpolder bestaat uit twee zonnevelden. Een gedeelte (70 hectare) van het plangebied ligt binnen de grenzen van gemeente Midden-Groningen en een gedeelte (90 hectare) ligt binnen de grenzen van gemeente Oldambt. Deze maand zal het ontwerpbesluit (de ‘conceptvergunning’) worden voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente Oldambt. Voor het gedeelte van het plan dat in gemeente Midden-Groningen ligt, is al een onherroepelijke vergunning verkregen. In 2024 wordt gestart met de bouw van dit project.  

Unieke ontwikkeling

Met de handtekening wordt invulling gegeven aan de uitgangswaarden van het klimaatakkoord. In dit akkoord wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom als voorwaarde voor planologische medewerking. Bij voorkeur in een zo’n vroeg mogelijk stadium van een project. Dit heeft als voordeel dat het de invloed van de omgeving vergroot op de uitwerking van de projectplannen. Daarnaast zorgt het voor hogere potentiële inkomsten voor de omgeving.

In de praktijk is dit streven complex en weerbarstig. Het is vaak lastig voor een coöperatie om tijd en financiële middelen vrij te maken. Gedeeld eigenaarschap betekent namelijk niet alleen het delen van de lusten, maar ook de lasten. Daarnaast heeft niet iedereen veel ervaring met projecten van deze omvang. Het komt in de praktijk dan ook weinig voor dat de omgeving in een vroegtijdig stadium als deze, aandeelhouder wordt van een zonnepark in ontwikkeling.

Lokale omgeving maakt gebruik van investeringsfonds

De coöperatie draagt naar rato van aandelenbelang bij aan de benodigde investering. Hiervoor heeft Fonds Nieuwe Doen een initiële financieringsinjectie van EUR 500.000 beschikbaar gesteld aan Coöperatie Eekerpolder. Vanwege de omvang van het project zal er verspreid over een langere periode, een miljoeneninvestering nodig zijn. Over de financiering van de aanvullende investering voert de coöperatie nu gesprekken met verschillende partijen. Dankzij het investeringsfonds wordt er geen investering van de leden van de coöperatie zelf verlangd. Wel krijgen alle leden de kans om financieel te participeren. Hiervoor zal de ontwikkeling van het project eerst in een volgend stadium moeten komen.

Positieve impact voor de regio

Dit betekent voor deze regio, waar veel te doen is geweest rondom de exploitatie van duurzame energieprojecten, dat het daadwerkelijk grip krijgt op een impactvolle ontwikkeling als Zonnepark Eekerpolder. Zo kunnen er bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden en natuur in de Eekerpolder worden aangelegd. Ook zullen er aanzienlijke financiële lusten terugvloeien naar de omgeving, waarmee leefbaarheids- en duurzaamheidsinitiatieven in de wijde regio kunnen worden gefaciliteerd. De coöperatie wil bijvoorbeeld graag voor alle burgers in samenwerking met het Warmtefonds een besparing regelen op de energierekeningen.


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact