Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
12/10/2020

Enquête omwonenden gerealiseerde zonneparken

Tijdens bewonersavonden van duurzame energieprojecten hoor je veel ideeën en geluiden, zowel positief als kritisch. Beiden zijn nodig om met elkaar tot een geaccepteerde inpassing te komen. Uiteindelijk wil je als ontwikkelaar zoveel mogelijk mensen enthousiast krijgen. De realiteit blijft dat een zonnepark impact heeft op het landschap en dat niet iedereen op voorhand voorstander is van een zonnepark.

Doel enquête

In Nederland zijn er momenteel zo’n 50 grootschalige parken gebouwd. Om invulling te geven aan het klimaatakkoord, zullen er nog enkele honderden worden gebouwd. Alleen daarom is het al van belang om te horen hoe omwonenden van reeds gerealiseerde parken tegen een park aankijken. Letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van een grootschalige enquête, bij 3 gerealiseerde parken, heeft Solarfields onderzocht wat directe omwonenden vinden van het naburige zonnepark.

Na de realisatie van het zonnepark minder tegenstand

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 38% positief tegenover de komst van het zonnepark stond, 48% hier neutraal in stond en 14% op voorhand tegen de komst van het zonnepark was. Opmerkelijk is, dat na een jaar van realisatie van het park nog maar 5% tegenstander is van het park. Naast dat een verandering in de omgeving voor tegenstand kan zorgen, wordt de komst van het zonnepark soms direct gelinkt aan de lokale politiek. Hierdoor kan de komst van het zonnepark extra beladen zijn.

Landschappelijke inpassing zonnepark heeft tijd nodig

Uit de kwalitatieve reacties kwam naar voren dat het zicht op het park in de praktijk mee valt, en dat een zonnepark veel stilte en rust geeft. Wel heeft de landschappelijk inpassing van een park tijd nodig. Dit duurt langer dan gewenst. Denk hierbij aan de groei van bomen en struiken. Maar ook het aantrekken van bijen en andere diersoorten. Deze resultaten benadrukken dat het belangrijk is om goed van elkaar, en ieders verwachtingen, op de hoogte te zijn.

Inloopavond als waardevol instrument

Het participatieproces is van groot belang bij een park. In de toekomst wordt hier, mede door de klimaatwet, nog meer nadruk op gelegd. Hoewel je als ontwikkelaar niet de verplichting hebt om het draagvlak te vergroten, is het wel van belang dat je zo goed mogelijk de omwonenden informeert en betrekt. Dit kan op verschillende manieren. Het participatieproces van 3 jaar geleden bestond voornamelijk uit een inloopavond. Dit blijkt, 3 jaar later, nog steeds door veel omwonenden als een waardevol instrument te worden beschouwd. 86% heeft de informatieavond als prettig ervaren. Belangrijkste feedback was dat niet iedereen tijdig op de hoogte was gesteld.

Hoor en wederhoor

Aan de omwonenden is gevraagd of ze interesse hadden in een rondleiding. Hier is massaal op gereageerd en de eerste rondleidingen zijn reeds afgerond. Wat leuk is, is dat er hele gezinnen met kinderen zijn gekomen. Deze generatie zie je niet op de reguliere bewonersavonden. Volgens Asset Manager Bernd Nijen Twilhaar zijn deze rondleidingen voor beide buren erg waardevol.

Bernd: “naast dat een rondleiding de gelegenheid biedt om elkaar beter te leren kennen, is het ook een moment om samen ideeën te bedenken die zowel bijdragen aan het zonnepark als de omgeving. Zo is er tijdens de rondleiding in Marum samen met de omwonenden besloten dat er een bijenhotel en informatieborden naast de groenstrook van het zonnepark worden geplaatst.”

Zonneparken

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de omwonenden van de parken in Achtkarspelen, Marum en Franeker. Zonnepark de Kie in Franeker is het eerste gerealiseerde zonnepark van Solarfields. Het zonnepark is sinds maart 2018 operationeel. In datzelfde jaar is ook zonnepark Alberdaheerd in Marum in aangesloten op het net en levert sinds oktober 2018 duurzame energie. Zonnepark Sinnegreide in Achtkarspelen is ook in het najaar van 2018 gerealiseerd. Samen leveren de zonneparken jaarlijks aan ruim 8300 huishoudens duurzame energie.

Solarfields 

Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens. 


Lees verder

Zonnepanelen-grond
01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Pas uitgevlogen kwikstaart op zonnepaneel
Persbericht 02/04/2024

Ecologische inrichting van zonneparken kan natuur helpen, maar niet alle soorten profiteren

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact