zonnepark marum

Een zonnepark met inspraak van de omgeving

Projecten Zonnepark Marum – Westerkwartier

Novar heeft in 2018 samengewerkt met de gemeente om zonnepark Marum te realiseren. Het park is in oktober 2018 in gebruik genomen.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


27.216Zonnepanelen op de grond
9,0 MWpPiekvermogen per jaar
2.694Huishoudens voorzien

Novar heeft in samenwerking met de gemeente Marum zonnepark Marum gerealiseerd ten zuiden van de nieuw te bouwen woonwijk Alberdaheerd II. Het park is in oktober 2018 in gebruik genomen.

Locatie van het zonnepark
Dit zonnepark ligt in het zuidoosten van de gemeente Marum. Het bevindt zich ten zuiden van de nieuw te bouwen woonwijk Alberdaheerd II. Ten westen van het zonnepark ligt een weg. De oost- en zuidzijde van het zonnepark grenzen aan agrarische percelen.

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?
Zonnepark Marum is circa 11 hectare groot en in totaal zijn er 27.216 zonnepanelen geplaatst die een vermogen van ongeveer 9 MWp leveren. Dat betekent dat jaarlijks ruim 2.600 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Zonnepark Marum levert hiermee een mooi aandeel aan de duurzame energiedoelstellingen van gemeente Marum.

Inloopavond en persoonlijke gesprekken ter voorbereiding op de bouw
De omwonenden en de inwoners van de gemeente Marum is de mogelijkheid geboden om te investeren in het zonnepark. Daarnaast zijn de omwonenden actief betrokken bij de aanleg en inpassing van het park. Door middel van een inloopavond en persoonlijke gesprekken zijn ideeën aangedragen over de landschappelijke inpassing. De inpassing van het zonnepark was een erg belangrijk aspect, gezien het zonnepark naast een nieuw te bouwen woonwijk ligt. De bestaande landschapselementen en structuren zijn gebruikt om het zonnepark aan het zicht van de woonwijk te onttrekken door middel van een groene buffer tussen de wijk en het zonnepark.

 

solarpark Marum

Waarom dit zonnepark?

Gemeente Marum is onderdeel van RES regio Groningen. Binnen deze energieregio is afgesproken om in 2030 5,7 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken in 2030. De gemeente wilt dat hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd in samenwerking met haar inwoners. De gemeente heeft als uitgangspunt: ‘Lokaal eigenaarschap van duurzame energie als maatschappelijk principe met ruimtelijke impact.’

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het zonnepark is in oktober 2018 in gebruik genomen.

Laatst bewerkt op 14 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact