zonnepark de kie franeker

Het allereerste zonnepark van Novar

Projecten Zonnepark De Kie – Waadhoeke

In samenwerking met de gemeente Waadhoeke heeft Novar zonnepark De Kie gerealiseerd. Het park is in 2018 in gebruik genomen.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


29.008Zonnepanelen op de grond
10,2 MWpPiekvermogen per jaar
3.278Huishoudens voorzien

Novar en de gemeente Waadhoeke hebben samen zonnepark De Kie in Franeker gerealiseerd. Sinds maart 2018 levert het park stroom aan het net.

Locatie van het zonnepark
In Franeker, gemeente Waadhoeke, is dit zonnepark gerealiseerd ten westen van industrieterrein de Kie. De zuidkant van het park grenst aan de spoorlijn Leeuwaren-Harlingen. Er is ruimte gemaakt om het betonpad als fietsroute te behouden. Dit pad loopt door het park heen.

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?
In totaal zijn er 29.008 zonnepanelen geplaatst die samen zo’n 10 MWp aan elektriciteit opleveren. Hiermee worden ruim 3.000 huishoudens voorzien van stroom. Op deze manier levert dit park een grote bijdrage aan de doelstellingen van gemeente Waadhoeke.

Stroomschema visueel uitgelegd op het netstation
Omwonenden hebben aandacht gevraagd voor het betonpad dat door het gebied loopt als fietsroute en noodroute voor hulpdiensten. Deze route is behouden en loopt door het zonnepark heen. Verder is op het netstation van dit zonnepark een graffiti schildering van het stroomschema te zien.

ZonneDelers profiteren mee van de zon
Novar heeft ondernemers en particulieren in de gelegenheid gestemd om in dit zonnepark te participeren. Er zijn Zon Obligaties ontwikkeld zodat iedereen kan investeren in deze zonnepanelen. 179 ZonneDelers hebben in het zonnepark geïnvesteerd en profiteren 15 jaar lang mee van de zon.

Zonnepark De Kie

Waarom dit zonnepark?

De gemeente Waadhoeke heeft net als de andere gemeentes ingestemd met de RES 1.0. Hierin zijn de gemeentelijke ambities binnen Friesland beschreven om de duurzame opwek van elektriciteit op land te verhogen naar 3 Terawattuur. De gemeente Waadhoeke streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn. Verder werkt de gemeente aan een integrale aanpak bij het vormgeven van het energielandschap om haar ambities waar te maken.
Dit initiatief van Novar past uitstekend bij de plannen van de gemeente. Zowel in het Economisch Actieplan als de structuurvisie stond de wens voor een zonnepark.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Sinds maart 2018 levert het park stroom aan het net.

Laatst bewerkt op 14 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact