Nieuws
Blog 12/07/2023

Jouw duurzame dak dichterbij 

Met behulp van de SDE++ subsidie 

Heb je last van hoge energieprijzen, twijfels over de leveringszekerheid van energie of wil je de CO2-uitstoot omlaag brengen? Kies dan voor jouw eigen energie-opwek met bijvoorbeeld een duurzaam energiesysteem op je dak. Zo ben jij baas van je eigen energie en op de toekomst voorbereid. En dat alles kan met behulp van de SDE++ subsidie. Benieuwd hoe? Je leest het hier.  

Wat is de SDE++? 


Om de energievoorziening te verduurzamen en CO2 te besparen is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie in het leven geroepen. De subsidie heeft als uitgangspunt projecten te stimuleren die CO2-uitstoot terugdringen.  

De SDE++ subsidie kan maar één keer per jaar worden aangevraagd. Dit jaar opent de subsidieronde vanaf september. Omdat de toekenning van de subsidie uitgaat van CO2-reductie, zijn er verschillende technieken die kans maken. Waaronder eigen opwek met zonnepanelen.  

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je subsidie ontvangt zodra je installatie in gebruik is. Je ontvangt subsidie voor een periode van 12 tot 16 jaar, afhankelijk van jouw categorie.  

Jouw aanvraag kan je alleen indienen tijdens een openstellingsronde. Zo’n ronde bestaat uit meerdere fasen waarbij de aanvraagbedragen oplopen. Ben je te laat? Dan moet je wachten tot volgend jaar. Ben je te vroeg? Dan is er een kans dat je een lagere subsidie uitgekeerd krijgt dan had gekund.  

Hoeveel subsidie kan je krijgen? 


Het volledige budget voor de SDE++ 2023 is 8 miljard. Hoeveel subsidie je voor jouw project kan krijgen, is afhankelijk van de kostprijsverschillen tussen grijze en groene stroom. Het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie wordt zo vergoedt. Dit gebeurt tot een bepaalde ondergrens, ook wel het basisbedrag genoemd.  

Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat je het ene jaar meer geld voor jouw duurzame opwek ontvangt dan het andere jaar. Jouw toegekende SDE-subsidie ontvang je ieder jaar als voorschot van 80% op de verwachte kostprijzen. Zodra de echte kostprijs is vastgesteld, wordt dit verrekend met het bedrag dat je al ontvangen hebt. 

Daarnaast past de overheid een maximum toe op de subsidiebedragen. Dit maximum wordt gebaseerd op de vollasturen van de installatie. Vollasturen zijn het aantal uren waarin er energie wordt opgewekt. Voor zon-pv is het plafond 800 uur per jaar. Stel je hebt een zonnepaneel met een gemiddeld vermogen van 400 Watt, dan krijg je per jaar 400 Watt x 800 uren = 320kWh aan subsidie.  

Hier zie je de werking van de subsidie.

Bron: Rijksoverheid

Waar moet je aan voldoen? 


Je komt in aanmerking voor de SDE-subsidie als je: 

  1. Een organisatie bent; 
  2. Met grootverbruikaansluiting;  
  3. En een aanvraag van 15 kWp of groter doet. 

Je doet een aanvraag per adres. Heb jij dus meerdere daken om te vol te leggen? Dan kan je per adres subsidie krijgen. Op het moment dat jouw totale aanvraag op één of meerdere adressen meer dan 1000 kWp kan leveren, dan is een haalbaarheidsstudie verplicht. En die bestaat uit:  

  1. Een exploitatieberekening 
  2. Een onderbouwing van het eigen vermogen 
  3. Een financieringsplan 
  4. En een tijdspad voor de ingebruikname  

Als je de aanvraag doet, hoef je nog geen bouwopdracht te hebben gegeven. Wel moeten de nodige vergunningen zijn afgegeven. In het geval van een zonnesysteem op je dak, heb je geen vergunning nodig. Is het pand niet van jou? Dan is er nog wel een schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.  

De aanvraag zelf  


De aanvraag doe je via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: mijn.rvo.nl/sde. In het geval van een zonnedak moet je aanvraag in ieder geval bestaan uit:  

  • Een modelverklaring van de draagkracht van de dakconstructie  
  • Een tekening op schaal van de zonnestroominstallatie 

Wil je precies wat je moet aanleveren bij jouw aanvraag? Meer over de verplichte bijlagen lees je op de website van de RVO

De subsidieaanvraag vraagt al met al behoorlijk wat uitzoekwerk. Hoe beter de voorbereiding, des te groter de kans op subsidie. Het moment van aanvragen -de juiste fase binnen jouw categorie- is cruciaal: niet te laat en niet te vroeg voor een maximaal resultaat. 

Daarom kan het slim zijn om de aanvraag te laten regelen door een externe partij zoals Novar. Wij hebben een speciaal projectteam met veel ervaring en kennis. Hiervoor kunnen wij de hoogst mogelijke subsidie realiseren en de SDE-subsidie veiligstellen voor jouw project. 

En dan? 


Eenmaal de subsidie op zak, dan heb je nog 2 jaar tot je de opdracht tot bouwen moet afgeven. Is je installatie groter dan 1 MW, dan moet je hem daarnaast binnen drie jaar in gebruik nemen. Je project is volgens de overheid ‘afgerond’ als het uiteindelijke vermogen overeenkomt met het aangevraagde vermogen én er een Garantie van Oorsprong (GvO) wordt afgegeven. Jouw bewijs dat je duurzame energie produceert. En zo heb jij jouw duurzame dak.  

Novar blijft flexibel 


Omdat de hoogte van de subsidie dus afhankelijk is van de ontwikkelingen van de energieprijs, is het belangrijk om hierop in te spelen. Wij verwachten dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van negatieve stroomprijzen. Het ontwikkelen van opslagtechnieken zijn daarom essentieel. Op deze manier kun je flexibiliteit creëren waardoor je de onbalans tussen vraag en aanbod verkleint. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jouw energieproject een positieve businesscase heeft én behoudt. Ook in de toekomst. 


Lees verder

Blog 15/03/2024

Can-do-mentaliteit over de grens

Lees meer
Zonnepark-paard
Blog 27/12/2023

Één wet die alles regelt

Lees meer
Samenwerking-coöperatie
Blog 14/12/2023

Samenwerken met Coöperatie Drechtse Energie

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact