Zonnepark Evenreiten – Noordbroek

Een zonnepark voor iedereen in de omgeving

Projecten Zonnepark Evenreiten – Noordbroek

In maart 2023 zijn er positieve gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Groningen. Daarom zijn we weer een stukje dichter bij de realisatie van het project.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


110.000Zonnepanelen
61MWp opgewekte capaciteit per jaar
22.047Huishoudens voorzien

Evenreiten – Noordbroek

Volgens de Regionale Energiestrategie (RES) van Groningen heeft het als doelstelling om tenminste 5,7 TWh duurzame elektriciteit te realiseren voor 2030. Daarom is Zonnepark Evenreiten Noordbroek een goed initiatief voor het bereiken van dit doel.

De locatie van het zonnepark

De geplande locatie van het zonnepark is ten oosten van Noordbroek en de N33. Onlangs heeft Novar positieve besprekingen gevoerd met de gemeente Midden-Groningen en de lokale energiecoöperatie BrEneCo.

Hoe kunnen bewoners participeren?

BrEneCo helpt Novar in het creëren van draagvlak en het organiseren van participatie. Ook informeert de coöperatie buurtbewoners over de ontwikkelingen rond het project. Daarnaast vormt het een klankbord namens de omgeving naar zowel Novar als de gemeente toe. Novar nodigt buurtbewoners uit om mee te denken over de landschappelijke inpassing, financiële participatie en andere vormen van meerwaarde voor de omgeving. Op deze manier zorgt Novar er samen met BrEneCo voor dat de buurt betrokken is bij de ontwikkeling van het zonnepark.

De gemeente Midden-Groningen heeft in maart 2023 formele planologische medewerking gegeven. Daarom kan het participatie traject weer worden opgestart!

Zonnepark Evenreiten plangebied

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Het plangebied voor dit project is ongeveer 53.5 hectare groot. Hiervan wordt ongeveer 40 hectare gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Omdat het zonnepark landschappelijk moet worden ingepast, wordt er 13.5 hectare gebruikt om dit te realiseren. Het park zal met 61 MWp aan capaciteit meer dan 22.000 huishoudens kunnen voorzien van groene stroom!

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Novar is in afwachting van de ingediende verzoeken bij de gemeente Midden-Groningen. Daarna kunnen verdere stappen in het proces gezet worden.

Laatst bewerkt op 13 april 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact