Biodiversiteit
Biodiversiteit 1 min. leestijd

Ecologische 0-meting zonnepark

Kennisbank Ecologische 0-meting zonnepark

Om de biodiversiteit op en rondom onze zonneparken te behouden en zoveel mogelijk te stimuleren, worden onze zonneparken altijd op een zo natuurlijk mogelijke manier landschappelijk ingepast. Een onderdeel van de landschappelijke inpassing van het zonnepark is de ecologische 0-meting. Dit betekent dat er op de beoogde locatie van het zonnepark door ecologen een 0-meting wordt gedaan waarbij de biodiversiteit zowel boven- als ondergronds wordt gemeten.


Wat is een ecologische 0-meting?

Met een ecologische 0-meting wordt het huidige landschap (inclusief de flora, vogels en insecten) in kaart gebracht zodat met de plannen voor het zonnepark hier goed rekening mee wordt gehouden. Op de beoogde locatie van zonnepark Roodehaan zijn er tijdens deze meting bijvoorbeeld buizerds ontdekt en lijkt het gebied ook geschikt voor andere soorten akkervogels, zoals de graspieper en de gele kwikstaart. Wij vinden de biodiversiteit op de zonneparken ontzettend belangrijk, daarom besteden wij er veel aandacht aan.

Buizerds op zonnepark Roodehaan
Buizerds op de beoogde locatie voor zonnepark Roodehaan

Bij ieder zonnepark een 0-meting

Het is belangrijk om bij ieder zonnepark een 0-meting te doen omdat dier- en plantsoorten per locatie kunnen verschillen. Zo hebben de ecologen op de beoogde locatie voor zonnepark Nude vooral verschillende soorten kikkers ontdekt die zich in de watergangen rondom de locatie bevinden. Door deze meting te hebben gedaan kan er in de plannen voor het zonnepark rekening worden gehouden met deze diersoorten zodat zij in alle rust voort kunnen leven. 

Ecologisch onderzoek

Om onze zonneparken in de toekomst nog beter landschappelijk in te passen zijn wij onlangs gestart met een grootschalig ecologisch onderzoek. Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende vijf jaar gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Biodiversiteit 1 min. leestijd
5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen…

Biodiversiteit 1 min. leestijd
Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt vaak gezocht naar dubbelfuncties van de ruimte. Logisch, want zonneparken nemen over het algemeen…

Naar kennisbank