Dubbel ruimtegebruik
Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd

Parkeren en duurzame energieopwekking

Kennisbank Parkeren en duurzame energieopwekking

Naast zonneparken in veldopstelling, zonneparken op een vuilstort en zonneparken op water, heeft Novar ook onderzoek gedaan naar parkeerterreinen overdekt met zonnepanelen: solar carports. Een prachtig voorbeeld van meervoudig terreingebruik: parkeren én duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte. Wil je weten hoe je van een parkeerterrein ook een duurzame energiecentrale kan maken? Wij vertellen je waar je op moet letten én benoemen de voordelen.


Voordelen zonnepanelen parkeerplaats

Solar carports bieden diverse voordelen, zoals een positieve bijdrage aan het bedrijfsimago door een duurzame uitstraling. Bovendien ontstaat de mogelijkheid tot verduurzaming van de energiehuishouding door het kopen van lokaal opgewekte, groene stroom. Voor gebruikers biedt de carport zijn voordelen, zoals de mogelijkheid voor het opladen van een elektrische auto. Daarnaast staat de auto schoon, droog, overdekt en in de schaduw. Als eigenaar of terreinbeheerder genereer je inkomsten uit de exploitatie van het zonnepark en je grond krijgt een dubbelbestemming, waarmee de waarde van de grond verhoogt.

Constructie & energieopbrengst

Een zonnepark in een veldopstelling verschilt van een solar carport. Op een leeg stuk grasland heeft de ontwikkelaar meer vrijheid in het bouwen van de ideale constructie voor een optimale lichtinstraling op de panelen. Bij een bestaand parkeerterrein is de ligging van de parkeerplaatsen, rijbanen en lantaarnpalen het uitgangspunt voor de solar constructie van de zonnepanelen parkeerplaats. De onderconstructie van een solar carport is duurder dan die van een zonnepark in een veldopstelling. Voorts heeft de ondergrond invloed op het design en de kosten van de constructie.

Een veelgehoorde zorg van terreinbeheerders: verliezen wij parkeerplaatsen als wij solar carports bouwen? Antwoord hierop is dat dit niet hoeft en afhankelijk is van de gekozen onderconstructie. Simpel gezegd: als de palen slim zijn geplaatst, gaat het niet ten koste van parkeeroppervlakte. Voor het ontwerpen van de optimale constructie voor het parkeerterrein én het behalen van de maximale haalbare energieopbrengst zijn gedegen voorstudies en een uitgedachte business case van essentieel belang.

Geïnteresseerd in grootschalige solar carports voor het parkeerterrein in uw gemeente of naast uw bedrijf? Neem contact met ons op!

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd
Case Study Vuilstort

Een zonnepark op een voormalige vuilstortlocatie vraagt om een andere aanpak dan een zonnepark op reguliere grond. Je hebt namelijk veelal…

Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd
Dubbelruimtegebruik, hoe doe je dat?

In Nederland leven we met relatief veel mensen op een betrekkelijk klein stuk land. Vrijwel alle grond in Nederland is…

Naar kennisbank