Dubbel ruimtegebruik
Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd

Dubbelruimtegebruik, hoe doe je dat?

Kennisbank Dubbelruimtegebruik, hoe doe je dat?

In Nederland leven we met relatief veel mensen op een betrekkelijk klein stuk land. Vrijwel alle grond in Nederland is in cultuur gebracht of wordt naar de wensen van de inwoners ingezet. Dit betekent dat we uiterst efficiënt moeten omgaan met elke vierkante meter beschikbaar land. Echter, kennen we ook een grote ambitie op het gebied van duurzame energie en in de realisatie van deze ambitie spelen zonneparken een belangrijke rol. Zie hier het dilemma: hoe behalen we onze duurzame ambities gegeven de beperking?


In Nederland zijn talloze plekken te vinden die geschikt zijn voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken, zonder dat dit ten koste gaat van kostbare of concurrerende grondgebruik. Enkele voorbeeld van plekken zijn: vuilstorten, geluidswallen, baggerdepots, dijken, vloeivelden, onderloopgebieden, etc. Allemaal locaties waarvan het oppervlak momenteel onbenut is, dat is zonde!

Deze locaties zijn wel wat complexer en vormen ze meer uitdagingen dan conventionele zonneparken. De realisatie van een zonnepark vergt derhalve meer creativiteit van betrokken overheden en initiatiefnemers. Deze uitdagingen zitten met name in de technische complexiteit van deze locaties. Veelal moet gewerkt worden op hellende vlakken, een inklinkende bodem of zijn er beperkingen gesteld t.a.v. het ‘roeren’ van de gronden. Naast de techniek zijn deze locaties vaak juridisch complex en dienen er aanvullende afspraken te worden gemaakt.

Wij hebben veel ervaring met deze type locaties. Zo hebben we in Geldermalsen een zonnepark op de vuilstortlocatie van AVRI Solar gebouwd, ontwikkelen we een zonthermiepark op een baggerdepot en in het uiterste noorden van Nederland realiseren we een zonnepark op een binnendijk. Een ander mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een zonnepark op een strategisch waterbassin. We hebben hier de bouwtechniek aangepast zodat bij hoogwater het bassin onder water gezet kan worden en de elektrische componenten onbeschadigd blijven. Of maak van je parkeerterrein een zonne-energiecentrale.

Ben je geïnteresserd in meer informatie over onze aanpak en deze projecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd
Case Study Vuilstort

Een zonnepark op een voormalige vuilstortlocatie vraagt om een andere aanpak dan een zonnepark op reguliere grond. Je hebt namelijk veelal…

Dubbel ruimtegebruik 2 min. leestijd
Parkeren en duurzame energieopwekking

Naast zonneparken in veldopstelling, zonneparken op een vuilstort en zonneparken op water, heeft Novar ook onderzoek gedaan naar parkeerterreinen overdekt…

Naar kennisbank