Netinpassing
Netinpassing 3 min. leestijd

Overcapaciteit van zonnepanelen

Zonnepanelen wekken op zonnige dagen veel meer elektriciteit op dan op donkere dagen. Op zomerse dagen met veel zonuren produceren zonnepanelen (soms) zelfs meer dan nodig. Deze overvloed aan elektriciteit noemen we ook wel overcapaciteit.


Overcapaciteit van zonnepanelen houdt in dat er meer duurzame stroom wordt opgewekt, dan er op dat moment gebruikt kan worden. De energie kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden, omdat het elektriciteitsnet te vol is (netcongestie). Of omdat er op die zonnige momenten weinig energie wordt verbruikt. En het dus gewoon niet nodig is.
 
Voor bedrijven kan dit problemen opleveren, zoals onbenutte energieinstallaties of beperkingen op het terugleveren van overtollige stroom aan het net. Of – op langere termijn – zelfs niet kunnen groeien of uitbreiden. Hoe voorkom je deze problemen: hoe zorg je ervoor dat waardevolle energie niet verloren gaat?

Welke oplossingen voor overcapaciteit van zonnepanelen zijn er?

Voor de overcapaciteit van zonnepanelen zijn er verschillende oplossingen. De zon schijnt overdag altijd, dus er is altijd sprake van opwek. Zelfs op donkere regen dagen. Door slim om te gaan met deze energiebron en te denken in mogelijkheden, kan er veel. Met onderstaande oplossingen zetten we bij Novar samen met jou stappen naar een duurzamere toekomst.

Oplossing 1: Energieopslagsystemen (batterij)

Een oplossing die we inzetten voor de overcapaciteit van zonnepanelen is de batterij. Dit is een slimme innovatieve vorm van energieopslag. We slaan energie, die op dat moment niet gebruikt wordt, op in een batterij. Deze opgeslagen energie kunnen we later, wanneer er weinig zon is en de zonnepanelen minder energie opwekken, weer inzetten als de energievraag hoog is.

Oplossing 2: Gesloten Distributie Systeem

Door met een Gesloten Distributie Systeem (GDS) te werken, benut je de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk. Je zet de opgewekte energie lokaal weg. Bijvoorbeeld voor een specifiek bedrijf of deel van een gemeente. Je levert de energie in zo’n geval niet aan het elektriciteitsnet. Zo ben je niet afhankelijk van het hoofdnetwerk en zorg je voor minder congestie op het net. Opgewekte energie vanuit een GDS is daardoor erg stabiel.

Een GDS wordt vaak gekoppeld aan een energiebeheersysteem. Met zo’n systeem heb je meer inzicht in opwek en verbruik. Je kunt zo slim inspelen op het verbruik, zeker wanneer je hem combineert met de eerste oplossing: een batterij.

Vaak worden binnen een GDS verschillende lokale energiebronnen met elkaar gecombineerd: bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. We realiseerden al een GDS samen met Smart Grid Flevoland.

Oplossing 3: Verbruik energie aanpassen

Een andere oplossing is het aanpassen van je energieverbruik. Apparaten die veel energie verbruiken zet je dan bijvoorbeeld vooral aan tijdens zonuren. Zo kan je ervoor kiezen om het opladen van elektrische voertuigen alleen tijdens piekuren te doen. Op deze manier kun je het teveel aan opgewekte zonne-energie van zonnepanelen toch op het moment zelf gebruiken.

Oplossing 4: Terugleveren aan het net

Wekken de zonnepanelen meer energie op dan op dat moment nodig is, is het in sommige gevallen mogelijk om overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Ergens anders wordt deze energie dan gebruikt. Dit is door een ‘vol’ elektriciteitsnet niet in elke regio meer mogelijk.

Welk effect heeft overcapaciteit op het elektriciteitsnet?

Overcapaciteit is eigenlijk een ‘teveel’ aan opgewekte energie. Dat overschot moet ergens heen: meestal naar het elektriciteitsnet. Het net kan deze overcapaciteit niet altijd goed verwerken. Bijvoorbeeld omdat het op dat moment al erg druk is op het net.

Een gevolg van overcapaciteit kan overbelasting zijn. Hierdoor kunnen ‘black-outs’ ontstaan waarbij de stroom wegvalt. Daarmee wordt het elektriciteitsnet instabiel en dat kan voor onveilige situaties zorgen. In Nederland zijn er daarom erg strenge regels vanuit de landelijke en lokale netbeheerders. Zodat onveilige en onstabiele situaties niet ontstaan.

Met de komst van duurzame energie is het uitdagender geworden om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten en zo een stabiel verbruiksprofiel te creëren in Nederland. De eerder genoemde oplossingen in dit artikel dragen hier allemaal sterk aan bij: ze helpen vraag en aanbod op ons net te balanceren. 

Groene energiebeheersystemen

Hierboven hadden we het al kort over energiebeheersystemen in combinatie met een Gesloten Distributie Systeem. Met een energiebeheersysteem houden we de energieproductie en het verbruik nauwkeurig in de gaten. Door deze monitoring kunnen wij, samen met bedrijven, slim omgaan met overcapaciteit. Denk bijvoorbeeld aan het opladen van elektrische voertuigen tijdens zonnige uren.

Onze uitdaging ligt momenteel vooral bij netcongestie: een te vol elektriciteitsnet. Gelukkig zijn groene energiesystemen hét antwoord op deze beperkingen. Hier stemmen we levering en verbruik slim op elkaar af. Novar levert deze groene energiesystemen turn-key op. Zo houden we samen het stroomnet stabiel.

Technologische oplossingen

Door te blijven innoveren en geen uitdaging uit de weg te gaan, komen we vooruit. Zonnepanelen worden steeds efficiënter en batterijen kunnen steeds meer energie opslaan.  Deze technologische oplossingen helpen om overcapaciteit beter te beheren.

Met een groen energiesysteem kunnen we toch duurzame energie opwekken én inzetten. Zo wordt je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en heb jij altijd toegang tot elektriciteit en een duurzaam stabiel netwerk.

Wij fixen jouw energietransitie

Elk van deze onderwerpen kan een complexe discussie op zich zijn, dus afhankelijk van jouw specifieke interesse of behoefte, wil je misschien meer in detail treden op een of meer van deze gebieden. Novar helpt je hier graag bij.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Netinpassing 3 min. leestijd
Elektriciteitsnet overvol. En nu?

De limieten van ons stroomnet zijn bereikt. Tel daarbij op dat we voor het behalen van onze klimaatdoelen, steeds meer…

Netinpassing 3 min. leestijd
Zonne-energie opslaan

We stappen in een rap tempo over op groene, duurzame energie. De zon is hierbij een van de belangrijkste energieleveranciers.…

Netinpassing 3 min. leestijd
Kan het huidige energienet de energietransitie aan?

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat…

Netinpassing 3 min. leestijd
De actieve rol van Novar bij de ‘netinpassing’

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat…

Naar kennisbank