Zonnepark Domelaar II – Hof van twente

Een natuurinclusief drijvend zonnepark

Projecten Zonnepark Domelaar II – Hof van Twente

Novar heeft op dit moment zonnepark de Domelaar II in ontwikkeling. Dit park komt op een voormalig zandwinlocatie van ongeveer 30 hectare groot.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


90.000Verwachte zonnepanelen op het water
25MWp verwachte opwekcapaciteit
7300Huishoudens voorzien

Over zonnepark Domelaar II

Novar heeft op dit moment zonnepark Domelaar II in ontwikkeling. Dit is een drijvend zonnepark, gelegen tussen de Groenlandsdijk en Slagendijk in Markelo. Het zonnepark komt op een voormalige zandwinlocatie van ongeveer 30 hectare groot. Volgens de eerste ontwerpschetsen wordt er door rond de 90.000 panelen duurzame energie opgewekt om zo’n 7300 huishoudens te kunnen voorzien van groene stroom.

Het ontwerp wordt momenteel afgestemd met een landschapsontwikkelaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

Ecologische inpassing

Er is bij de uitwerking van het ontwerp voor het zonnepark veel aandacht voor ecologische inpassing. Met name de oevers van de waterplas staan hierbij centraal. De huidige plas heeft alleen rustende vogels doordat de plas zeer diep is. De natuurwaarde zit dus juist in de oevers, die we willen versterken zodat er meerdere vogels naar de plas komen. Denk hierbij aan de ijsvogel die met steile oeverwanden een verticale duikvlucht kan maken. Deze kale zandige of lemige steilwanden willen we langs de oever creëren, of behouden waar ze al aanwezig zijn. Om dit te realiseren zijn we in gesprek met onder andere de ecologen van Eelerwoude, om een zo goed mogelijke invulling te geven aan het verbeteren van de biodiversiteit rond het zonnepark.

Bijdrage

Met de aanleg van drijvend zonnepark Domelaar II wordt een grote bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp wordt momenteel afgestemd met een landschapsontwikkelaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

Laatst bewerkt op 23 januari 2024

Bekijk ook

Op het water Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact