Zonnepark Betuwelijn – Hardinxveld-Giessendam

Ruimte voor natuur op dit zonnepark naast het spoor

Projecten Zonnepark Betuwelijn – Hardinxveld-Giessendam

Novar heeft momenteel samen met energiecoöperatie Drechtse Energie en de grondeigenaar zonnepark Betuwelijn in ontwikkeling. Het zonnepark komt direct naast de spoorlijn te liggen en heeft een oppervlakte van ruim 12 hectare.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


23.336zonnepanelen op de grond
12MWp opwekcapaciteit
4.404 huishoudens voorzien

Over zonnepark Betuwelijn

Novar is momenteel bezig met de ontwikkeling van een zonnepark naast een deel van de Betuwespoorlijn, samen met energiecoöperatie Drechtse Energie. Het gaat in totaal om een zonnepark van 12,7 hectare, met veel ruimte voor ecologische inpassing. Door middel van 23.336 panelen wekken we genoeg duurzame energie op om ongeveer 4.400 huishoudens te kunnen voorzien van groene stroom.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina van het platform Drechtsteden denk mee! Zonnepark Betuwelijn (drechtstedenenergie.nl).

Landschappelijke inpassing van het park

Novar houdt in het ontwerp van dit zonnepark rekening met zoveel mogelijk multifunctioneel ruimtegebruik en het behouden van het karakter van het landschap en de plaatselijke ecologische omgeving. Zo kunnen de schapen van de grondeigenaar grazen onder de panelen en nemen we maatregelen om de biodiversiteit op het plangebied te vergroten. Zo wordt het plangebied aantrekkelijker gemaakt voor o.a. insecten door het toevoegen van gebiedseigen struiken, bloem- en kruidenrijk grasland, vlinderdammen, poelen en natuurlijke rietoevers. Ook is de oostelijke punt van het plangebied te smal voor zonnepanelen, dus kunnen we hier extra ecologische maatregelen toepassen.

Batterij

Novar onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen van een batterij bij dit zonnepark, om het plaatselijke energienet te kunnen ontlasten wanneer dat nodig is.

Bijdrage

Door het realiseren van een zonnepark vlakbij infrastructuur, maken we optimaal gebruik van dit stuk grond. Door aandacht te besteden aan biodiversiteit op het park helpen we niet alleen de energietransitie, maar ook de omgeving vooruit. Ook streven we naar 50% lokaal eigendom van het park, zodat inwoners ook daadwerkelijk zullen profiteren van de opgewekte energie.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp is met de energiecoöperatie, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden afgestemd. De vergunningsaanvraag is ingediend en door de gemeente in behandeling genomen.

Laatst bewerkt op 23 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact