Zonnepark kijfhoek – zwijndrecht

Een landschappelijk goed ingepast zonnepark

Projecten Zonnepark Kijfhoek – Zwijndrecht

Novar heeft op dit moment in samenwerking met burgercoöperatie Drechtse Energie zonnepark Kijfhoek in ontwikkeling.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


91.245Verwachte zonnepanelen op de grond
52MWp verwachte opwekcapaciteit
22.240Huishoudens voorzien

Over zonnepark Kijfhoek

Novar werkt op dit moment samen met burgercoöperatie Drechtse Energie aan de ontwikkeling van zonnepark Kijfhoek in de gemeente Zwijndrecht. De projectlocatie is gelegen tussen Kijfhoek, de Langeweg, de Munnikesteeg en het Waalbos. De locatie waar het zonnepark is voorzien bestaat momenteel uit grond voor kleinschalige land- en glastuinbouw. Door middel van 91.245 panelen wordt er duurzame energie opgewekt om ruim 22.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. 

Het ontwerp wordt momenteel afgestemd met de energiecoöperatie, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

De stand van zaken tot nu toe

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden heeft Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Iedere gemeente levert daar via de Regionale Energiestrategie (RES) haar bijdrage aan. Ook in de Drechtsteden hebben de 7 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de gemeenten duurzame energie op gaan wekken om in 2050 energieneutraal te zijn.

Samen met een aantal burgers en stakeholders is vervolgens in de Drechtsteden een viertal uitwerkingsgebieden vastgesteld (gebieden waarin de grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is). Binnen de gemeente Zwijndrecht ligt het uitwerkingsgebied Kijfhoek. Burgercoöperatie Drechtse Energie, Novar en Eneco hebben de handen ineengeslagen om de mogelijkheden voor een zonnepark samen met de omgeving te onderzoeken.

Landschappelijke inpassing

Doordat het gebied aansluit op het spoor, is een zonnepark hier landschappelijk goed in te passen.  Een voorwaarde daarbij is dat het een open landschap moet blijven, en een meerwaarde krijgt voor ecologie, biodiversiteit en recreatie.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp wordt momenteel afgestemd met de energiecoöperatie, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

Laatst bewerkt op 11 april 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact