Op de grond

Een samenwerking met de lokale energiecoöperatie

Projecten Zonnepark Remmerden – Rhenen

Langs de N225, naast begraafplaats de Larikshof wordt zonnepark Remmerden – Rhenen gerealiseerd. Novar is bezig met de vergunningsaanvraag.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie

30.000Zonnepanelen
22MWp opgewekte capaciteit per jaar
6.430Huishoudens voorzien

Remmerden – Rhenen

De gemeente Rhenen ligt in de provincie Utrecht en maakt deel uit van de Regionale Energiestrategie (RES) regio Foodvalley. Deze RES-regio heeft als doelstelling om een opwek van minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie te realiseren voor 2030. Zodra zonnepark Remmerden – Rhenen in gebruik wordt genomen, zal het een goede bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling.

De locatie van het zonnepark

Het plangebied ligt ten noordwesten van Rhenen, richting Elst. Langs de N225 wordt het vlakbij Begraafplaats de Larikshof ingesloten tussen industriepark Remmerden en het bos.

Hoe kunnen bewoners participeren?

De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leven van omwonenden. Daarom is draagvlak belangrijk. Door middel van zowel proces- als financiële participatie zorgt Novar dat er voldoende draagvlak is onder omwonenden. Door buurtbewoners te betrekken in het proces garandeert Novar dit draagvlak en kan er samen met de omgeving worden besloten over een meest ideale oplossing voor iedereen.

Welke meerwaarde heeft dit zonnepark?

Novar is samen met Energie Coöperatie Rhenen een gezamenlijk ontwikkeltraject gestart. Er wordt gestreefd naar 51% lokaal eigendom, zoals is vastgesteld door de gemeenteraad van Rhenen. Dit is meer dan de ambitie in het klimaatakkoord, waarbij 50% lokaal eigendom de doelstelling is.

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

De geplande grootte van Zonnepark Remmerden – Rhenen is 21 hectare, met daarop ruim 30.000 zonnepanelen. Novar verwacht het park te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 22 MWp. Hiermee zal het jaarlijks ongeveer 6.430 huishoudens kunnen voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit!

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp is gereed en momenteel is Novar bezig met het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Laatst bewerkt op 13 april 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact