Op de grond

Een duurzaam energieproject in de gemeente Rhenen

Projecten Zonnepark Remmerden – Rhenen

Novar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in de gemeente Rhenen. De beoogde locatie voor het project ligt tussen Rhenen en Elst; ten noorden van bedrijventerrein Remmerden en omringd door begraafplaats Larikshof en de Remmerdense Heide. We willen eind 2023 een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


30.000Zonnepanelen
22MWp opgewekte capaciteit per jaar
6.430Huishoudens voorzien

Over dit zonnepark

De gemeente Rhenen ligt in de provincie Utrecht en maakt deel uit van de Regionale Energiestrategie (RES) regio Foodvalley. Deze RES-regio heeft als doelstelling om een opwek van minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie te realiseren voor 2030. Zonnepark Remmerden kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling.

Het proces

Begin 2021 is Novar (toen nog Solarfields) begonnen met de verkenning van dit project. Dit gebeurde in samenwerking met Energie Coöperatie Rhenen, die de financiële participatie voor de bewoners van Rhenen mogelijk wilde maken.

Sindsdien zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om omwonenden te informeren over het voorgenomen plan, en om hen en andere belanghebbenden uit te nodigen om mee te denken over de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonneveld. Ook heeft er regelmatig overleg plaats gevonden met de gemeente Rhenen en met de provincie Utrecht.

Binnenkort zal er weer een informatieavond georganiseerd worden, waar wij o.a. zullen informeren over het plan, het vervolgproces, en de mogelijkheden voor financiële participatie.

De gemeente Rhenen heeft in 2022 principemedewerking verleend aan het project en het is de bedoeling om eind 2023 de vergunningsaanvraag voor het zonnepark in te dienen.

Welke aandachtspunten zijn er voor dit zonnepark?

Het plangebied heeft archeologische en aardkundige waarden en is gelegen naast NNN-gebied. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed bij de ontwikkeling van het zonnepark. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor samenwerking met het naastgelegen bedrijventerrein Remmerden.

Hoe kunnen bewoners participeren?

Energie Coöperatie Rhenen heeft zich in 2022 helaas terug moeten trekken uit het project. Dat betekent niet dat bewoners van Rhenen niet meer kunnen participeren.

Naast procesparticipatie, kunnen bewoners straks ook financieel participeren in het zonnepark. Hoe dat er precies uit gaat ziet, wordt nog vorm gegeven. Ook de gemeente vindt dit belangrijk en denkt mee hoe dit gerealiseerd kan worden. Bewoners kunnen ook meedenken over de vorm van financiële participatie van zonnepark Remmerden.

Wilt u meer weten?

Bekijk de veel gestelde vragen via onderstaande link:

energie cooperaties

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

De geplande grootte van Zonnepark Remmerden – Rhenen is 21 hectare, met daarop ruim 30.000 zonnepanelen. Novar verwacht het park te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 22 MWp. Hiermee zal het jaarlijks ongeveer 6.430 huishoudens kunnen voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit!

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp is bijna gereed. We verwachten de omgeving hier binnenkort weer over te kunnen informeren.

Eind 2023 wil Novar de vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente.

Laatst bewerkt op 23 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact