zonnepark roodakker – buren

Een ecologieversterkend zonnepark

Projecten Zonnepark Roodakker – Buren

Novar heeft op dit moment in samenwerking met energiecoöperatie eCoBuren zonnepark Roodakker in ontwikkeling.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


23.699Verwachte zonnepanelen op de grond
14MWp verwachte opwekcapaciteit
4.845Huishoudens voorzien

Over zonnepark Roodakker – Buren

Novar werkt op dit moment samen met energiecoöperatie eCoBuren aan de ontwikkeling van zonnepark Roodakker in gemeente Buren. De projectlocatie is gelegen ten noorden van de A15/Betuwelijn, ter hoogte van Kapel Avezaath. Het beoogde perceel valt binnen de gemeente Buren, waar ruimte is voor lokale en innovatieve projecten van 10 hectare. Door middel van 23.699 panelen wordt er duurzame energie opgewekt om ruim 4.800 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Het ontwerp is afgestemd met de energiecoöperatie, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. Op 10 januari 2023 is de vergunning voor dit zonnepark ingediend bij de gemeente.

Samenwerking

Novar brengt met haar ervaring in zon-op-land projecten de benodigde praktische en technische expertise in over zonneparkontwikkeling, -realisatie en -beheer, waar eCoBuren de lokale kennis, contacten en maatschappelijke betrokkenheid waarborgt. Via deze samenwerking staan wij gezamenlijk voor een participatief proces, waarbij de omgeving zowel in het proces, als financieel, als maatschappelijk betrokken is in de ontwikkeling van dit beoogde zonnepark.
 

Landschappelijke inpassing

De inpassing van zonnepark Roodakker in het landschap is een heel belangrijke pijler voor de realisatie van het park. Met de direct omwonenden en de gemeente zijn hierover veel gesprekken gevoerd. Dit plan is nu verder uitgewerkt en besproken op de bewonersavond. Op de website van eCoBuren vindt u het document met het volledige landschapsplan. Na overleg met de omwonenden zijn extra bossages aangebracht op de grondwal.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het ontwerp is afgestemd met de energiecoöperatie, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. Op 10 januari 2023 is de vergunning voor dit zonnepark ingediend bij de gemeente. Op 19 september 2023 is hier de voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Laatst bewerkt op 23 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact