Zonnedak
Zonnedak 3 min. leestijd

Het verduurzamen van de agrarische sector

Kennisbank Het verduurzamen van de agrarische sector

Als agrariër heb je een vaak grote oppervlakte aan grond, stallen, of kassen. Vanzelfsprekend is er dus ook een hoog energieverbruik aan verbonden. De boeren hebben vaak veel te maken met wet- en regelgeving vanuit de overheid. Zo geldt bijvoorbeeld al de Energiebesparingsplicht en ook het stikstofbeleid is een veelbesproken onderwerp. Maar wat kun je zelf doen, uit jouw eigen overtuiging rond verduurzaming? Welke veranderingen kan je zelf toepassen om een duurzame agrarische onderneming te runnen? Heb je al eens nagedacht over een zonnedak?


Oriënteren op verduurzamen

Volgens Milieucentraal is CO2 het belangrijkste broeikasgas, verantwoordelijk voor meer dan de helft van het versterkte broeikaseffecht. Ondanks deze kennis hebben boerenbedrijven onlangs flinke kritiek gekregen vanwege hun hoge stikstofuitstoot. Vooral de landbouw en de veeteelt werd onder de loep genomen. Naast maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, kunnen agrarische bedrijven ook op andere manieren een steentje bijdragen aan het verduurzamen. Dit wordt deels al verplicht door het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Hierbij worden bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen zijn te vinden op de website van de Rvo

Zelf energie opwekken

Hoewel het terugdringen van CO2 niet in de stikstof aanpak van de overheid terugkomt, is het wel erg belangrijk bij het verduurzamen. Ook agrarische bedrijven kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Een goede manier om hier een bijdrage aan te leveren is een zonnedak op jouw agrarische bedrijf. Op deze manier wek jijzelf duurzame energie op welke je kunt gebruiken voor het bedrijf. 

Novar Novar
Zelfvoorzienend zijn, vind ik belangrijk. Ook in mijn energiebehoefte.
Jarno Schroten | Melkveehouder, Dalfsen
Novar Novar

Helaas geldt hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie niet als energiebesparende maatregel (vanuit de Energiebesparingsplicht). Hierbij gaat het om voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van het gebouw of het toepassen van led verlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas verminderen.

Waarom kiezen voor een zonnedak?

Simpel, je draagt bij aan de verduurzaming van Nederland, het terugdringen van de CO2 uitstoot, het produceren van hernieuwbare energie en misschien nog wel het belangrijkste; het levert jou ook nog eens geld op. Wanneer jij jouw dak beschikbaar stelt voor zonnepanelen, krijg jij namelijk een maandelijkse vergoeding hiervoor. Wanneer wij het zonnedak voor jouw realiseren, kost het jou geen tijd en energie. Wij nemen het volledig uit handen. 

Financieren energiebesparende maatregelen en zonnedak

Ook als agrariër is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende subsidieregelingen: 

  • De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt interessante mogelijkheden wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
    • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
    • Energiezuinige ventilator
    • Een LED-verlichtingssysteem
    • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen
  • SDE++ subsidie: Voor agrariërs stelt de overheid aantrekkelijke subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame en hernieuwbare energie. Bij grote projecten, als het plaatsen van een zonnedak, kun je de SDE++ subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag is het gat tussen de marktprijs van fossiele energie en de kostprijs van duurzame energie. Zonder SDE++ subsidie kan een investering in zonne-energie op grote schaal niet uit.

Aan de slag met verduurzamen?

Hoewel zonnepanelen momenteel nog niet verplicht zijn binnen de agrarische sector, is het wel goed om vroegtijdig te investeren. De agrarische sector is continu onderhevig aan wetgeving. Voor (onverwarmde) gebouwen waarvoor nog geen of minder energieprestatie-eisen gelden, gaat er iets veranderen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een wijziging in het Besluit Bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Waarschijnlijk krijgen gemeenten na 2021 de mogelijkheid om in bepaalde situaties de toepassing van zonnepanelen wel verplicht te stellen. 

Ben jij al gestart met het verduurzamen van jouw boerenbedrijf? Grote kans dat je al enige maatregelen hebt getroffen of wilt uitbreiden. Het is essentieel om te blijven investeren in de verduurzaming van jouw bedrijf. Niet alleen voor de voordelen op gebied van imago en financiën, maar ook voor een betere toekomst van de planeet. Samen kunnen we werken aan minder CO2-uitstoot en meer groene energie.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Zonnedak 3 min. leestijd

Winst voor je vastgoed met deze energieoplossingen

De afgelopen jaren hebben bewezen: niets zo veranderlijk als de energiemarkt. Er zijn vele factoren die invloed hebben op de…

Zonnedak 3 min. leestijd

Is verduurzamen van je vastgoed de moeite waard, of is het weggegooid geld?

Verduurzamen moet, maar met idealisme alleen red je het niet. Voldoende rendement maken op je portefeuille is noodzakelijk. Wat doet…

Zonnedak 3 min. leestijd

Bedrijfsdak verhuren

Voor eigenaren van grote bedrijfspanden is het interessant om het dak te verhuren voor zonnepanelen. Met deze optie ontvang je…

Zonnedak 3 min. leestijd

Zakelijke zonnepanelen kopen

Wil je zelf de touwtjes in handen houden en genieten van maximaal rendement? Dan is het zakelijk kopen van zonnepanelen…

Naar kennisbank