zonnepark aa-stroom oude pekela

Revitalisering bedrijventerrein Oude Pekela.

Projecten Zonnepark Aa-Stroom

In samenwerking met de gemeente Pekela heeft Novar zonnepark Aa-Stroom gerealiseerd. Het gebruikte perceel had hiervoor geen functie.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


6.640Zonnepanelen op de grond
2,2 MWpPiekvermogen per jaar
667Huishoudens voorzien

Zonnepark Aa Stroom – Oude Pekela

In samenwerking met de gemeente Pekela heeft Novar zonnepark Aa-Stroom gerealiseerd. Het gebruikte perceel had hiervoor geen functie. Het park van 2,88 hectare groot is in december 2019 in werking gegaan.

Zonnepanelen Aastroom

Waarom dit zonnepark?

Het perceel had hiervoor geen functie. Met de komst van het zonnepark ontstaat er opnieuw bedrijvigheid op het perceel. Daarnaast kwam er in het revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Aa-stroom naar voren dat deze locatie zich goed leent voor een zonnepark.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het zonnepark is in 2019 in gebruik genomen.

Over dit zonnepark

Locatie van het zonnepark
Bij Solarfields geloven we dat we de wereld kunnen verbeteren met duurzame energie. Méér groene stroom, mínder CO2-uitstoot en een mooie opbrengst voor jou. We voelen de urgentie om nú stappen te zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren we zonneparken van formaat. Op grond, dak en Het zonnepark ligt ten oosten van Oude Pekela in gemeente Pekela. Het park bevindt zich naast bedrijventerrein Aa-stroom achter de loodsen van de voormalige strokartonfabriek Union.

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?
Met 6.440 panelen heeft het park een vermogen van zo’n 2 MWp. Dit is genoeg om bijna 700 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het zonnepark draagt hiermee bij aan de doelstellingen van de energieregio Groningen om in in 2030 5,7 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken.

Aardenwal met bloemzaden als landschappelijke inpassing
Novar heeft voor het zonnepark in samenwerking met het provinciaal bouwheerschap een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Om het park in te passen, is een aardenwal aangebracht die is ingezaaid met een mengsel van bloemzaden.

Hoe kunnen bewoners participeren?
Novar biedt de mogelijkheid aan omwonenden om te participeren door te investeren in obligaties. Deelnemers ontvangen rente om het ingelegde geld en de inleg wordt gedurende de looptijd van 15 jaar teruggestort.

Laatst bewerkt op 8 augustus 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact