zonnepark w.a. Scholten foxhol

Een aantrekkelijke overgangszone tussen industrie en woonbebouwing

Projecten Zonnepark W.A. Scholten – Midden-Groningen

Zonnepark W.A. Scholten is aangelegd op het bedrijventerrein in Foxhol. Met het zonnepark zullen ruim 4.000 huishoudens worden voorzien van stroom.

Meer weten over dit project?

Ga met ons in gesprek over dit project.


33.629Zonnepanelenop de grond
13,8 MWpPiekvermogen per jaar
4.137Huishoudens voorzien

Zonnepark W.A. Scholten – Foxhol

Novar heeft in januari 2021 in samenwerking met Avebe zonnepark W.A. Scholten gerealiseerd op het bedrijventerrein in Foxhol. Met het zonnepark zullen ruim 4.000 huishoudens worden voorzien van stroom. Het park is in juli 2021 in gebruik genomen.

zonnepark W.A. Scholten

Waarom dit zonnepark?

Gemeente Midden-Groningen behoort tot de energieregio Groningen. Ook deze regio heeft doelstellingen opgesteld om elektriciteit duurzaam op te wekken in de verschillende gemeentes. Sinds de realisatie van dit zonnepark in 2021 draagt het bij aan het behalen van deze doelstellingen.

Ook heeft het waterschap in zijn coalitieakkoord opgenomen dat het zijn assets beschikbaar stelt aan derden voor de opwekking van duurzame energie. Door de overeenkomst met Novar geeft het waterschap invulling aan het coalitieakkoord.

Daarnaast biedt dit zonnepark bewoners van Foxhol een aantrekkelijk alternatief voor de toekomst. Ze zijn verzekerd van een schone overgangszone, zonder geluidsoverlast tussen de bedrijven en de woningen. Zware industrie kan zich namelijk niet meer op deze locatie vestigen.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het park is in juli 2021 in gebruik genomen.

Over dit zonnepark

Locatie van het zonnepark

Het zonnepark W.A. Scholten ligt in Foxhol in de gemeente Midden-Groningen. Het bevindt zich op het bedrijventerrein, naast de aardappelzetmeelfabriek Avebe. Het zonnepark maakt deel uit van de ‘Verbindingszone Foxhol’, een bufferzone tussen industrie en woonbebouwing.

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Met de realisatie van het zonnepark kunnen ruim 4.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Dit staat gelijk aan ongeveer 14 MWp aan elektriciteit per jaar. Hiermee draagt zonnepark W.A. Scholten bij aan de verduurzaming van gemeente Midden-Groningen.

Ecologische waarde gecreëerd met groene rand

Aan de oostzijde van het zonnepark is een groene rand geïntroduceerd van ongeveer 17 meter breed. Deze rand bestaat uit bos-mantel-zoom beplanting. Dit schept een groen beeld waardoor het zonnepark uit het zicht wordt genomen. Daarnaast is de groene rand van grote ecologische waarde.

Schetsavond vormt de basis van het ontwerp

Tijdens een schetsavond konden alle betrokken partijen hun dromen voor het gebied met elkaar delen. Drie landschapsarchitecten kregen vervolgens de opdracht om op basis van de uitkomsten van de schetsavond te werken aan een plan dat gedragen wordt door bewoners, bedrijven en de gemeente. Het doel was om tot een oplossing te komen die de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid versterkt en goed is voor mens, milieu, natuur en bedrijvigheid.
Verder is er de mogelijkheid geboden om door middel van ZonnepanelenDelen mee te profiteren van de opbrengsten van het zonnepark.

Zonnepark W.A. Scholten – Foxhol

Bekijk video

Laatst bewerkt op 19 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact