Zonnedak
Zonnedak 3 min. leestijd

Is verduurzamen van je vastgoed de moeite waard, of is het weggegooid geld?

Verduurzamen moet, maar met idealisme alleen red je het niet. Voldoende rendement maken op je portefeuille is noodzakelijk. Wat doet een groen energiesysteem met de waarde van je vastgoed? Experts geven in dit artikel hun kijk op de zaak. Wat is de moeite waard  en wat is weggegooid geld? Via een aantal rekenvoorbeelden laten we zien wanneer verduurzamen wel of niet rendabel is. Kortom, als vastgoedeigenaar wil je dit weten.


Wat maakt vastgoed nou echt duurzaam?

“Vastgoed is van nature duurzaam, omdat het voor de lange termijn ontwikkeld is. Duurzaam staat daarom met name voor ‘volhoudbaarheid'”, zegt Dirk Brounen. Hij is van mening dat de focus van duurzaam vastgoed te vaak op het besparen van energie ligt. Het draait volgens hem om het creëren van waardevast vastgoed dat aan de wensen en mogelijkheden van de tijd aangepast kan worden.

Eerst rekenen, dan verduurzamen

De vraag die jij jezelf moet stellen: wat kan ik aanpassen om de waarde van mijn vastgoed te vergroten? Meestal blijkt dat een groen energiesysteem – zoals een zonnedak – hieraan bijdraagt. Om te zien wat verduurzamen voor jouw vastgoedportefeuille kan doen, hebben we een aantal rekenvoorbeelden gemaakt. Kijk welk rekenvoorbeeld het meest lijkt op jouw situatie en krijg zo snel inzicht of verduurzaming voor jou de moeite waard is.

Groene gebouwen zijn gemakkelijker te financieren. En dit is waarom. 

Banken wegen duurzaamheid steeds zwaarder mee in de beoordeling van een financieringsaanvraag voor vastgoed. Bedrijfsjurist mr. dr. D.W. Aertsen en duurzaamheidsexpert S. Bordewijk leggen uit waarom. In de eerste plaats, omdat duurzaamheid wordt afgedwongen door wet- en regelgeving. Ten tweede, omdat banken zelf steeds vaker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar de derde en belangrijkste reden is financieel. Want (krediet-)risico’s hangen steeds vaker samen met niet-duurzaam vastgoed en klimaatverandering. Als het vastgoed minder duurzaam is, nemen risico’s op waardedaling en verminderde verhuurbaarheid toe. Daarom bieden banken lagere rentes aan als een gebouw wél duurzaam en dus toekomstbestendig is. Oftewel: korting voor duurzaamheid.

“Duurzame gebouwen worden tegen lagere rentes gefinancierd” Duurzaamheidsexpert S. Bordewijk

Duurzaamheidsprestaties zie je terug in de taxatiewaarde

Voordat een bank overgaat tot financiering, wordt er een taxatie gemaakt. Hierin worden duurzaamheidsprestaties en de daaraan gekoppelde verhuurwaarde steeds zwaarder meegewogen. Zo heeft de Stichting Dutch Green Building Council een duurzaamheidsparagraaf voor taxatierapporten opgesteld. In de praktijk nemen de gerenommeerde taxateurs van Dynamis Taxaties Nederland duurzaamheidsfactoren altijd mee in hun waardebepaling van vastgoed. Kortom, een duurzaam pand wordt hoger getaxeerd dan een vergelijkbaar pand zonder verduurzamingsmaatregelen. 

Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University, vindt dat er bij duurzaamheid van vastgoed te vaak alleen gefocust wordt op energiebesparing. Het draait om het creëren van waardevast vastgoed. Vastgoed dat met de tijd mee kan en dat niet achterblijft als er veranderingen nodig zijn.

Groene energiesystemen verhogen de waarde van je vastgoedportefeuille

De stelling van Dirk Brounen, ‘duurzame panden verhogen de huurwaarde’, blijkt ook uit het onderzoek door CBRE Group. Het hebben van duurzaamheidscertificering werkt waardeverhogend. Het leidt onder andere tot minder leegstand en hogere huren. Het bekendste voorbeeld is het BREEAM-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Maar ook een scan als de ESG-scan geeft inzicht in de duurzame impact van jouw vastgoed en kan zo bijdragen aan een hogere huurwaarde.

De vraag om duurzaamheid werkt door in de hele keten

De maatschappij eist steeds meer als het gaat om duurzaamheid. Het is marktwerking waarbij de vraag om duurzaamheid doorwerkt in de hele keten: klanten eisen van leveranciers dat ze duurzaam zijn, waardoor bedrijven dezelfde eisen aan verhuurders stellen. Als aanbieder van duurzaam vastgoed ben je daardoor van toegevoegde waarde.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Subsidies & financiering Zonnedak 3 min. leestijd
In 2024 ook SDE subsidie voor projecten op zwakke daken

Vanaf 10 september 2024 gaat de nieuwe subsidieronde van de SDE++ van start, met een speciale focus op lichtere zonnepanelen…

Subsidies & financiering Zonnedak 3 min. leestijd
SDE++ 2024: Een nieuwe ronde vol kansen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken is bij duurzame energieprojecten! Vanaf 10 september 2024 opent de nieuwe subsidieronde voor de…

Zonnedak 3 min. leestijd
Verduurzamen: zo start je

We kunnen ons goed voorstellen dat de energietransitie als een grote stap voelt. Want waar doe je goed aan? En…

Zonnedak 3 min. leestijd
Nieuwe technologieën maken meer daken geschikt voor zonnepanelen

Je dak gebruiken voor het opwekken van duurzame energie: slim! Daarmee zet je onbenutte ruimte in voor verduurzaming en meer…

Naar kennisbank